söndag 5 februari 2012

Ryssland, Kina och Syrien

Händelserna i Syrien väcker starka reaktionor över hela världen. Bilder från landet som visar skadade och döda barn och berättelser om hur civila - inkluderande barn - avrättas urskiljningslöst väcker stark avsky. Samtidigt kan vi följa försöken att i FN:s säkerhetsråd få till stånd ett beslut om någon form av verkningsfull resolution mot Syrien. Detta blockeras dock genom Rysslands och Kinas veton. Varför kan man fråga sig? ... och är det rimligt att det internationella organ som ytterst ska möjliggöra det operativa genomförandet av internationell rätt ska bli lamslaget därför att stater där mänskliga rättigheter inte har något större värde motsätter sig olika åtgärder?

Kortfattat kan man nog säga att mänskliga rättigheter inte har något egenvärde för stater som Ryssland och Kina. Att mänskliga rättigheter ändå respekteras emellanåt -och i någon mån - beror nog snarast på att det då är fråga om förhållningssätt och situationer som gynnar statsledningarna. Det handlar således inte om människornas bästa utan om ledargarnityrens fortlevnad. I annat fall skulle problemen kunna bli för stora i det internationella samarbetet och vilka effekter det skulle få om konsumenter konsekvent skulle bojkotta - i första hand - Kinesiska produkter (om det nu ens är möjligt i vissa fall) kan man fråga sig.

När det gäller Ryssland så har Rysslands ställning stärkts genom att olika stater har gjort sig beroende av rysk gas och olja på ett - enligt min mening - ganska obegåvat sätt. När jag var på studiebesök i Tyskland i höstas för att studera energieffektivt byggande ställde jag frågor om den ryska gasen. Helt uppenbart var detta obehagligt. Jag möttes av undvikande svar och en synbar skamkänsla. Detta var egentligen inte alls bra en bra lösning.

För Sveriges del gäller samma sak. Alla som tycker att det på ena eller andra sättet är bra att snylta gas från den ryska gasledningen eller att göra sig beroende av rysk gas på andra sätt (läs exempelvis utbyggd hantering och användning av rysk naturgas, ofta i form av LNG) bör nog tänka sig för ytterligare en gång. Beroendet av rysk gas bidrar inte bara till att motverka uppsatta klimatmål och till utbyggnaden av en ny infrastruktur för användning av fossilbränslen, utan också till att förstärka Rysslands maktposition som i sin tur exempelvis leder till ställningstaganden som det senaste ryska vetot i säkerhetsrådet. Man kan nog säga att all användning av rysk gas och olja underbygger Rysslands maktposition i en mängd olika avseenden och gör det lättare för Ryssland att förhindra att FN och världssamfundet vidtar åtgärder mot Syrien. Jag har för övrigt skrivit tidigare här på bloggen om "Det ryska gasvapnet".

Det är arabförbundet som har begärt att FN:s säkerhetsråd ska ingripa mot Syrien. Historiskt sett har Ryssland och tidigare Sovjetunionen varit lyhörda mot arabländerna på grund av sitt oljeberoende. I dag behövs inte denna typ av hänsyn längre. Samtidigt är alla som är beroende av ryska fossilbränsleprodukter i mer eller mindre beroendeställning mot Ryssland och bidrar till att bygga en ny maktbas för både nationellt och internationellt ifrågasatta ledarfigurer som Putin.

DN SvD Expressen Sveriges Radio Amnesty International

2 kommentarer:

 1. Det på utsidan är en välskriven artikel har absolut ingen faktinnehåll alls. På frågan varför Kina och Ryssland veto mot resolution har ingen som helst konkret orsak lagt fram förutom det gamla välanvänt argument att mänskliga rättigheter inte har och respekteras in dessa länder. Att använda detta som argument har helt inte förståelse för att kunna argumentera i dessa frågor. Jag tycker du skulle kunna fundera följand frågor innan du avgöra vad som är rätt och fel.

  1)vad ingår in detta FN resolution? Resolutionen innebär en regim shift på en kort tidsgräns. Det finns ingen kompromiss från oppositions sidan. Om detta inte följs finns det spelrum för militär intervention.
  2) Vad Kina och Ryssland har sagt är försatt dialog och kompromiss ifrån båda håll.
  3) Vad kommer att hända om FN resolution går genom. Det kommer bli en annan Libyen krig med 500 000 döda som resultat.

  Jag förstår inte varför västländerna är så beläggen att se så många döda i ett krig.

  SvaraRadera
 2. Du pratar om Ryska maktpositionen osv, men du tar inte upp USA´s maktposition i världen. Rysslands utrikesminister sa att dem såg samma länder som ville gå in i Lybien, hmmm. Tror du ärligt att USA ville gå in i Lybien och nu i Syrien för att vara snälla? Detta är så farligt, utsidan säger att man vill hjälpa folket, men i slutändan vet Ryssland och Kina vad FN och USA och Saudarabien har i tankarna. Sluta lev som en hjärntvättad svenne och kom upp till ytan och se att ett 3:e världskrig kommer att snart hända. Och detta vet Ryssland och Kina om att USA redan håller på att förbereda sig.

  SvaraRadera