torsdag 20 maj 2010

Kurdiska riksförbundets 24:e kongress

Företrädare för de politiska partierna hade inbjudits till Kurdiska riksförbundets kongress, lördagen den 15 maj, för att hålla anföranden om sina partiers politik. Jag var på plats och företrädde moderaterna. De partier som fanns företrädda var (förutom moderaterna) folkpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Jag var egentligen den ende som talade om inrikespolitik. Givna saker att nämna utöver vår människosyn var arbetslinjen, jobbskatteavdraget, förmågan att i regeringsställning ta ekonomiskt ansvar och värnandet av välfärdens kärna, men också skattesänkningarna för pensionärer samt den stolthet man måste känna över sitt ursprung.

Av intresse i detta sammanhang är att över 1 procent av den svenska befolkningen kommer från Irak, varav 60 procent är kurder. Sverige har varit den mest generösa mottagaren av dessa flyktingar av alla länder i hela världen.

Regeringen har under denna mandatperiod aktivt verkat för att främja handelsrelationerna mellan Sverige och de kurdiska delarna av Mellanöstern. Fyra (4) moderata statsråd har varit nere i dessa regioner under mandatperioden och en rad handelsavtal har ingåtts. Sverige har också öppnat ett konsulat i Erbil som (ligger i de kurdiska delarna av Irak).

Vad som också bör nämnas i sammanhanget är att Sverige arbetar för att Turkiet ska bli medlemmar i EU, men ställer samtidigt mycket höga krav på att den kurdiska minoriteten ska behandlas väl. Det ligger i kurdernas intresse att Turkiet faktiskt blir medlemmar av EU då det skulle förbättra kurdernas situation.

onsdag 12 maj 2010

Rosengård i Malmö

I dag var jag på besök i Rosengård i Malmö tillsammans med mina civilutskottskollegor Ewa Thalén Finné (M), Christine Jönsson (M) och Lennart Pettersson (C). Inte minst som ledamot i civilutskottet och ordförande i Huge Fastigheter AB såg jag fram emot att på plats få se hur det såg ut i det, genom bland annat "Uppdrag granskning", kända bostadsföretaget Actas hyreshus.

Vi träffade hyresgästföreningen och gjorde därefter ett lägenhetsbesök där vi kunde se en så kallad renoverad lägenhet i Actas bestånd och träffa lägenhetsinnehavaren.

Lite uppgifter om Rosengård: Ingen vet med säkerhet hur många människor som bor i området men en uppskattning är att det finns mellan 25.000 och 28.000 hyresgäster (boende) där. I den delen av Rosengård som kallas för Herrgården bor mellan 4.000 och 9.000 personer. Det påstås att befolkningen i Herrgården byts ut helt inom loppet av 4 år, vilket dock säkert är en sanning med viss modifikation.

Befolkningen i Rosengård representerar 170 olika nationaliteter. Det utan jämförelse största språket i området är arabiska som är ett så dominerande språk att Rosengårdsskolan närmast kan sägas vara en arabisk skola. Av eleverna i skolan klarar omkring 50% nionde klass. Detta är emellertid en något orättvis beskrivning av det skälet att många av eleverna inte har förutsättningar att klara nionde klass eftersom man har varit i Sverige för kort tid.

Hyresgästerna har uppenbara svårigheter att göra felanmälan och även om felanmälan görs är det inte säkert att detta leder till någon åtgärd. Vi fick veta att någon hade anmält en läckande toalett som medförde att vatten rann ut i hallen. Felanmälan gjordes för 14 år sedan och felet är ännu inte åtgärdat.

På vägen till lägenhetsbesöket vadade vi i floder med vatten som bildats av det kraftiga regnet, men var fanns dagvattenbrunnarna? Efter att ha passerat någon form av gårdshus som såg ut att sjunga på sista versen, med nederdelen av panelbrädorna bortruttnade, och en uteplats med någon form av staket, där många av staketspjälorna försvunnit, kom vi till ett trapphus som visserligen var uppfräschat men ändå ganska mediokert.

Lägenheten vi besökte var ytskiktsbehandlad utan några högre ambitioner och i badrumstaket syntes rostgenomslag i det ganska nya färgskiktet. Enligt hyresgästföreningen var det avloppsledningarnas gjutjärnsböjar som var genomrostade, vilket innebär att vattnet var på väg ut i betongbjälklaget.

Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att Acta är en fastighetsägare utan ambitioner. Goodwill är sannolikt ett helt okänt begrepp eftersom affärsidén sades vara att köpa och förvalta under kort tid för att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att satsa något att tala om på underhåll och därefter sälja i tid så att man inte blir sittande med "Svarte Petter". I just det här fallet är dock frågan om det finns någon ny tänkbar köpare. Det kanske är så att Acta nu sitter med "Svarte Petter". I så fall finns det nya regler i bostadsförvaltningslagen, som behandlats av civilutskottet och beslutats av riksdagen under denna mandatperiod. De nya reglerna har gjort det lättare att tvångsförvalta hyresfastigheter där ägaren brustit i sitt ansvar mot hyresgästerna.

Nu är den mörka perioden slut

Efter mitt senaste inlägg på bloggen, den 4 december 2009, kan man säga att bloggen har legat i mörker. Nu är den mörka perioden slut och ljuset har kommit åter. Därför kommer jag att skriva ett och annat inlägg i fortsättningen.