söndag 24 augusti 2014

Miljöpartiets klimatförslag en motsägelsefull bluff


Åsa Romson och Miljöpartiet föreslår ”ett klimatanpassat ROT-avdrag för att energieffektivisera bostäder, skolor och rusta upp miljonprogrammen”. Förslaget är inte någonting nytt utan har släpat med under många år och är i praktiken en subvention till de fastighetsägare som har misskött sina fastighetsbestånd.


Förslaget är – enligt Miljöpartiet – att en miljard kronor per år ska avsättas för detta. Enligt SABOS beräkningar, som presenterades för några år sedan, är prislappen för en fullgod upprustning bara av miljonprogrammets bostadsbestånd omkring 275 miljarder kronor. Miljöpartiets pengar är därmed knappt en symbolsumma i sammanhanget.


Under en debatt om energieffektiviseringar som jag deltog i under Almedalsveckan 2011 sade Åsa Romson: ”Rot är en väldigt kraftfull subvention och därför är det alldeles utmärkt att använda rot-systemet till att lyckas med en bärande politisk idé”. Detta innebär att även Åsa Romson betraktar ett klimatanpassat ROT-avdrag som en subvention.


Trots detta har Miljöpartiet – bland annat på sin hemsida – i samma program som föreslår det aktuella ROT-avdraget – ett förslag om ”ett stopp för miljöskadliga subventioner”. Med den minsta insikt om mänskliga drivkrafter och företagsekonomiska överväganden riskerar bara ett löfte om att någon annan – i detta fall skattebetalarna – ska tillskjuta pengar få helt motsatt effekt. Det är och kommer alltid vara fel att belöna fastighetsägare som inte själva har tagit ansvar för sina fastighetsbestånd och därmed inte genomfört nödvändiga upprustnings- och energieffektiviseringsåtgärder.


Sverige behöver inte Miljöpartiets ”klimatterapi”. Det är ledande miljöpartister som behöver terapi mot motsägelser och dubbelmoral. Det måste vara något fel på Miljöpartiets popcorn-maskin.


Hur länge ska Miljöpartiet undgå granskning?


(Citatet från Almedalsdebatten är hämtat från en artikel i Miljöaktuellt)