fredag 17 juli 2009

Reformera processordningen i vårdnadstvister

I dag publicerar DN Debatt en artikel som jag och min parti- och riksdagskollega Inger René har skrivit. Artikeln handlar i huvudsak om att regelverket avseende vårdnadstvister måste ses över. Både föräldrar och barn far onödigt illa i samband med vårdnadstvister, eftersom den så kallade processordningen (de processrättsliga reglerna) - många gånger tenderar att förstärka konflikter i stället för att bidra till ett bra samarbetsklimat (tvistande) föräldrar emellan.

Läs artikeln här. Det finns också en kortare notis på Moderater i riksdagens civilutskott om dagens artikel.