onsdag 29 april 2009

(S)tatsfinanser

Med anledning av dagens budgetmotion från Socialdemokraterna. Fredrik Reinfeldt från Moderaternas Kommunala rikskonferens i Örebro i helgen som gick.

tisdag 28 april 2009

Seminarierapportering

Igår fick jag med kort varsel hoppa in på ett seminarium om olja, miljö och mänskliga rättigheter i Nigerdeltat. Seminariet arrangerades av Amnesty, Forum Syd och Jordens Vänner gemensamt.

Seminariet hölls på engelska, vilket kändes som en utmaning. När jag lämnade seminariet så kände jag mig nöjd med min insats.

Amnesty Press publicerade för någon vecka sedan en artikel om det förra seminariet jag deltog i, som Amnesty arrangerade.

torsdag 23 april 2009

Fem minuter

Carl Bildt vill ha fem minuter av din tid under perioden fram till Europaparlamentsvalet. Ge honom det.

Ge mig 5 minuter.

onsdag 22 april 2009

Valet till Europaparlamentet

Om 46 dagar är det val till Europaparlamentet. Det har kommit oroande rapporter, exempelvis denna som Ekot rapporterar om, om att två av tre svenskar är ointresserade av detta val. Vad många verkar glömma bort, eller inte bry sig om, är att besluten i Europaparlamentet spelar stor roll för oss i Sverige.

Min moderata utskottskollega, Inger René, skriver på bloggen Moderater i riksdagdagens civilutskott om hur exempelvis konsumentskyddet påverkas av lagstiftningen i Europaparlamentet. Inger är också kandidat till Europaparlamentet, på sjunde plats på moderaternas lista.

Information om kandidater, moderat Europapolitik med mer finns på länkarna nedan.

Videoklipp där de fem nationella kandidaterna presenterar sig finns här.

Möjlighet att påbörja prenumeration på vårt Europanyhetsbrev kan göras här.

Här finns i stort sett allt du behöver veta om Moderaterna och vår EU-politik (frågor och svar, valplattform med mera).

Flygblad och banners kan laddas ner här. På samma sida finns också en länk till vår kampanjgrupp på Facebook.

tisdag 21 april 2009

Regeringens kommunsatsning

I veckans nummer av Mitt i Huddinge har jag en insändare publicerad om vad regeringens satsning på kommunerna innebär för Huddinge kommun.

Insändaren publiceras i sin helhet nedan.

121 miljoner till Huddinge

Drygt 121 miljoner kronor. Så mycket pengar får Huddinge kommun genom regeringens kommunsatsning under de kommande tre åren. Regeringen vill säkra viktiga välfärdsfunktioner i Huddinge och dämpa risken för uppsägningar nu när skatteintäkterna minskar i lågkonjunkturen. Detta besked lämnar regeringen i sin vårproposition.

Nästa år, 2010, betalas ett tillfälligt konjunkturstöd om 7 miljarder kronor ut till kommunerna i Sverige. Av dessa pengar får Huddinge kommun nära 50 miljoner kronor, vilket är mest i länet efter Stockholms kommun. Utbetalningarna baseras på kommunernas invånarantal.

År 2011 och 2012 tillkommer drygt 35 miljoner kronor per år. Dessa belopp är en höjning av de generella statsbidragen.

Regeringen har hittills gjort mycket för att stärka kommunernas ekonomi. Ett exempel på detta är sänkningen av arbetsgivaravgiften som presenterades i höstens budgetproposition. Sänkningen motsvarade en besparing på drygt 18 miljoner för Huddinge kommun. Ett annat exempel är värdeökningen av fastighetsavgiften som tillfaller kommunerna.

Regeringens politik har även i övrigt medfört betydande tillskott till kommunsektorn. Bland annat har skolan, sjukvården och äldreomsorgen fått väsentliga resurstillskott som kommit kommuner eller landsting till del. Nivåhöjningen för kommunsektorn, tillsammans med det tillfälliga konjunkturstödet på 7 miljarder kronor är – om man jämför 2010 med 2006 – cirka 27,6 miljarder kronor.

Den internationella konjunkturen är skoningslös och slår hårt. Ansvarsfulla satsningar med kontroll på statsfinanserna är rätt sätt att möta nedgången, inte populistiska utspel och förslag till ogenomtänkta utgiftsökningar.

Anti Avsan, riksdagsledamot (M), Huddinge

Förändringar i aktiebolagslagen

Läs min bloggpost om förändringar i aktiebolagslagen på Moderater i riksdagens Civilutskott.

fredag 17 april 2009

Uppmärksammade förslag

Tidigare i veckan talade jag med Helene Sigfridsson, generalsekreterare i föreningen Makalösa föräldrar. Detta med anledning av arbetsgruppen Lika villkors förslag kring jämställt föräldrarskap.

Makalösa föräldrar uppmärksammar i sitt digitala nyhetsbrev, publicerat idag, förslagen som finns i rapporten. Om separationer skriver man bland annat i nyhetsbrevet:

Kapitlet om jämställt föräldraskap efter separationen är särskilt intressant för oss som är ensamföräldrar. Fler partiet borde ta efter moderaternas vilja att beskriva och försöka hitta lösningar på de problem som ibland uppstår vid separationer.

Läs hela nyhetsbrevet här.

onsdag 15 april 2009

Debatt om mänskliga rättigheter

På lördag deltar jag i en debatt med rubriken "EU, mänskliga rättigheter och kampen mot terrorismen". Debatten arrangeras av Amnesty.

Kom gärna och lyssna. Det krävs ingen föranmälan och det är fri entré.

Seminariebeskrivningen och besöksadress hittar du här.

torsdag 9 april 2009

Konkurrens på hyresmarknaden

I ett blogginlägg på vår kommittéblogg - Moderater i riksdagens civilutskott - skriver jag i dag bland annat om Konkurrensverkets syn på de rådande obalanserna på hyresmarknaden, på frågan om en förhållandevis omfattande svarthandel med hyreskontrakt och de allmännyttiga bostadsföretagens hyresnormerande roll.

Här finns länken till mitt blogginlägg på kommittébloggen. Från inlägget går det naturligtvis att ta sig vidare till flera intressanta källor.

Könsneutrala äktenskap - Moderaterna i Sundbyberg

I går besökte jag Moderaterna i Sundbyberg i deras partilokal på Järnvägsgatan 46. Kvällens tema innan fullmäktigegruppmötet var könsneutrala äktenskap. Ett antal sundbybergsmoderater känner jag sedan tidigare, men det är alltid trevligt att träffa nya moderata förtroendevalda. Det ställdes många viktiga och även kluriga frågor och vi gled stundtals in på ett filosofiskt plan med frågeställningar som anknöt till samhällsutveckling och partiideologi.

Det går allmänt sett att ställa ett flertal frågor om VARFÖR de lagförslag som riksdagen beslutade den 1 april ser ut som de gör. Svaren på några av de viktigaste frågorna ser ut så här:

•De nya bestämmelserna inskränker inte friheten för någon.

•De ökar däremot friheten för några.

•De kränker inte religionsfriheten på något sätt.

•De nya bestämmelserna innehåller inte något tvång mot vare sig Svenska kyrkan, andra trossamfund, präster eller vigselförrättare inom trossamfund.

Apropå debatten om det som rätteligen ska kallas civiläktenskap kan följande punkter lyftas fram:

•De nya bestämmelserna stänger inte olikkönade par ute från möjligheten till kyrklig vigsel.

•Bestämmelserna stänger inte heller samkönade par ute från möjligheten till kyrklig vigsel (vilket däremot ett civiläktenskap skulle ha gjort). Svenska kyrkan och samfunden hanterar frågan själva.

•Begreppet äktenskap behålls som begrepp för det institut som staten tillhandahåller genom lagstiftning.

Vad som är viktigt i sammanhanget är att dagens system med möjlighet till både borgerlig vigsel och vigsel inom samfunden och Svenska kyrkan har ett brett folkligt stöd.

Rättsliga frågor i EU - Moderaterna i Upplands Väsby


Förra torsdagen besökte jag Moderaterna i Upplands Väsby där jag höll ett föredrag om rättsliga frågor inom EU inför det kommande Europaparlamentsvalet. Det var ett trevligt besök där det ställdes många frågor.

Det finns ett starkt intresse hos våra förtroendevalda och medlemmar att kunna peka på förslag till konkreta åtgärder i vår europapolitik. Detta är betydelsefullt för att övertyga våra egna medlemmar och sympatisör att rösta i det kommande valet den 7 juni.

Även om det viktigaste med europasamarbetet och EU är det ursprungliga skälet för unionens tillkomst (närmare bestämt fred, säkerhet och stabilitet) så måste det gå att peka på konkreta förslag till förbättringar inom olika områden som leder till ett öppet Europa som fungerar ännu bättre.

Våra sammanfattande programpunkter inom detta område är följande:

•Värna den enskildes integritet

•Tuffare politik mot narkotikahandel

•Ökat polissamarbete i EU

•Samarbete mot terrorism

•Stärk rättssäkerheten

•Särskilda åtgärder mot människohandel

•Tydliga spelregler kring upphovsrätt och fildelning

•Familjerättsliga frågor inom EU

Här finns en länk till Upplands Väsby-Moderaternas hemsida där det finns ett referat från mitt föredrag.

onsdag 8 april 2009

Civilkurage kräver inte lagstiftning

Vid en ceremoni på Södertörns brandförsvarsförbund på tisdagen uppmärksammades Tommie Berggren, Lars Palm, Lars Fougner, Marie Koitsalu och Ronnie Chressman. Deras insatser har räddat liv och egendom. Med på bilden är också förbundets ordförande Anti Avsan samt brandchef Arne Jonsson.

Foto: Anders Edstam, Södertörns brandförsvarsförbund.

Förslaget om att det borde införas en så kallad civilkuragelag som skulle innebära en skyldighet för människor att ingripa mot exempelvis brott är ett förslag från personer som antingen inte har tänkt färdigt eller inte vet någonting om vilka effekter en sådan lag skulle få i praktiken.

En civilkuragelag är en lag, som enligt dess förespråkare, får till följd att den som inte ingriper i samband med ett brott eller inte gör tillräckligt mycket kan fällas till ansvar för brott själv. Det skulle med andra ord bli straffbart att inte ingripa eller att inte ingripa efter förmåga.

Redan i dag är det svårt att förmå vittnen att fullgöra den medborgerliga skyldigheten att vittna. Hur många vittnen kommer att ge sig till känna i framtiden - med en civilkuragelag - om obehaget är för stort redan i dag utan sådan lagstiftning? Naturligtvis ännu färre. Den som tror något annat måste leva i den bästa av världar. Sedan är det paradoxala att i den bästa av världar behövs det inte någon civilkuragelag, därför där fungerar allt ändå.

En enkel slutsats av detta är att förstår man inte problematiken eller har förmåga att ta till sig de faktorer som gör sig gällande "i verkligheten" så bör man inte komma med något förslag. Denna typ av reaktiva lagförslag är alltför vanliga bland politiker. Förslaget om civilkuragelag har säkerligen till stora delar sitt ursprung i den massmedialt uppmärksammade så kallade dödsmisshandeln på Kungsgatan i Stockholm för några år sedan. En ytterligare fråga i sammanhanget är hur någon kan tro att det ska gå att lagstifta fram mänskliga egenskaper som dådkraft, gott omdöme, mod och medmänsklighet?

Att det finns handlingskraftiga människor som gör goda och i vissa fall livsavgörande insatser och som behöver uppmärksammas och uppmuntras är helt uppenbart. Av det skälet ordnade Södertörns brandförsvarsförbund en ceremoni i går för att uppmärksamma några vardagshjältar. Händelserna som uppmärksammades kan beskrivas under tre rubriker.

Räddade personer ur brinnande bil
Den 17 mars körde en bil av vägen och började brinna. Platsen var Lännavägen i Huddinge kommun. Lars Fougner mötte bilen precis när den for ut i terrängen. Han ingrep direkt och försökte till att börja med få upp förardörren utan att lyckas. Han sprang runt bilen och försökte få upp passagerardörren. När inte heller detta lyckades kröp han in i bilen genom sidorutan och lossade bältet på en av personerna i bilen. Han var sedan med och drog ut personerna och tog hand om dem tills sjukvårdspersonal tog över. Ronnie Chressman lyckades rädda föraren genom att slänga en sten genom sidorutan, öppna dörren från insidan och lossa bältet i bilen som vid det laget var helt rökfylld. Tommie Berggren hjälpte till vid uttagningen av passageraren genom sidorutan då dörren inte gick att få upp.

Det står klart att dessa personers ingripande räddade livet på personerna i bilen.

Ytterligare personer var delaktiga i räddningsinsatsen men dessa har brandförsvaret inte lyckats få kontakt med.

Isolycka med tragiskt slut
En grupp med flera personer var ute på isen och åkte skridskor när de fick syn på en person som gått igenom isen. Endast benen stack upp och det är troligt att personen hade varit under vatten länge. Flera personer i gruppen hjälptes åt att dra upp mannen ur vaken och Marie Koitsalu och Olivier Bouju startade hjärt- och lungräddning. Mannens liv gick dock inte att rädda.

Brandsläckning i lägenhet
I oktober förra året ingrep Lars Palm vid en lägenhetsbrand i Salem. Han hörde en kraftig smäll och tömde sedan två pulversläckare genom ett söderslaget fönster. Utan hans ingripande hade branden blivit betydligt mer omfattande.

torsdag 2 april 2009

Debatt och votering om könsneutrala äktenskap

Igår var det debatt och votering om könsneutrala äktenskap. Många kände sig kallade att tala och debatten blev lång. För egen del höll jag ett anförande och besvarade två repliker på detta.

I grunden handlade mitt anförande om samma sak som jag lyft fram tidigare; detta är en reform som inte minskar friheten för någon men ökar friheten för några. Den förändrade lagstiftningen kränker heller inte religonsfriheten och tvingar inte någon att mot sin vilja och övertygelse att viga någon.

Hela mitt huvudanförande finns här. Nedan publicerar jag utsnitt från anförandet som är av särskild vikt och som besvarar och bemöter ett antal frågeställningar.

Civilutskottets utgångspunkt har varit att rättsreglerna ska tillhandahålla praktiska lösningar för människors familjebildningar utan att ge uttryck för några omotiverade värderingar. Det synsättet har också genomsyrat de senaste årens reformer som har inneburit att registrerade partners rättsliga ställning blivit alltmer lik de gifta parens.

Utvecklingen har gått mot att i allt större utsträckning likställa registrerade partner med äkta makar. Genom lagändringar har det öppnats möjligheter för registrerade partner att adoptera barn gemensamt och att få tillgång till assisterad befruktning.

De rättsliga skillnader som i dagsläget finns kvar mellan registrerade partner och äkta makar är sammantaget mycket små. Vad den nu aktuella frågan handlar om är dessa små skillnader och användningen av begreppet äktenskap.

[...]

Fru talman! Jag ska nu belysa en fråga som gäller användningen av olika begrepp i den debatt som har förts om könsneutrala äktenskap. Det talas emellanåt om att äktenskap bör tillkomma genom en civilrättslig reglering eller lösning i stället för att det också ska vara möjligt att gifta sig i kyrkan. Det är lite svårt att förstå den diskussionen. Äktenskapet är ett rättsligt statusförhållande som uppkommer genom ett moment av myndighetsutövning, vilket är själva vigseln enligt det så kallade vigselformuläret. Reglerna i äktenskapsbalken är en civilrättslig reglering.

Förutsättningarna för själva vigseln i laglig mening är desamma alldeles oavsett om vigseln ingås inför en präst i Svenska kyrkan, inför en vigselförrättare i något trossamfund eller inför en borgerlig vigselförrättare. Om vigseln ingås inför en präst i Svenska kyrkan eller inför en vigselförrättare i något trossamfund kan man utgå från att vigseln alltid utgör en del av en religiös ceremoni. Den ceremonin omfattas av religionsfriheten.

Frågan om den civilrättsliga regleringen eller lösningen handlar nog egentligen om huruvida man anser att samkönade par ska få ingå äktenskap i kyrkan eller inte. Viljan att lagstiftningsvägen stänga samkönade par ute från möjligheten till kyrklig vigsel skulle få som konsekvens att samtliga heterosexuella par i så fall också skulle stängas ute från möjligheten till en kyrklig vigsel, vilket är en konsekvens som nog inte har framgått så tydligt i debatten.

[...]

En väsentlig fråga är hur frågan om könsneutrala äktenskap ska ses ur barnperspektivet. En förutsättning för lagförslagen är naturligtvis att de är förenliga med barnens bästa. Flera remissinstanser har uttryckt oro när det gäller barnperspektivet.

Att införa könsneutrala äktenskap skulle inte innebära någon saklig ändring av reglerna för föräldraskap och skulle alltså inte påverka frågorna om vem som anses vara förälder eller vem som blev vårdnadshavare till ett barn.

De ändringar som nyligen har gjorts beträffande homosexuella pars möjlighet att bli föräldrar är av betydelse i sammanhanget. Genom adoption eller assisterad befruktning kan homosexuella numera på samma sätt som heterosexuella bilda en kärnfamilj med föräldrar och barn. Samhället har därmed redan tagit ställning till att barn på lika goda villkor kan växa upp och fostras i homosexuella parförhållanden.

[...]

Slutsatsen blir att könsneutrala äktenskap inte möter några invändningar om man utgår från barnperspektivet. Om ändringen ger en attitydpåverkan i samhället är den enligt civilutskottets uppfattning snarare till fördel för barnen än till deras nackdel.

[...]

Sammanfattningsvis: Förslaget om könsneutrala äktenskap inskränker inte friheten för någon. Förslaget ökar däremot friheten för några. Dessutom innehåller förslaget inte något tvång mot vare sig Svenska kyrkan, andra trossamfund, präster eller vigselförrättare inom något trossamfund. Förslaget innebär att rimlig hänsyn tagits till samtliga berörda intressen.

Flera av mina moderata riksdagskollegor har bloggat om debatten och beslutet. Läs deras inlägg nedan.

Anna Kinberg Batra 1, 2
Elisabeth Svantesson
Jan Ericson
Katarina Brännström
Lars Hjälmered
Olof Lavesson 1, 2
Sofia Arkelsten 1 (med bild på mig i talarstolen), 2, 3
Tomas Tobé 1, 2, 3, 4

Slutrapport från arbetsgruppen Lika villkor

Arbetsgruppen ”Lika möjligheter”, där jag är deltagit i utvecklingsarbetet, har nu levererat sin slutrapport. Arbetsgruppen har haft till uppgift att lämna förslag på hur moderaternas jämställdhetspolitik kan förnyas och har nu kommit med sin slutrapport. Rapporten innehåller 69 konkreta förslag.

Exempel på förslag från gruppen:

 • Se över sjuklönesystemet för gravida
  Om staten tar ett större ekonomiskt ansvar vid graviditeter med komplikationer så minskar risken för att kvinnor i fertil ålder diskrimineras på arbetsmarknaden

 • Börsbolag bör kompetensredovisa både styrelsen och högre chefspositioner i sina årsredovisningar
  Detta för att bättre belysa skillnaden mellan representationen av kvinnor och män i ledande positioner.

 • Utbildning i lika bemötande och genusperspektiv ska integreras i vårdutbildningar och fortbildningsprogram
  Kvinnor och män bemöts olika i vården. Personalens olika sätt att behandla patienter beroende på kön sker ofta omedvetet men bör motverkas.

 • Utvärdera och eventuellt förstärka jämställdhetsbonusen
  Om utvärdering visar att jämställdhetsbonusen inte fått önskad effekt bör den förstärkas.

 • Utveckla och införa en jämställdhetsbonus även när det gäller uttag av VAB-dagar
  För att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors uttag av den tillfälliga föräldrapenningen bör det införas en jämställdhetsbonus även när det gäller uttag av VAB-dagar.

Rapporten, och alla andra arbetsgruppers slutrapporter, finns att ladda ner här.