onsdag 27 juni 2007

Almedalen

Den 8 juli drar politikerveckan i Almedalen i gång. För första gången kommer jag att vara på plats i samband med evenemanget. Min närvaro inskränker sig dock endast till ett par dagar.

Jag kommer att delta vid detta seminarium, den 11 juli, om könsneutrala äktenskap, som representant för moderaterna. Seminariet arrangeras av RFSL och RFSU.

tisdag 26 juni 2007

Nya lagar och förordningar

Vi närmar oss den 1 juli då ett antal nya lag- och förordningsregler börjar gälla. Ett aktuellt exempel som hämtats från regeringens hemsida är:

"Slopande av tillståndsprövning vid försäljning av allmännyttiga hyresrätter

Skyldigheten att söka tillstånd hos länsstyrelsen vid försäljningar av hyresfastigheter i kommunala allmännyttiga bostadsföretag upphör från den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:61). Därmed återförs ansvaret för den lokala bostadspolitiken till kommunerna och valfriheten för de boende ökar. Tillståndsplikten upphör den sista juni 2007."

Detta är resultatet av ett av de ärenden som vi har hanterat i Civilutskottet under våren. Konsekvensen av lagändringen framgår av citatet. Från och med den 1 juli är det de kommunala politikerna, valda av respektive kommuns invånare, som åter har makten över sina bostadsbolag. Detta innebär att statens makt minskar i motsvarande mån.

Alla nya lagar och förordningar som träder i kraft den 1 juli och som vi riksdagsledamöter har fattat beslut om, inklusive den ovan citerade, hittar du här.

måndag 25 juni 2007

Mitt riksdagsår

Förra onsdagen var vårens sista egentliga arbetsdag i riksdagen. Det innebär inte att riksdagsarbetet därmed helt upphör, det finns fortfarande en hel del att läsa och människor att träffa. Här kan du läsa vad jag har sagt och gjort i kammaren under mitt första år i riksdagen. Härutöver har det förekommit en hel del arbete i civilutskottet där jag lägger ned det mesta av min arbetsinsats. Civilutskottet, som i princip har dubbla beredningsområden jämfört med andra utskott, har producerat ungefär dubbelt så många betänkanden som de flesta andra utskott.

Riksmötets öppnande sker den 18 september i höst.

För egen del kommer jag att skriva i bloggen till och från under sommaren.

Med risk för att vara tjatig - nystartsjobb

I dag kom statistik från AMS som visar att snart 10 000 personer har fått nystartsjobb under årets första 25 veckor. Bara 203 ytterligare nystartsjobb behöver komma till för att 10 000 personersgränsen ska vara uppnådd.

onsdag 20 juni 2007

Statistik om nystartsjobb

Hittills i år har 9 544 personer fått ett nystartsjobb enligt färsk statistik från AMS. På drygt sex månader har således 9 544 personer kommit tillbaka till arbetsmarknaden från utanförskap, många av dem efter att ha varit borta från arbetslivet under ett års tid eller längre. Välkomna tillbaka!

Enligt ett pressmeddelande från SCB har inte så många människor varit i arbete under maj månad sedan 1990. Det är också glädjande att ungdomsarbetslösheten har sjunkit med drygt tre procentenheter, vilket framgår av samma pressmeddelande.

måndag 18 juni 2007

Fredagens debatter

I fredags deltog jag i två interpellationsdebatter. Båda interpellationerna besvarades av justitieminister Beatrice Ask, även den om sms-lån som Egon Frid hade ställt till Mats Odell.

Egon Frid är upprörd över att det är för lätt att få sms-lån och kräver mer lagar och regler kring detta. Redan idag finns dock lagar och regler att följa, vilket jag pekade på i mitt första inlägg:

"Det finns ett antal olika möjligheter att redan i dag agera. Det utvecklas nya former för olika verksamheter. Det kan ske via Internet och via sms. Det är möjligen i viss mån nya miljöer. Men i allt väsentligt ska gällande lagstiftning gälla även på de nya områden som utnyttjar nya teknikmöjligheter."

Egon Frid verkar också mena att vuxna människor inte är rättsligt ansvariga för sina andlingar, vilket jag också påpekade i mitt andra inlägg:

"Fru talman! Egon Frid tycks mena att den enskildes ansvar även för sina egna rättshandlingar bör vara minimalt. Man ställer sig frågan om Egon Frid tror att människor i allmänhet skulle bli mindre benägna att ta sms-lån och andra liknande lån om det fanns statliga saneringslån – något som nämns i interpellationen."


"För egen del tycker jag nog att det är mycket viktigare att konsumenter, framför allt unga konsumenter, har tillräcklig kunskap om vad som krävs för att kunna ta ansvar för sin ekonomi. Det har tidigare bland annat talats om bättre utbildning i konsumentkunskap i skolan."


Jag deltog också i interpellationsdebatten om namnlagen, inetrpellationen ställd av Börje Vestlund, vilken menar att regeringen inte går fram tillräckligt snabbt med frågan om förändringar i namnlagen. Den socialdemokratiska regeringen lyckades inte göra någonting under en tid av fem år. Alliansregeringen har under alla omständigheter lyckats få ihop en tidplan för arbetet, vilket jag påpekade i mitt första inlägg:

"Nu har regeringen aviserat att man ska ta initiativ till en översyn av namnlagen, men det kan ske tidigast under 2008. Jag har respekt för det av det skälet att det finns en mängd olika lagar som behöver ses över och en mängd olika frågor att bereda i Regeringskansliet. Man kan säga att regeringen genom att ange när man ska ta tag i frågan om namnlagen också har prioriterat den frågan. Det tycker jag är väsentligt att framhålla i detta sammanhang."

Mitt andra inlägg hittar du här.

torsdag 14 juni 2007

Fredagsdebatter i kammaren

Imorgon, fredag, tänker jag delta i två interpellationsdebatter. Den första gällande kreditgivning och sms-lån, ställd av Egon Frid (v) till Mats Odell och den andra gällande namnlagen, ställd av Börje Vestlund (s) till Beatrice Ask.

onsdag 13 juni 2007

Besök av gymnasister

(Foto: Madeleine Setterberg, Riksdagen)


Igår träffade jag gymnasieelever, årskurs 2 på naturvetarprogrammet, från Berzeliusskolan i Linköping. De var på studiebesök i riksdagen och jag var inbokad för att träffa dem och svara på en del av deras frågor. De var intresserade, duktiga och ställde intressanta frågor. De frågade bland annat om hur vi ska lösa klimatfrågan, hur det var att umgås med riksdagskollegor från andra partier och hur vi får underlag och information inför våra beslut.

Oppositionen tog hem spelet

Min come back på fotbollsplanen efter lång bortovaro slutade med att oppositionen vann matchen med 3-1 och att jag fick ett av matchens två gula kort. Det andra fick Bosse Ringholm.

Matchrapporter finns på Politikerbloggen, Svenska Dagbladet, Jan Ericsons blogg och SVT (tv-klipp).

Uppdatering
Min riksdags- och lagkollega Lars Hjälmered har skrivit en matchrapport på sin blogg.

tisdag 12 juni 2007

Bostadspolitik i tidningen City

I dag publicerar Stockholm City min replik på den här debattartikeln av Carina Moberg (s), Egon Frid (v) och Jan Lindholm (mp).

I skrivande stund finns inte min replik länkad på nätet, så jag återger repliken i dess helhet nedan.

Vi låter kommunerna bestämma över sina bostadsbolag igen
Nej, Carina Moberg (s), Egon Frid (v) och Jan Lindholm (mp), riksdagen har inte beslutat om utförsäljning av allmännyttan vilket påstås under rubriken ”Allmännyttan raderas ut” den 1/6. Riksdagen har fattat beslut om att återföra rätten att bestämma över kommunala bostadsföretag och bostadsfastigheter till kommunerna och ytterst till de människor som bor i varje kommun. Statens överrock har helt enkelt kastats av. Det är klart att detta måste störa politiker vars främsta mål är att de själva vill bestämma så mycket som möjligt och då helst på så hög nivå som möjligt.

Det är i och för sig riktigt att Boverket har gjort en undersökning som utvisar att omkring 70 kommuner i landet har svarat att det kan bli tal om försäljningar av kommunala bostadsfastigheter. Om och i vilken omfattning detta sedan sker är en helt annan sak.

Att politiker, som fortfarande i dag i allt väsentligt står för samma politik som skapade miljonprogrammets problemområden, bostadsköerna och det stora utanförskapet, målar upp en sådan skräckbild kan bara vara ett tecken på en sak: Det saknas en egen fungerande bostadspolitik. Indignerad och irriterad borde man i stället vara över sina egna politiska misslyckanden.

Anti Avsan, riksdagsledamot (m) Stockholms län, ledamot i civilutskottet

Bostadspolitik i kammaren

I en interpellationsdebatt i kammaren igår svarade Mats Odell på en interpellation om bostadspolitiken, som ställts av Bosse Ringholm. Även jag deltog i debatten. Tyvärr hade Bosse Ringholm inte möjlighet att delta i debatten varför Börje Vestlund (s) fick hoppa in i stället för honom.

Bosse Ringholms tes i interpellationen var att regeringens bostadspolitik skulle ha havererat eftersom byggandet av hyresrätter var alldeles för lågt under årets första kvartal. I interpellationen lyftes Stockholm fram som ett särskilt dåligt exempel.

Ett telefonsamtal till Stockholms stadshus visade att Ringholm drog förhastade slutsatser, vilket jag påpekade i debatten.

Vad beträffar Stockholm, och mer konkret de allmännyttiga bostadsbolagen, göt Svenska Bostäder 13 bottenplattor under december månad 2006, vilket motsvarar omkring 1 000 hyreslägenheter. Utöver dessa 1 000 hyreslägenheter har Svenska Bostäder enligt dagsfärska siffror för avsikt att bygga ytterligare 748 hyreslägenheter under 2007. Familjebostäder har planerat för att bygga 109 hyreslägenheter och Stockholmshem har också för avsikt att bygga hyreslägenheter, närmare bestämt 365 stycken.

Man måste vara lite försiktig när man jämför tre månader och bostadspolitiken under den nya regeringen med 12 års bostadspolitik med en socialdemokratisk regering.

Mina inlägg i debatten hittar du här och här.

måndag 11 juni 2007

Come back på fotbollsplanen

I morgon möts riksdagsmajoriteteten och riksdagsoppositionen i den årligt återkommande fotbollsmatchen. En av nyheterna med årets match är givetvis att den borgerliga sidan utgör majoritet och regeringsunderlag.

En annan något mindre nyhet är att undertecknad gör come back som fotbollsspelare efter 20 års eller egentligen 40 års uppehåll. Alla som känner mig vet att det inte innebär 20 års träningsuppehåll, tränar gör jag både gärna och ofta. Nu ska jag ut på stan och köpa skor och benskydd!

Uppdatering
Ett par "inför-artiklar" finns här och här.

fredag 8 juni 2007

Rekordlåg arbetslöshet!

  • Rekordlåg arbetslöshet
  • Färre långtidsarbetslösa inskrivna på arbetsförmedlingen
  • Långtidsarbetslösheten för unga har minskat
  • Rekordfå varsel
  • 81 000 nya lediga jobb på arbetsförmedlingen

Dessa är några av alla positiva nyheter som AMS presenterar i ett pressmeddelande om läget på arbetsmarknaden under maj månad. Läget på arbetsmarknaden ser mycket positivt ut. Den öppna arbetslösheten i Sverige ligger på 3,3 procent (154 000 personer). Det är den lägsta siffran på 16 år. Glädjande! Som jämförelse kan nämnas att förra året vid samma tidpunkt var drygt 187 000 personer öppet arbetslösa.

Hitintills har 8 000 nystartsjobb tillkommit, en åtgärd som jag skrivit om tidigare och som jag känner lite extra för.

6 935 personer. Så många fler har jobb i dag i Stockholms län jämfört med för ett år sedan. I procenttal innebär det att den öppna arbetslösheten har sjunkit från 3,5 till 2,8 procent under samma period.

Arbetslösheten i min hemkommun Huddinge ligger precis under länsgenomsnittet, 2,7 procent, vilket motsvarar 1 604 personer. Detta innebär att ungefär ytterligare 90 personer kommit i arbete i dag, jämfört med för ett år sedan.

Siffrorna pekar åt rätt håll nationellt, regionalt såväl som kommunalt, men vi får inte slå oss till ro med detta. Det återstår fortfarande mycket att göra för att mota tillbaka det utanförskap som socialdemokraterna lämnade efter sig.

tisdag 5 juni 2007

Interpellationsdebatt igår

Igår deltog jag i en interpellationsdebatt i riksdagen. Det var miljöpartisten Ulf Holm som hade ställt en fråga till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om vad hon avsåg att göra för att öka jämställdheten i bolagsstyrelser. Ulf Holm hade inte möjlighet att delta i debatten utan ersattes av Esabelle Reshdouni.

Jag menar att lagstiftning är fel väg att gå för att öka jämställdheten i bolagsstyrelserna. Lagstiftining vore också ett ingrepp i ägarkollektivets rätt att utse sina egna företrädare på bolagsstämman.

Civilutskottet har redan behandlat en motion från Ulf Holm på samma tema i betänkandet Associationsrättsliga frågor m m. Majoriteten i civilutskottet välkomnar regeringens beslut att skriva av förslagen i departementspromemorian Ds 2006:11, Könsfördelningen i bolagsstyrelser.

Mina inlägg i debatten hittar du här och här.

Världsmiljödagen

I dag är det världsmiljödagen. Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar och firas varje år sedan världsmiljökonferensen i Stockholm 1972, berättar Wikipedia.

Vi inom moderaterna uppmärksammar världsmiljödagen genom att lansera vår miljösajt, miljösmart.se. För mig som varit miljöintresserad och miljöengagerad ända sedan ungdomsåren känns det bra att vi inom moderaterna nu på allvar börjar att ta tag i och lyfta fram miljöfrågorna.

I en krönika på Politikerbloggen berättar jag lite om min egen miljöresa, hur mitt miljöintresse uppstod och vikten av att göra det enkelt att vara miljösmart. Att göra det miljöenkelt, som jag skriver i krönikan.

måndag 4 juni 2007

Rersurser till domstolarna

Med tanke på min bakgrund som rådman i Stockholms tingsrätt är det inte konstigt att jag har ett stort intresse för domstolarnas möjligheter att utföra sitt arbete. Det handlar om domstolarnas funktion i samhället, om tillgången på resurser och om möjligheterna för de anställda att utföra sitt arbete på ett rimligt sätt. Ökade resurser till domstolarna är nödvändigt för att kunna värna kvalitén i dömandet, för ökad rättssäkerhet och för att det ska finnas en möjlighet för en rättssökande att få sin sak prövad inom acceptabel tid. En annan sak som är nog så viktig är domstolarnas konstitutionella självständighet. Om möjligheten att få sin sak prövad inom rimlig tid och om domstolarnas resurser har jag skrivit en debattartikel i City i dag. Om resurser och domstolars självständighet har jag bloggat och skrivit en artikel om tidigare.

fredag 1 juni 2007

"Ledamotens tekniska utrustning"

Förra veckan hände det igen. En väsentlig del av det som så fint kallas för "ledamotens tekniska utrustning", nämligen den mångfunktionella mobiltelefonen Sony Ericsson P990i, fungerade inte. Väckningsfunktionen visade sig för andra gången inte vara tillförlitlig. Jag vaknade ovanligt utvilad kl. 09.19, en minut före ett avtalat möte. Jag hann därför precis - innan jag skulle ha varit på plats - ringa och säga att jag förargligt nog hade försovit mig.

De senaste dagarna har nya fel dykt upp. En dag gick det inte alls att ringa från telefonen. Varje försök att ringa ledde till att telefonen slog över till utgångsbilden i displayen. Utöver detta krävs det hög koncentration när telefonen plockas upp när det ringer, i annat fall kan man vara säker på att man kommer åt någon av telefonens alla knappar som skickar en upptagetton. Dessutom räcker ett på morgonen fulladdat batteri oftast inte till kvällen. Om jag uttrycker mig försiktigt kan jag säga att jag har tröttnat på telefonen.