fredag 8 juni 2007

Rekordlåg arbetslöshet!

  • Rekordlåg arbetslöshet
  • Färre långtidsarbetslösa inskrivna på arbetsförmedlingen
  • Långtidsarbetslösheten för unga har minskat
  • Rekordfå varsel
  • 81 000 nya lediga jobb på arbetsförmedlingen

Dessa är några av alla positiva nyheter som AMS presenterar i ett pressmeddelande om läget på arbetsmarknaden under maj månad. Läget på arbetsmarknaden ser mycket positivt ut. Den öppna arbetslösheten i Sverige ligger på 3,3 procent (154 000 personer). Det är den lägsta siffran på 16 år. Glädjande! Som jämförelse kan nämnas att förra året vid samma tidpunkt var drygt 187 000 personer öppet arbetslösa.

Hitintills har 8 000 nystartsjobb tillkommit, en åtgärd som jag skrivit om tidigare och som jag känner lite extra för.

6 935 personer. Så många fler har jobb i dag i Stockholms län jämfört med för ett år sedan. I procenttal innebär det att den öppna arbetslösheten har sjunkit från 3,5 till 2,8 procent under samma period.

Arbetslösheten i min hemkommun Huddinge ligger precis under länsgenomsnittet, 2,7 procent, vilket motsvarar 1 604 personer. Detta innebär att ungefär ytterligare 90 personer kommit i arbete i dag, jämfört med för ett år sedan.

Siffrorna pekar åt rätt håll nationellt, regionalt såväl som kommunalt, men vi får inte slå oss till ro med detta. Det återstår fortfarande mycket att göra för att mota tillbaka det utanförskap som socialdemokraterna lämnade efter sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar