tisdag 12 juni 2007

Bostadspolitik i tidningen City

I dag publicerar Stockholm City min replik på den här debattartikeln av Carina Moberg (s), Egon Frid (v) och Jan Lindholm (mp).

I skrivande stund finns inte min replik länkad på nätet, så jag återger repliken i dess helhet nedan.

Vi låter kommunerna bestämma över sina bostadsbolag igen
Nej, Carina Moberg (s), Egon Frid (v) och Jan Lindholm (mp), riksdagen har inte beslutat om utförsäljning av allmännyttan vilket påstås under rubriken ”Allmännyttan raderas ut” den 1/6. Riksdagen har fattat beslut om att återföra rätten att bestämma över kommunala bostadsföretag och bostadsfastigheter till kommunerna och ytterst till de människor som bor i varje kommun. Statens överrock har helt enkelt kastats av. Det är klart att detta måste störa politiker vars främsta mål är att de själva vill bestämma så mycket som möjligt och då helst på så hög nivå som möjligt.

Det är i och för sig riktigt att Boverket har gjort en undersökning som utvisar att omkring 70 kommuner i landet har svarat att det kan bli tal om försäljningar av kommunala bostadsfastigheter. Om och i vilken omfattning detta sedan sker är en helt annan sak.

Att politiker, som fortfarande i dag i allt väsentligt står för samma politik som skapade miljonprogrammets problemområden, bostadsköerna och det stora utanförskapet, målar upp en sådan skräckbild kan bara vara ett tecken på en sak: Det saknas en egen fungerande bostadspolitik. Indignerad och irriterad borde man i stället vara över sina egna politiska misslyckanden.

Anti Avsan, riksdagsledamot (m) Stockholms län, ledamot i civilutskottet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar