fredag 26 september 2008

Halvtidskampanj

Jag har tidigare skrivit om den halvtidskampanj som moderaterna i Stockholms stad och län genomför. Igår fanns jag på plats utanför Stora Nygatan 30, tillsammans med Fredrik Schulte, för att möta väljare i lunchrusning. Många är på väg någonstans och lite stressade men några samtal blev det.

Fler bilder från gårdagens lunchkampanjande finns här.

Dessutom vill jag gärna slå ett slag för de moderater i Huddinge som var ute och kampanjande tillsammans med min tidigare riksdagskollega och nuvarande finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter Svärd. Bilder finns här.

Här finns bilder från hela kampanjveckan.

torsdag 25 september 2008

Träff med lokala moderater

Igår kväll höll jag en presentation av regeringens budget för inbjudna moderater från Botkyrka, Huddinge, Salem och Södertälje. Det blev en intressant kväll med intressanta diskussioner om både budget och partiarbete.

Vid genomgången av budgeten diskuterades bland annat f d fastighetsskatten/kommunala fastighetsavgiften och effekten av denna reform. Ett ämne som ofta engagerar är infrastruktur och det blev även denna gång. Vad innebär regeringens Närtidssatsning? Vad kommer den kommande infrastrukturpropositionen att innebära? Hur prioriterar och finansierar Väg- respektive Banverket sina verksamheter?

Diskussionen gled därefter allt mer över mot att handla om hur vi ska nå ut med vår politik på ett bättre och tydligare sätt. Alliansen driver och har drivit igenom ett stort antal reformer som är och har varit framgångsrika och som betyder mycket för människor. Det är angeläget att vi ständigt har i åtanke hur vi på ett bra sätt kan berätta detta för väljarna.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som tog sig tid och kom och lyssnade och deltog i diskussionerna!

måndag 22 september 2008

Halvtid - vad tycker du?

Stockholmsmoderaterna har med start idag dragit igång sin halvtidskampanj. Som det hörs av namnet så markerar kampanjen att halva mandatperioden har gått. Det finns möjlighet att träffa mig och andra moderata företrädare på olika ställen i stockholmsområdet med anledning av kampanjen. Här finns en lista på vilka företrädare du kan träffa var och när.

För egen del kommer jag att finnas på plats i Blå Hörnet, Stora Nygatan 30, på torsdag kl 11.45 till 12.30. Välkommen!

* * *

Nu skall jag alldeles strax gå till kammaren och lyssna på budgetdebatten.

onsdag 17 september 2008

Regeringsförklaringen och det kommande året

Igår öppnades riksmötet för riksdagsåret 2008/09. Som jag skrev igår så innebär öppnandet av riksmötet också starten på mitt tredje riksdagsår.

Traditionsenligt så läste statsminister Fredrik Reinfeldt upp regeringsförklaringen. Den innehöll få överraskningar. Mycket var redan känt då regeringen löpande släppt nyheter om den kommande budgeten. Därtill publicerades en kortvariant av regeringsförklaringen på DN Debatt igår.

Inte desto mindre innehöll regeringsförklaringen flera positiva satsningar. Några av dem tänkte jag kort kommentera nedan.

Det viktigaste beskedet statsministern lämnade är att regeringen fortsätter sin jobbsatsning i syfte att minska utanförskapet möta en försämrad konjunktur. Arbetslöshet är den största orsaken till att ekonomiska klyftor mellan människor ökar, därför är jobbsatsningen så viktig. En viktig del i denna satsning blir det jobbskatteavdragets tredje steg. I regeringsförklaringen står:

Det ska löna sig att arbeta. Det är viktigt att de som arbetar känner att arbetet ger något tillbaka i plånboken. För att stärka arbetslinjen och bekämpa utanförskapet kommer regeringen att föreslå ett tredje steg i jobbskatteavdraget och ett sänkt uttag av den statliga inkomstskatten.

Från den första januari nästa år sänks skatten ytterligare för alla som arbetar. Mest betydelsefullt för dem som tjänar minst. Totalt omfattar förslaget 15 miljarder kronor. Det blir ännu ett steg på vägen för att förbättra värdet av arbete. Det ger alla dem som varje dag går till jobbet och bidrar till vårt lands välstånd mer kvar av lönen. Ett större utrymme att forma den egna vardagen med.
Det tredje steget innebär att vårdbiträden, sjuksköterskor och metallarbetare får 200 kronor mer kvar varje månad. Detta innebär det att ett vårdbiträde fått, i genomsnitt, drygt 1 100 kronor mer kvar i månaden sedan regeringsskiftet 2006. Motsvarande summa för en metallarbetare är drygt 1 350 kronor, en sjuksköterska ungefär 1 475 kronor och en gymnasielärare drygt 1 500 kronor.

Regeringen avser också att sänka bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna. Till detta kommer ett antal regelförenklingar som minskar bördan för företagen. Syftet med dessa åtgärder är givetvis att stärka företagen. Som det står i regeringsförklaringen:

Fler företagare får möjlighet att erbjuda jobb åt alla som vill göra en insats.
Som aviserats i andra sammanhang bekräftade också statsministern att det kommer en satsning på pensionärerna i form av en skattesänkning. Det skattesänkning som tidigare presenterats motsvarar en årlig sänkning på 2 300-2 500 kronor. Tyngdpunkten ligger på de pensionärer som har de lägsta pensionerna, ofta kvinnor som har garantipension eller liten inkomstpension. Därtill höjs äldreförsörjningsstödet och särskilt bostadstillägg till pensionärer så att personer som har hela eller delar av sin försörjning via dessa system får del av förbättringen. Även förbehållsbeloppet vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen höjs till följd av förslaget.

Vårt pensionssystem bygger på att vi har många som arbetar, det glöms lätt bort. Regeringens framgångar med att minska utanförskapet innebär att pensionerna höjs, i genomsnitt, med 4 000 kronor i år och 6 000 kronor nästa år. Sista året med socialdemokratiskt maktinnehav, 2005, ökade pensionerna med 2 000 kronor.

Detta är de satsningar som jag speciellt vill lyfta fram.

tisdag 16 september 2008

Riksmötets öppnande

Idag är det officiella öppnandet av riksmötet 2008/09. Det innebär också starten för mitt tredje riksdagsår. Programmet för öppnandet kan beskådas här.

onsdag 10 september 2008

Rättelse från Hyresgästföreningen

DN Debatt i måndags hade Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, en artikel om hyressättningen och vad konsekvenserna av en förändring av denna skulle innebära. Jag ska dock inte upphålla mig vid artikelns huvudargument. I slutet av artikeln skriver Barbro Engman en direkt felaktighet om bland annat Huddinge och indirekt Huge:

I dag ägnar sig kommuner som Huddinge och Österåker åt affärer som är olagliga i det privata näringslivet med enda syfte att klämma ut mer pengar ur sina hyresgäster.
Utöver att det är svårt att utläsa vad det handlar om i sak så är det en felaktighet. Huges jurist har varit kontakt med Hyresgästföreningen om detta och Hyresgästföreningen har nu lagt ut en rättelse på sin hemsida. Rättelsen i sin helhet lyder:

Korrigering av uppgift om förvärvslån i Huddinge kommun
I den debattartikel som publicerades på DN Debatt måndagen den 8 september togs frågan om utdelningsbegränsning för de kommunala ägarnas vinstuttag upp. Som exempel på oskäliga vinstuttag angavs Huddinge kommuns hantering av bostadsföretaget HUGE. Kommunen lät det egna företaget Tomtberga förvärva HUGE med ett lån från kommunen på 990. Därefter fusionerades de två företagen till nuvarande TomtbergsHUGE och Huddinge kommun garanteras en årlig avkastning från företaget på ca 70 milj. kr vilken täcks genom hyresintäkter.

I artikeln påstods att förfarandet skulle vara förbjudet för privata aktiebolag: ”I dag ägnar sig kommuner som Huddinge […] åt affärer som är olagliga i det privata näringslivet med enda syfte att klämma ut mer pengar ur sina hyresgäster.” Det stämmer inte längre. 2007 ändrades aktiebolagslagen och förbudet mot så kallade förvärvslån togs bort.
Varken Huddinge eller Huge ägnar sig således åt verksamhet som är olaglig. Värt att notera i sammanhanget är att Huge, enligt Hyresgästföreningen, har stockholmsregionens lägsta hyror för nyproducerade lägenheter och bland de lägsta hyrorna i det äldre bostadsbeståndet.