torsdag 27 augusti 2009

Stämmostart idag

Idag drar Moderaternas arbetsstämma i Västerås igång. Stämman avslutas på söndag. För egen del är jag ett av 30 ombud som Moderaterna i Stockholms län skickar.

Den som inte har möjlighet att närvara vid stämman kan följa förhandlingarna via SVT:s kanal SVT 24. Kanalen kommer att sända stora delar av stämman.

Som brukligt är i samband med parti- och arbetsstämmor drar igång så görs ett antal mediala utspel med både ris och ros. Nedan är ett axplock från dagens skörd.

onsdag 26 augusti 2009

Polisen i Hallunda

Polisgruppen i Hallunda tillsammans med Hillevi Engström längst
till höger) och Anti Avsan (snett bakom) / Foto Jonas Falk


I dag har jag och Hillevi Engström besökt poliskontoret i Tumba där vi träffade den grupp poliser som arbetar på det lokala kontoret i Hallunda. Det var ett intressant besök som ledde till en ömsesidig diskussion som pågick en och en halv timme.

Vi fick höra vilka problem polisgruppen möter i sin vardag och hur arbetsförutsättningarna ser ut. Ett av de stora problemen är ett relativt utbrett cannabismissbruk bland ungdomarna. Ett annat problem är framförandet av mopeder, motorcyklar och fyrhjulingar i hög hastighet på gångvägar med fara för andra människors liv. Dessa fordon är inte alltför sällan tillgripna, men även om allt är i sin ordning är regeln att "man ska alltid köra ifrån snuten". Detta leder till olyckor. En av poliserna blev påkörd förra året och fick därför sy "tre stora stygn" på ena benet. Relativt nyligen körde en person också ihjäl sig genom att kollidera med en buss i mycket hög hastighet (kanske uppemot 200 km/h). Det var många människor som bevittnade den händelsen som också ledde till en brand i samband med kollisionen.

Jag och Hillevi Engström kommer att besöka fler lokala poliskontor inom två veckor.

tisdag 25 augusti 2009

Verksamhetsbesök hos polisen

I morgon ska jag och min riksdagskollega Hillevi Engström göra ett verksamhetsbesök på poliskontoret i Tumba. Besöket syftar till att informera oss om arbetet med polisens så kallade särskilda satsning. Satsningen har, bland annat, som syfte att förebygga ungdomsbrottslighet, motarbeta rekrytering av ungdomar till gäng samt att minska våldsbrotten.

Poliskontoret i Tumba är ett av de 15 lokala poliskontor som finns i länet. Läs mer om kontoren här.

tisdag 18 augusti 2009

Motion om prostascreening till arbetsstämman

På torsdag i nästa vecka inleder Moderaterna sin arbetsstämma i Västerås. Jag är ett av ombuden för Stockholms län, bland annat.

Tillsammans med mina riksdagskollegor Hillevi Engström, Ewa Thalén Finné (blogg), Inge Garstedt och Isabella Jernbeck har jag lämnat in en motion med rubriken Mammografiundersökningar och prostatascreeningar.

Samma ståndpunkt som förs fram i motionen - att prostatascreening borde vara lika självklar för män i riskgrupper som mammografiundersökningar för kvinnor i riskgrupper - fördes också fram i slutrapporten från Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter för kvinnor och män. Alla vi som undertecknat motionen var också ledamöter i arbetsgruppen

Under rubriken Jämställd vård skrev vi bland annat:

Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter lämnar i denna del följande förslag till åtgärder för att öka jämställdheten:
[...]
Inför möjlighet till regelbundna undersökningar av män i riskgrupper för att upptäcka prostatacancer, så kallad screening, i likhet med motsvarande mammografiundersökningar för kvinnor.

Förslaget uppmärksammades bland annat av Svenska Dagbladet i en artikel.

Slutrapporten från arbetsgruppen Lika möjligheter för kvinnor och män finns att ladda ner här.

Stämmohandlingarna till arbetsstämman kan laddas ner här.

Motionen (nr 11 i stämmohandlingarna) i dess helhet:

Mammografiundersökningar och prostatascreeningar
Mammografiundersökningar av kvinnor har pågått sedan 1986. Det har visat sig att så mycket som tio procent av alla kvinnor drabbas av bröstcancer i någon form.

Mammografiundersökningar är en viktig förebyggande åtgärd mot bröstcancer. Bland män drabbas 0,2 procent av prostatacancer. På grund av att prostatacancer är en cancerform som är dödligare än bröstcancer och att det är vanligt att män inte söker vård i tid, när besvären och symptomen uppkommer, är detta en lika allvarlig siffra som den för bröstcancer. Trots detta erbjuds inte män i riskgrupperna screeningar för att upptäcka cancer i prostatan liknande de mammografiundersökningar som kvinnor erbjuds.

Men inte heller mammografiundersökningar är en självklarhet överallt. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska alla kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till mammografiundersökning. Trots att undersökningarna snart har pågått under ett kvarts sekel är det enligt en av Cancerfonden gjord undersökning (2008) färre än hälften av alla landsting som rättar sig efter Socialstyrelsens rekommendationer. Ändå vet vi att mammografiundersökningar minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent. Att så många landsting inte lever upp till Socialstyrelsens rekommendationer är inte acceptabelt. Jämlik vård är en förutsättning för jämställd vård.

Vi föreslår arbetsstämman besluta

  • att prostatascreening borde vara lika självklar för män i riskgrupper som mammografiundersökningar för kvinnor i riskgrupper, samt
  • att alla landsting borde leva upp till Socialstyrelsens rekommendationer om mammografiundersökningar för kvinnor i riskgrupper.

torsdag 13 augusti 2009

Sommartal i Vaxholm

Nästa lördag, 22 augusti, håller Fredrik Reinfeldt sitt årligen återkommande sommartal i Vaxholm. Tid: klockan 13.00. Plats: Söderhamnsplan, Vaxholm.

För egen del är det i skrivande stund inte klart hurvida jag kommer att ha möjlighet att närvara på grund av andra åtaganden. Oavsett vilket så tycker jag att så många som möjligt ska ta chansen och lyssna på statsministerns tal.

Här finns ett pressmeddelande om talet, bland annat med restips hur man tar sig till Vaxholm med kollektivtrafik.

onsdag 12 augusti 2009

Skolbrand i Södertälje


Foto: Janerik Henriksson /Scanpix

Jag har suttit som ledamot i förbundsdirektionen för Södertörns Brandförsvarsförbund under ganska många år nu. Under detta år är jag ordförande i förbundet (liksom under en tidigare period).

Södertälje kommun är en del av vårt förbundsområde och i går brann det åter i Södertälje. Denna gång var det en brand i Hovsjöskolan. Klockan 18:54 i går finns det noterat i brandförsvarets händelserapport att det är brand i skolan. Brandutvecklingen blev därefter sådan att hela skolan riskerade att brinna ned till grunden.

Att vår räddningstjänstorganisation ligger i framkant på olika områden bekräftas ofta på olika sätt och jag tror nog att detta delvis också var anledningen till att i vart fall delar av skolan räddades. Skälet var att man gjorde precis som vid något tillfälle tidigare - använde sig av en mindre konventionell lösning, nämligen brandgata genom byggnad. Att förstöra viss egendom för att kunna rädda egendom kan verka som ett knepigt beslut att fatta. I detta fall fungerade det åter igen.

Här finns en länk till förbundets pressmeddelande.

DN har två artiklar om branden. Här är den första och här är den andra.

Här finns SvD:s artikel om skolbranden.

Aftonbladet har ett kommenterat filmklipp från brandplatsen som du kan se här.

tisdag 11 augusti 2009

Vårdnadstvister

Det har kommit många kommentarer med anledning av min och Inger Renés artikel på DN Debatt för en tid sedan. Artikeln bygger till stora delar på den problembild som jag har sett i många vårdnadsmål i mitt arbete som domare på Stockholms tingsrätt.

De flesta kommentarer har varit positiva. Sedan finns det naturligtvis en och annan som drar växlar på saker och ting och kanske inte riktigt kan greppa problembilden. De socialdemokratiska kommentarer jag har sett har naturligtvis varit negativa på grund av bristande kunskap och förståelse och möjligen också av den anledningen att socialdemokrater måste ha uppenbara svårigheter att säga att företrädare för Moderaterna kommer med bra förslag på ett för många människor viktigt område. Så som läget ser ut för närvarande verkar Moderaterna vara det enda parti som har förslag inom detta område.

här skriver exempelvis föreningen Makalösa föräldrar om förslaget.