onsdag 28 mars 2007

Domarlöner

För tillfället pågår en lönekonflikt mellan fackförbundet Jusek och Domstolsverket. Konflikten handlar inte om löner utan på vilket sätt domarnas löner ska sättas och - som jag ser det - domarnas oberoende. Domarnas och domstolarnas självständighet har under lång tid minskat, vilket jag utvecklar mer i en artikel i Jusektidningen.

torsdag 22 mars 2007

Pressklipp

Ett av mina politiska uppdrag är att jag är ordförande i Huge Fastigheter AB, Huddinges kommunala bostadsbolag. I Huges kundtidning Värden finns en intervju med mig och en presentation av övriga styrelsemedlemmar.

Jo, det är sant att jag varit medlem i 23 föreningar samtidigt.

Debatt om bostäder i riksdagen

Bostadsfrågor är något som intresserar mig. Igår deltog jag i en debatt om hyresboende och olika ägarformer, med anledning av Civilutskottets betänkande Hyresrätt m.m.

Jag tycker att det är viktigt med en mångfald av olika upplåtelseformer för boende, något jag också tryckte på i debatten. Protokollet från debatten kan du läsa
här. Mitt första anförande finns under rubriken "9 § Hyresrätt m.m." anförande nr 71.

En reform som bryter utanförskap

Grattis till jobbet, Yama!

Den senaste tiden har jag, tillsammans med moderata riksdagskollegor, varit ute på olika platser och träffat människor.

Ett av mina möten ägde rum i Huddinge där jag träffade den tidigare arbetslösa Amina, som blivit anställd med hjälp av ett nystartsjobb. Vi träffades samma dag som Amina fick sin första lön i Sverige. Amina kom till Sverige från Marocko så sent som i december förra året. Sedan ett par månader tillbaka arbetar hon som städare hos ett städföretag i Huddinge. Under sin korta tid i Sverige har Amina hunnit med att skaffa sig ett jobb och tenta av alla kurser i svenska inom ramen för SFI.

Vid ett liknande möte i Haninge träffade jag Yama som också hade fått ett nystartsjobb. Yama kom till Sverige för drygt tre år sedan från Afghanistan, utan vare sig släktingar eller familj. Sedan ett par månader tillbaka arbetar han som städare under eftermiddagar och kvällar. På förmiddagarna pluggar han svenska inom SFI.

Nystartsjobben syftar till att få människor som befunnit sig i utanförskap tillbaka till arbetsmarknaden. Därför känns det bra att reformen ser ut att fungera ute i verkligheten, det vill säga att arbetslösa faktiskt får jobb. Både Amina och Yama är bra exempel på detta.

Jag träffade också Yamas arbetsgivare, en företagare i städbranschen. Han berättade att hans företag kommer att anställa ytterligare två personer, båda två med invandrarbakgrund och båda äldre än 55 år. Efter att ha pratat med Yamas arbetsgivare är jag övertygad om att nystartsjobben har alla förutsättningar att inte bara minska utanförskapet utan att också bli en viktig pusselbit i integrationsarbetet.