måndag 30 juni 2008

Genomfört och gjort

Idag rapporterar flera nyhetsredaktioner om att Alliansregeringen redan infriat drygt hälften av de vallöften som ställdes ut inför valet 2006. Det är denna artikel i Riksdag&Departement som ligger bakom nyhetsrapporterna. Tyvärr så finns inte själva listan tillgänglig på nätet, åtminstone inte just nu.

Lite mer på samma tema. Här finns en sammanställning över alla de ärenden som vi behandlat i mitt utskott, Civilutskottet, under riksdagsåret 2007/08.

Imorgon, första juli, träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft. En sammanställning och sammanfattning av de viktigaste finns här.

onsdag 25 juni 2008

Studiebesök på Amf 1 i Berga

Igår var jag på studiebesök på Amf 1 i Berga tillsammans med min riksdagskollega Göran Pettersson. Vi hade också med oss några av riksdagskansliets tjänstemän. Regementschefen överste Jonas Olsson, samt hans kollegor major Mattias Karlsson, major Andreas Nordén och kapten Fredrik Brunnström, informerade oss om regementets verksamhet och vi förde diskussioner om amfibiekårens och kustjägarutbildningens framtid.

Tack vare ett väl planerat program blev besöket mycket givande och intressant.

Regementschef Jonas Olsson.

Min riksdagskollega Göran Pettersson på vänstra sida.
Pål Jonson, försvarspolitisk handläggare på vårt riksdagskansli, och Jonas Olsson.

Avslutning.

fredag 13 juni 2008

Sjunkande arbetslöshet i Huddinge

181 personer. Så många fler huddingebor hade arbete i maj 2008 jämför med samma månad 2007. I maj i år var 1422 personer arbetslösa och i maj 2007 var motsvarande siffra 1603 personer. Det är en minskning med 11,3 procent, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik som presenterades idag. Detta motsvarar en arbetslöshet på 2,4 procent i kommunen.

Glädjande är också att antalet långtidsarbetslösa i Huddinge minskat från 543 i maj 2007 till 332. Det motsvarar en minskning med nära 39 procent.

Jämfört med föregående månad, april 2008, har arbetslösheten minskat med 27 personer, från 1449 personer till ovan nämnda 1422.

torsdag 12 juni 2008

Ökat antal fasta anställningar

Fler i arbete. Detta bekräftas av SCB:s arbetskraftsundersökning för maj som publiceras idag. Extra glädjande är det att antalet fasta anställningar har ökat med 3,2 procent (107 000 personer) jämfört med samma månad förra året.

En vinst och en förlust

Det är ett trendbrott att grupper som har haft svårt att hävda sig på arbetsmarknaden får jobb. Ungdomar får jobb. 40 000 unga kom in på arbetsmarknaden förra året. Utrikes födda får jobb. Det ökade med 34 000. Äldre får jobb. Det ökade med 18 000. Visst spelar konjunkturen roll, men attityder spelar också väldigt stor roll. Vi signalerar: Se till det som är friskt! Se till arbetsförmåga! Sänk trösklarna! Gör ansträngningar för att få in folk på den reguljära arbetsmarknaden! Det bryter med synsättet att den som har svårt att hävda sig ska döljas i sin arbetslöshet genom att det kallas något annat. Det var trendbrottet. Det gick vi till val på 2006. Nu ser viktiga trendbrott på den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt att den politiken får fortsätta.


Så sa statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt inledningsanförande i gårdagens partiledardebatt. Regeringen och riksdagsmajoriteten levererar och utanförskapet för många grupper minskar. Politik- och debattmatchen vann Alliansen med statsministern i spetsen.

Inledningsanförandet, och resten av partiledardebatten, hittar du här.

Inte heller i år lyckades Alliansen besegra oppositionen i den årliga fotbollsmatchen. Thomas Bodström gjorde oppositionens alla tre mål.

Jan Ericson har lagt upp bilder på sin blogg från matchen.

onsdag 11 juni 2008

Partiledardebatt

Riksdagsterminen börjar röra sig mot sitt slut. I och med detta är det också dags för partiledardebatt i kammaren idag. Partiledardebatten kan följas via SVT 2 eller SVT 24, Sveriges Radio i P1 (givetvis via http://www.sr.se/ också) eller via webbsändning från Riksdagens webbplats. Debatten startar kl 9.00.

Sedan jag kom in i Riksdagen har jag börjat spela fotboll regelbundet: en gång om året. I kväll är det dags för den årliga fotbollsmatchen mellan Alliansen och oppositionen. Precis som förra året ska jag delta i årets match. Alliansen har revansch att utkräva sedan förra årets förlust. Här kan du läsa vad jag skrev om matchen förra året.

Uppdaterat
Artikel i Aftonbladet om både riksdagsdebatt och fotbollsmatch.

måndag 9 juni 2008

Artikel om nya marknadsföringslagen

Som jag skrev nedan så debatterade Civilutskottet den nya marknadsföringslagen i onsdags. Jag vill passa på att förtydliga att jag inte deltog i själva debatten, däremot har jag tillsammans med min moderata utskottskollega Katarina Brännström arbetat en del med själva ärendet.

Katarina och jag har en debattartikel i branschtidningen Resumé (nr 23, 5 juni) om nya marknadsföringslagen. Artikeln är, åtminstone än så länge, bara publicerad i pappersupplagen, därför återger jag den nedan i sin helhet.

Nya lagar ger tydligare reklamregler
Bättre skydd för konsumenter och näringsidkare och en harmonisering av marknadsföringsreglerna på EU-nivå. Detta är i huvudsak de förändringar som kommer med den nya marknadsföringslagen som träder i kraft vid halvårsskiftet i år.

Under denna vecka kommer riksdagen att debattera civilutskottets betänkande Ny marknadsföringslag m.m. (2007/08:CU21). Ett sätt att beskriva den nya lagen är att den i vissa delar fyller ut och kompletterar den gamla marknadsföringslagen. Den gamla lagstiftningen har haft som syfte att i olika avseenden främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av varor och tjänster. Den nya marknadsföringslagen tar sikte på samma saker. Precis som i den nu gällande lagen ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed.

En nyhet är att det i lagen hänvisas till en katalog med 31 förbud som avser sådant som alltid ska anses vara otillåtet. Detta innebär att en del av dagens praxis kommer att omfattas av lagstiftningen i stället. Till katalogreglerna har man också kopplat en möjlighet att påföra en direktverkande sanktion i form av marknadsstörningsavgift.Den nya marknadsföringslagen kommer att ge konsumenten ett starkare skydd än vad dagens lagstiftning gör. Ett konkret exempel på detta är att en näringsidkare kommer att få ansvar för att ge korrekt information till en köpare (konsument) före, under och efter ett köp av en vara.


Det som är nytt i denna del är kravet på korrekt information i en efterköpssituation. Det blir därför, exempelvis, förbjudet för en näringsidkare att lämna felaktig information om den lagstadgade reklamationsfristen efter att köpeavtal har ingåtts. I denna del jämställs konsumenter och näringsidkare, det vill säga att samma informationsplikt kommer att gälla om parterna är två näringsidkare.

Ett förbud mot aggressiv marknadsföring införs också. Mer konkret handlar detta om ett förbud mot exempelvis påträngande och oönskad telefonförsäljning. Den nya lagen kommer också att ge ytterligare möjligheter när det gäller att komma åt näringsidkare som är mindre nogräknade.


Den nya marknadsföringslagen innebär också en harmonisering av marknadsföringsreglerna inom EU. Detta skapar trygghet för både konsumenter och näringsidkare. Svenskar och svenska näringsidkare kommer därmed - i större utsträckning än i dag - att vara bekanta med vad som också gäller i andra EU-länder.

Med den nya marknadsföringslagen införs också ett förbud mot att - i samtliga medier - rikta direkta köpuppmaningar till barn. Härutöver kommer förbudet att i tv-sändningar rikta reklam till barn under tolv år att finnas kvar.

Totalt sett kommer den nya marknadsföringslagen att ge ökad trygghet för konsumenterna, men också tydligare spelregler för näringsidkarna. Lagen kommer även fortsättningsvis att utgöra ett viktigt fundament för en välfungerande marknad för både konsumenter och näringsidkare.

Anti Avsan,
riksdagsledamot (M) ledamot i civilutskottet

Katarina Brännström,
riksdagsledamot (M) suppleant i civilutskottet

onsdag 4 juni 2008

Ny marknadsföringslag

Idag debatterar Civiliutskottet den nya marknadsföringslagen, som träder i kraft den första juli i år. Den nya marknadsföringslagen stärker konsumentens skydd i förhållande till näringsidkare. Nya marknadsföringslagen harmoniserar också bättre med motsvarande lagstiftning inom EU, vilket gör det lättare för både konsumenter och näringsidkare att veta vad som gäller i respektive länder.

En nyhet är att det i lagen hänvisas till en katalog med 31 stycken förbud som avser sådant som alltid ska anses vara otillåtet. Detta innebär att en del av dagens praxis blir en del av lagstiftningen i stället. Till katalogreglerna finns också kopplat en möjlighet att påföra en direktverkande sanktion i form av marknadsstörningsavgift.

Här hittar du Civilutskottets betänkande. Regeringens proposition hittar du här.

tisdag 3 juni 2008

Omsvängning om ägarlägenheter

-Vi är inte helt avvisande till ägarlägenheter och vill se mer av mångfald och valfrihet i boendet.
-Jag tror vi är på väg att lämna den rädsla som tidigare funnits mot att att äga sitt boende och vi för nu en mer saklig debatt om detta.

Det första citatet ovan kommer från Carina Moberg, socialdemokratisk ledamot i Civilutskottet, och det andra citatet kommer från Jan Lindholm, miljöpartistisk ledamot i Civilutskottet. Båda citaten är hämtade från en artikel (ej ännu på nätet) i tidningen Riksdag & Departement. Rubriken på artikeln är "Oppositionen gillar också ägarlägenheter".

Den första april 2009 träder regelverket om ägarlägenheter i kraft. För tillfället hålls ett antal remissmöten mellan Justitiedepartementet och ett antal organisationer och myndigheter.

En bra bakgrundsbeskrivning finns i ett pressmeddelande från Justitiedepartementet, daterat 28 april.