torsdag 12 juni 2008

Ökat antal fasta anställningar

Fler i arbete. Detta bekräftas av SCB:s arbetskraftsundersökning för maj som publiceras idag. Extra glädjande är det att antalet fasta anställningar har ökat med 3,2 procent (107 000 personer) jämfört med samma månad förra året.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar