torsdag 30 september 2010

Kommande seminarium

På måndag kommer jag att delta i ett seminarium med rubriken Föräldravänligt arbetsliv – ett arbetsliv för alla! Seminariet arrangeras av fackförbundet Unionen. Här finns en presentation av seminariet.

Avgångna utskottskollegor

På måndag är det upprop i riksdagen och på tisdag öppnar riksmötet. Två av de personer som jag tillbringat en hel del tid med under mandatperioden kommer då att saknas. Det handlar om två av mina utskottskollegor i Civilutskottet: Lennart Pettersson (C) och Egon Frid (V). Båda förlorade sina platser i riksdagen vid valet.

Eftersom Lennart Pettersson ingått i Alliansen så har vi givetvis haft en del samarbete under mandatperioden. Givet våra politiska utgångspunkter har jag naturligtvis haft betydligt mindre samarbete med Egon Frid. Jag vill gärna ändå ta tillfället i akt att nämna att Egon Frid är mycket trevlig person att ha att göra med. Jag önskar dem båda lycka till i framtiden!

måndag 20 september 2010

Eftervalsreflektioner

Först av allt så vill jag tacka för det förtroende som Moderaterna, och jag själv, fått i valet. Det känns väldigt hedrande, roligt och inspirerande.

Jag tänkte inleda med några lokala reflektioner kring Moderaternas resultat i Huddinge. I riksdagsvalet ökade Moderaterna sin andel i Huddinge från drygt 35 procent från valet 2006 till årets dryga 38 procent. I kommunen ökar vi från 30 procent 2006 till nära 34 procent i årets val. Dessa siffror är på många sätt fantastiska, inte minst givet att vi i Huddinge har flera tunga miljonprogramsområden som traditionellt sett inte tillhör Moderaternas starka fästen.

En annan reflektion är att Huddinge kommun, på riksplanet, kan bli näst största ”Moderat-kommun” i Stockholms län. Huddinge har exempelvis, på riksplanet, gått om ett starkt moderatfäste som Solna i procent. I Stockholms län gick, förutom Huddinge, också Haninge och Nynäshamn framåt på riksplanet.

Det går givetvis inte att komma runt det faktum att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, vilket inte alls känns bra. Lars Ohly försökte under SVT:s valvaka lägga skulden på Alliansen att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det är en hypotes som slår tillbaka mot Ohly själv. Lars Ohly och hans parti har stött Socialdemokratiska regeringar som byggt upp de integrationssystem som inte fungerat. Det har inte funnits någon arbetslinje i integrationspolitiken, något som Alliansen tagit steg för att förändra. Den socialdemokratiska integrationspolitiken har, med Vänsterpartiets stöd, lett till att människor med annan etnisk bakgrund hamnat utanför. Om Ohly menar att han är utan skuld så är han helt fel ute.

Det är också glädjande att den typ av kampanj som Socialdemokraterna i Huddinge ägnat sig åt inte har betalat sig. Det har tidigare förekommit uppgifter om fusk. Om detta ärende får någon uppföljning återstår att se. Men det finns ytterligare exempel. Igår mötte jag ungdomar som var på väg till röstlokalen för att rösta. De hade av en socialdemokratisk företrädare fått veta att deras löner skulle bli halverade om Alliansregeringen skulle sitta kvar. Man tar sig för pannan.

Ett par andra tvivelaktiga metoder har också förekommit. En är att Socialdemokraterna bussat folk från olika områden till röstlokaler. Det har också förekommit förklistrade kuvert med förkryssade valsedlar.

Tills vidare får vi avvakta vad som händer. När detta skrivs har Fredrik Reinfeldt meddelat att han kommer att kontakta Miljöpartiet för förhandlingar och Miljöpartiet deklarerade i sin tur på en presskonferens att de inte kommer att utgöra ett stödparti för Alliansen.

torsdag 16 september 2010

Debattuppdateringar

Idag ska jag alltså debattera mot Josefin Brink i Nynäshamn. Debatten har dock blivit framskjuten en timme, till klockan 16.00. All nödvändig information finns här, med den förskjutna timmen som förändring (vilket inte var uppdaterat på kalendariet när detta skrivs).

På fredag debatterar jag med Carina Moberg, Socialdemokraterna. Detta sker i Huddinge Centrum klockan 17.30. Temat för debatten är bostäder, jobben och välfärd. Både jag och Carina Moberg kommer från Huddinge och sitter i Civilutskottet i riksdagen.

UPPDATERING 17/9:
Dagens debatt är tidigarelagd med 30 minuter och börjar därmed klockan 17.00.

onsdag 15 september 2010

Moderatsvar på Pappamanualen

Pappamanualen ställde för en tid sedan tio frågor till samtliga riksdagspartier. Flertalet av frågorna är direkt kopplade till vårdnadstvister medan några andra har fokus på annan problematik i relationer.

Jag har varit och arbetat fram svaren för Moderaternas räkning. Sammanställningen, innefattande samtliga riksdagspartiers svar, hittar du här.

Moderaternas viktigaste frågor

Idag är det bara fyra dagar kvar till vallokalerna stänger. Därför gör jag dagens bloggpost enkel för mig som avsändare och lika enkel för dig som läsare. Jag lånar Moderaternas tre viktigaste frågor från vår digitala valstuga. Är du det minsta osäker på vad vi Moderater ser som viktigast så får du "hela listan" nedan.

Jobb åt fler
Jobben är vår viktigaste framtidsfråga. Vi vill att fler människor ska kunna känna stoltheten i att ha ett arbete att gå till. Därför vill vi fortsätta sänka skatten för vanliga löntagare och ta ansvar för de offentliga finanserna. Den som har hamnat utanför arbetsmarknaden ska alltid få stöd att komma tillbaka. Om det blir mer attraktivt att starta, driva och utveckla företag i Sverige kan fler få jobb. En röst på Moderaterna är en röst på jobben.
Läs mer.

En bättre välfärd
I ett föregångsland har alla människor tillgång till en bra skola och sjukvård. Vi vill förbättra kvaliteten i den skattefinansierade välfärden. Köerna i sjukvården måste kortas så att alla människor kan få bra sjukvård i tid. Vi nöjer oss inte förrän alla svenska skolor klarar av att ge varenda elev bästa tänkbara start i livet. Moderaterna har förslagen som tar oss dit.
Läs mer.

Trygghet i vardagen
Vi nöjer oss inte förrän alla brott bekämpas. Tidigare insatser mot ungdomsbrottslighet i dag förebygger allvarlig brottslighet i morgon. Därför vill vi stärka det förebyggande arbetet. Våra satsningar för fler i arbete och bättre skolor är viktiga för att få bukt med brottslighetens grogrunder. Sverige ska bli ett tryggare land att växa upp och leva i.
Läs mer.

Här kan du läsa om alla politikområden.

tisdag 14 september 2010

Kommande debatter

Imorgon, onsdag, debatterar jag i Huddingegymnasiet mot bland andra Emil Högberg (blogg). Tid för detta är klockan 14.00.

Efter det ska jag till Södertörns Högskola och debattera. Det är studenter på ekonomutbildningen som arrangerar. Debattstart klockan 17.00.

På torsdag är det debatt i Nynäshamn, mot Vänsterpartiets Josefin Brink. Detta har jag puffat för tidigare.

Miniseminarium på Träffpunkt Allians

Här gör jag tummen upp för Alliansen. Foto: Träffpunkt Allians i Stockholm.

Idag höll jag det tidigare annonserade miniseminariet om vårdnadstvister på Träffpunkt Allians i Stockholm. Det var en liten, men som så ofta när det handlar om vårdnadstvister, och intresserad skara som lyssnade. Det finns alltid någon eller några som delar med sig av sina erfarenheter från vårdnadstvister vid den här typen av sammankomster. Det är svårt att ha någon uppfattning om de enskilda fallen men de visar att det behövs en översyn av gällande lagstiftning.
Jag gick igenom vad Alliansen går till val på inom området men berättade också om det arbete vi inom Moderaterna gjort och att vi har underlag för att gå ytterligare steg.

Statsministern i Huddinge

Igår var alltså statsminister Fredrik Reinfeldt på besök i Huddinge Centrum för att valtala. Intresset för Fredrik Reinfeldts nedslag i verklighten var stort. Trots regn så var uppslutningen god, både från media och de boende i Huddinge.

Fredrik talade om jobben, jobben och jobben. Det vill säga det som ligger till grund för att vi kan ha en god välfärd.

måndag 13 september 2010

Prata med statsministern och en påminnelse

Idag är schemat ganska pressat, därför bara ett par korta punkter.
  • Idag var statsminister Fredrik Reinfeldt i Huddinge (jag kommer att kort återkomma om detta i skriftlig form). Vill du prata med honom, eller någon av de andra Moderater som finns på plats, kan du idag ringa till Moderaterna. Information finns på länken.
  • Jag vill också påminna om morgondagens miniseminarium om vårdnadstvister på Träffpunkt Allians. Mer information här.

lördag 11 september 2010

Debattpuff

På torsdag, 16/9 kl 15.00, ska jag debattera arbetsmarkandspolitik mot Vänsterpartiets Josefin Brink. Detta kommer att ske i Nynäshamn. Moderaterna i Nynäshamn har lagt ut en liten blänkare om detta i sitt kalendarium.

Välkommen att lyssna!

fredag 10 september 2010

Eftermäle till debatt på Hagabergs Folkhögskola

För några dagar sedan var jag och debatterade med den socialdemokratiska riksdagskandidaten Evin CetinHagaberg Folkhögskola. För egen del så tycker jag att debatten gick bra och jag kände mig nöjd med min insats när jag gick därifrån.

Nu har det kommit lite återkoppling. Marita Lärnestad, partikollega och kommunalråd i opposition i Södertälje, berättade för mig igår att de studerande genomfört ett eget val på folkhögskolan. Traditionellt brukar Moderaterna få ensiffriga resultat i dessa val men i år fick vi 23 procent!

Grunden för ökningen är att vi har en bra politik som bas, har jag bidragt någonting så är jag mycket glad över detta. Min erfarenhet, speciellt under denna valrörelse, är att människor tycker att vår politik är bra men en del vill inte ta politiken till sig. Möjligen uppfattar en del människor vår politik som komplicerad, för när jag fått tillfälle att förklara vår politik och våra prioriteringar så ändrar många uppfattning och tycker att vi har rätt. Naturligtvis finns det en kategori människor som inte vill lyssna och till med hävdar att vi ljuger.

Om man, som de studerande på Hagabergs Folkhögskola, utbildar sig i vuxen ålder så är man angelägen att få ett jobb. Vi Moderater och Alliansen har en politik för att klara jobben. Det har vi visat under mandatperiodens mest tuffa tider. Vi kan ta ansvar. Vi har också visat att vi kan ta ansvar för välfärden med satsningar på välfärdens kärna under en global finanskris. Nya Moderaterna är på riktigt och vi är beredda att ta ansvar också under kommande mandatperiod.

torsdag 9 september 2010

Misstänkt valfusk i Huddinge

Idag har Expressen rapporterat om misstänkt valfusk i min hemkommun Huddinge. Enligt en promemoria som samtliga partier i kommunfullmäktige i Huddinge har fått så har socialdemokratiska valarbetare på otillbörligt sätt försökt att påverka enskilda individer att rösta på socialdemokraterna.

Det är ett mycket tråkigt sätt att bedriva valrörelse på och det är allvarligt. Viktigt att notera är dock att någon förundersökning, i skrivande stund, inte är inledd och det går därför heller inte att ha några åsikter om i fall detta kommer att leda till åtal.

Media som rapporterar är bland annat Expressen, Nyheter 24/Maktkamp 24 och Dagens Nyheter.

SVT:s ABC har också sänt ett inslag som kan ses här. (Inslaget kan ses fram till 16/9 2010.)

Vårdnadstvister på Träffpunkt Allians

Tisdagen 14 september kommer jag att finnas på Träffpunkt Allians i Stockholm för att prata om hur vårdnadstvister kan lösas på ett bättre och mer konstruktivt sätt än idag.

Tid: 13.00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, Stockholm.

Välkommen att lyssna och diskutera!