tisdag 31 augusti 2010

Oppositionens valmanifest

Under eftermiddagen har vänsterpartierna presenterat sitt så kallade valmanifest. Jag såg att Fredrik Reinfeldt någonstans sa att ”[d]et går inte att regera Sverige på de här 18 sidorna”. Det är nog så sant som det är sagt.

Det är inga nyheter att oppositionen inte har någon jobbpolitik. Istället för en politik som skapar jobb så lägger de ner stor energi och stora resurser på att göra det mindre lönsamt att arbeta.

54 miljarder. Så stora är de skatte- och avgiftshöjningar som oppositionen riktar mot jobb, företagande och anställningar. Det är en märklig politik att föra när Sverige behöver varje jobb som växer fram.

Mot detta står en enad Allians med en politik för fler jobb. Den 19 september bestämmer du om Sverige ska fortsätta att gå framåt eller om Sverige ska gå bakåt.

Läs gärna Per Schlingmanns artikel på Aftonbladets webbplats.

Alliansen på södertörn


Jag och Beatrice Ask vid Gullmarsplan.


Med en tidig start på dagen så har jag idag varit på kampanj med Allianskollegor. Vi färdades med den kampanjbuss som kommer att åka landet runt under återstående tid fram till valet. Genrellt kan sägas att det var stort intresse för Alliansens politik och inte minst Moderaternas frågor. Stämningen var god även hos kampanjarbetarna på fältet.

Efter avfärd från Gullmarsplan - där två socialdemokratiska valarbetare tampades med ett trettiotal kampanjare från Alliansen - gick färden vidare till Nynäshamn och Västerhaninge Centrum (vilket var en förändring i programmet).

Statsråd som deltog i olika omfattning var Mats Odell, Beatrice Ask, Ewa Björling och Gunilla Carlsson

måndag 30 augusti 2010

Åka buss

Imorgon, tisdag 31 augusti, kommer att jag att åka med en de gemensamma Alliansbussarna som åker runt i Sverige.

Imorgon åker jag med en buss som besöker Gullmarsplan (ungefär 7.30), Nynäshamn (9.30-11.30) och Haninge (12.00-13.00). Mats Odell och Ewa Björling är två statsråd som också kommer att delta.

Kom gärna och prata med oss!

onsdag 25 augusti 2010

Valpejl

Tycker du som jag? Det kan du undersöka på sajten Valpejl.se. Valpejl är ett samarbete mellan Sveriges Radio och Sveriges Television. Här kan du se hur kandidater till riksdag, landsting och kommun presenterar sig själva och hur de svarar på ett stort antal frågeställningar. Du kan själv svara på frågorna och hur din profil stämmer överens med olika kandidater.

Min profil hittar du här.

Anförande om vårdnadstvister

Idag kommer jag att hålla ett anförande hos föreningen Pappa-Barn i Uppsala, om vårdnadstvister och hur de kan lösas på ett bättre sätt än idag.

Jag har skrivit om vårdnadstvister ett antal gånger här på bloggen förut, så det är inga nyheter jag kommer att presentera. Jag, och Moderaterna, menar att vårdnadstvister skulle kunna lösas på ett annat sätt än det görs idag.

Onödigt många vårdnadstvister slutar i domstol. Detta har sin grund i att många föräldrar har svårt att komma överens om vårdnad med mera i anslutning till en separation eller skilsmässa. Det är inte ovanligt att många känner stark aversion mot sin tidigare partner, vilket försvårar samarbetet när vårdnad och andra saker ska bestämmas. Utöver detta har vi i Sverige en processordning som tyvärr har en tendens att snarare förstärka konfliken mellan föräldrarna istället för att underlätta för föräldrarna att komma överens.

Moderaternas och min lösning är därför att erbjuda föräldrarna samarbetssamtal och medling, förändra processreglerna samt att gemensam vårdnad ska få starkare ställning än idag.

Läs gärna en debattartikel, av mig och Inger René, som publicerades på DN Debatt för ett drygt år sedan. Den ger en bra sammanfattning över problematik och förslag på lösningar.

Förslaget finns också att läsa i rapporten Mer jämställdhet med nya moderaterna (från sidan 30), som finns att ladda ner här (Slutrapport från utvecklingsgruppen Lika möjligheter).

tisdag 24 augusti 2010

Andrahandsuthyrning

Regeringen höjer schablonavdraget, från 12 000 kronor till 18 000 kronor, för uthyrning av lägenheter i andra hand. Det beskedet lämnade Mats Odell i en intervju i Svenska Dagbladet. Schablonavdraget är den del av hyresinkomsten som inte behöver beskattas.

måndag 23 augusti 2010

Anförande hos Turkiska Riksförbundet

Igår hade jag förmånen att få hålla ett anförande hos Turkiska Riksförbundet. Generellt kan sägas att stödet för Moderaterna var stort och att besvikelsen mot Socialdemokraterna var stor. Bakgrunden är de händelser som ägde rum i samband med att Osmanska riket upplöstes och som den rödgröna oppositionen valde att behandla i riksdagen, och genom riksdagsbeslut ta ställning i historieskrivningen om vad som hände 1915. Moderaterna anser inte att historieskrivningen ska ske genom riksdagsbeslut.

Utöver att det blev en diskussion om händelserna 1915 så pratade jag om Sveriges relationer till Turkiet. Sverige, och Moderaterna, är positivt inställda till att Turkiet blir medlemmar i EU. Såväl Fredrik Reifeldt som Carl Bildt har också besökt Turkiet och den turkiske premiärministern Erdogan har besökt Sverige. Väldigt många svenskar åker också varje år till Turkiet för att semestra. Allt detta var punkter som jag berörde under mitt anförande.

Här kan du läsa vad Carl Bildt skrev på Newsmill i samband med beslutet i riksdagen.

fredag 20 augusti 2010

Ohly vill höja skatten

Betyder det att man också drar tillbaka en del av jobbskatteavdraget, i stället för att sänka skatten för pensionärerna?
– Ja, att man får en lika beskattning kan ju ske på två sätt. Men vi har sagt att det i huvudsak kommer att handla om sänkta skatter.
Du tycker att en del av det ska åstadkommas genom en skattehöjning?
– Ja. ”I huvudsak” innebär ju det, och det är vi överens om. En del, och hur stor den delen är, det får vi återkomma till.

Så svarar Lars Ohly idag i en intervju i Svenska Dagbladet om hur beskattningen av pensionärer och löntagare ska jämnas ut. Ohlys recept är alltså att det ska bli mindre lönsamt att arbeta igen. Hur detta ska skapa fler jobb – och därmed trygga framtida pensioner – är lite oklart. Det är i alla fall ingenting som Ohly väljer att förklara.

Många väljare blev nog lite förvånade eftersom Mona Sahlins besked hittills har varit att lika beskattning ska nås via sänkta skatter för pensionärerna. Nu lämnar Ohly alltså andra besked.

Moderaterna, och Alliansen har hittills sänkt skatterna två gånger under mandatperioden. En tredje skattesänkning träder i kraft vid årsskiftet. De tre sänkningarna motsvarar drygt tio miljarder kronor i statsbudgeten. En pensionär med 150 000 kronor i inkomst får behålla 4 900 – 5 800 kronor mer varje år, beroende på var i landet man bor, tack vare skattesänkningarna.

Jobbskatteavdragen, som Ohly vill minska på, gör det mer lönsamt att arbeta. Detta gör att det skapas fler jobb i Sverige. Att fler arbetar är utan tvekan det allra viktigaste för att säkra framtida pensioner.

torsdag 19 augusti 2010

Möt Alliansen

Idag, med en månad kvar till vallokalerns stängs, invigs Träffpunkt Allians på tre ställen i Sverige, i Stockholm, i Göteborg och i Malmö. Träffpunkt Allians är Alliansens gemensamma mötesplatser för politiska samtal, möten och seminarier.

I Stockholm kan hittar du Träffpunkt Allians på Café Kofi, Drottninggatan 33.

Läs mer här.

onsdag 18 augusti 2010

Förstärkta jobbinsatser

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är idag ute på turné och besöker Nyköping, Norrköping och Linklöping. I samband med turnén släppte ett förslag på förstärkta insatser för coachning, praktik och utbildning. Syftet är att påskynda återhämtningen i Sveriges ekonomi och möjliggöra en snabb sysselsättningstillväxt när konjunkturen vänder. I pengar handlar det om tre miljarder kronor under åren 2011 och 2012, samt ökade resurser till Arbetsförmedlingen.

Pressmeddelande, med bifogat pm, finns här. De föreslagna åtgärderna finns också nedan.

ARBETSPRAKTIK TILL 12 000 KORTTIDSARBETSLÖSA
Då arbetslöshetsnivån bedöms vara fortsatt hög under 2011 föreslås antalet platser i arbetspraktik utökas med 6 000 i förhållande till planerat. Det innebär totalt 14 200 helårsplatser 2011. De 6 000 nya helårsplatserna innebär att cirka 12 000 arbetslösa kommer att få ta del av insatsen under året. Satsningen riktar sig till korttidsarbetslösa och uppgår tillcirka 700 miljoner kronor.

COACHNINGSMILJARD TILL ARBETSSÖKANDE
En ökande efterfrågan på arbetsmarknaden ska följas av en effektiv matchning och fortsatt förstärkta coachningsinsatser. Därför föreslås en särskild coachningsmiljard under 2011. Satsningen sker genom att ytterligare cirka 350 miljoner kronor tillförs för coachningsinsatser, utöver de cirka 600 miljoner kronor som tidigare avsatts. Förslaget innebär att coachningen i arbetsförmedlingens regi bedöms kunna utökas med cirka 13 300 platser till totalt 28 300 platser. En del av coachningsinsatserna ska inriktas till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

HÖGRE STUDIEBIDRAG SOM DRIVKRAFT FÖR UNGDOMAR SOM SAKNAR FULLSTÄNDIG GRUNDSKOLE- ELLER GYMNASIEUTBILDNING
Vi vill öka drivkrafterna för studier på komvux för arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år som saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet. Därför föreslås det högre studiebidraget (ca 6 300 kronor för fyra veckorsheltidsstudier) tillfälligt öppnas för denna grupp 2011. Satsningen ska rikta sig till arbetslösa som kvalificerar sig för jobbgarantin för unga, dvs. 90 dagars arbetslöshet. Vidare ska avhoppet från utbildningen ha skett innan halvårsskiftet 2010. Satsningen uppgår till cirka 210 miljoner kronor 2011 och cirka 105 miljoner kronor 2012. Totalt beräknas 2 000 personer omfattas 2011 och 1 000 personer 2012.

FÖRLÄNGD FOLKHÖGSKOLESATSNING
Ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan löper stor risk att bli långtidsarbetslösa. Därför förlängs satsningen på folkhögskolorna för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan över 2011. Vidare föreslås att målgruppen för satsningen utvidgas till samtliga under 25 år som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan (både inom jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin samt arbetslösa ungdomar utanför garantierna). Satsningen uppgår till cirka 80 miljoner kronor och bedöms omfatta 1 000 platser 2011.

FLER UNGDOMAR I JOBBGARANTIN FÖR UNGDOMAR
I dag gäller en sammanhängande period om tre månader för att kvalificera sig till jobbgarantin för ungdomar. Detta föreslår vi förändras till att under en period om totalt minst tre månader under fyra månader ha varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En ramtid av detta slag underlättar för unga som pendlar mellan arbete och arbetslöshet att komma in i jobbgarantin för ungdomar. Därtill underlättas för fler ungdomar att ta även kortare arbeten. Satsningen uppgår till cirka 95 miljoner kronor 2011och cirka 85 miljoner kronor 2012. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar beräknas öka med 1 300 under 2011 och 1 100 under 2012.

FÖRSTÄRKNING AV DET SÄRSKILDA ANSTÄLLNINGSSTÖDET
För att öka möjligheten att få fotfäste på arbetsmarknaden för dem som varit utan arbete under längre tid finns skäl att tillfälligt höja det särskilda anställningsstödet. Detta genom en höjning av taket för ersättning till arbetsgivaren från 750 till 890 kronor per dag upp till 85 procent av lönekostnaden. Därtill föreslås en förlängning av kvalifikationstiden från 14 till 24 månaders arbetslöshet för att säkerställa att stödet i första hand kommer långtidsarbetslösa till del.Därutöver föreslås ett handledarstöd till arbetsgivare som anställer personer med särskilt anställningsstöd. Detta för att öka arbetsgivarnas benägenhet att erbjuda anställningar för denna grupp. Handledarstödet bör uppgå till 50 kronor per dag och begränsas till de inledande tre månaderna. Satsningen uppgår totalt till cirka 470 miljoner kronor 2011 och cirka 970 miljoner kronor 2012. Totalt beräknas satsningen ge 2 000 nya platser 2011 och 4 000 nya platser 2012.

FÖRSTÄRKT FÖRMEDLINGSVERKSAMHET HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN
Situationen på arbetsmarknaden ser ljusare ut för 2011 och trycket på förmedlingen kan därför väntas minska. Samtidigt finns faktorer som pekar på att inflödet av arbetssökande kan bli fortsatt hög under 2011. Det finns därför behov av att öka stödet för deltagarna i garantierna. Vidare finns det skäl att prioritera funktionsnedsatta. För detta föreslås 200 miljoner kronor tillföras Arbetsförmedlingen 2011. De ökade programvolymerna förväntas innebära besparingar på vissa områden, exempelvis för arbetslöshetsersättning. När hänsyn tas till dessa besparingar innebär satsningarna ovan att utgifterna sammantaget ökar med cirka 2 miljarder under 2011 och 2012.

Fastighetsskatt i retur

Ikväll ska jag vara med och hålla ett kort anförande i samband med att Moderaterna i Botkyrka håller sin valkick off. Det ser jag fram emot!

* * *

Nu är det bara en dryg månad kvar till valet. Oppositionens besked till villa- och radhusägarna i Sverige är att fastighetsskatten ska återinföras. Det kommer utan tvekan att drabba många områden i min egen hemkommun Huddinge. Segeltorp, Trångsund, Snättringe Stuvsta, Skogås, Länna men också centrala Huddinge är områden där oppositionens förslag om fastighetsskatt kommer att få genomslag.

En återinförd fastighetsskatt kommer att slå lika hårt mot dem som köpte villa eller radhus för något år sedan, som för dem som bott i samma hus i kanske 30 eller 40 år. Under alla omständigheter kommer en återinförd fastighetsskatt att drabba många som inte har så stora marginaler.

Moderaterna, och våra Allianskollegor, säger nej till ett återinförande av fastighetsskatten. Vi vill ha trygga boendevillkor för vanliga människor.

måndag 16 augusti 2010

Fem minuter - igen

Du missar väl inte att anmäla dig till Moderaterna kampanjsajt 5 minuter?

torsdag 12 augusti 2010

Valmaterial 2010

Om du inte hunnit se vårt kampanjmaterial på riksnivå, som presenterades tidigare idag, så kan du titta på affischer med mera på Moderaternas Kampanjblogg.

onsdag 11 augusti 2010

Piteå-uppföljning

Bostadsdebatten i Piteå har genererat ett par pressklipp och en bloggkommentar. Jag att debatten intressant och bra. Min personliga uppfattning är att det känns som att jag och Barbro Engman, Hyresgästföreningens ordförande, står ganska nära varandra i många sakfrågor.

Barbro Engman kommenterar debatten på hennes blogg.

Sveriges Radio Norrbotten gjorde ett inslag (text och ljud) och Piteå-Tidningen har en artikel på nätet.

måndag 9 augusti 2010

Leverans

Riksdag & Departement heter en tidning som bevakar vad som görs i riksdagen, i regeringen och på departementen. Tidigare i somras gick redaktionen i genom Alliansens vallöften för att se om de var genomförda eller inte. Tidningen konstaterar att fyra av fem vallöften "är i hamn", som man väljer att formulera det. Läs gärna artikeln här.

I pappersupplagan finns en genomgång av samtliga politikområden och utfallet av vallöftena. Tyvärr saknas den i webbversionen.

Debatt om bostäder i Piteå

Imorgon, tisdag, kommer att delta i en bostadsdebatt i på Stora Nolia i Piteå. Meddebattörer är Barbro Engman från Hyresgästföreningen, Reinhold Lennebo VD på Fastighetsägarna, Fredrik Lundh Sammeli (S) Civilutskottet och Tamara Spiric (V).

Programmet för dagen finns att läsa här.