onsdag 26 november 2008

Mer om företagshypoteket

Idag publicerar Sundsvalls Tidning en debattartikel, undertecknad av mig och min riksdagskollega Bertil Kjellberg, om det återställda företagshypoteket. Bertil Kjellberg bor i Sundsvall och har länge jobbat för denna förändring.

Läs artikeln här.

fredag 14 november 2008

Arbetslösa i Huddinge

Häromdagen presenterade Arbetsförmedlingen sin månadsstatistik över arbetslösheten. I oktober 2008 var 1 457 personer (2,5 procent) öppet arbetslösa i Huddinge. Det innebär att arbetslösheten stigit något jämfört med oktober förra året då 1 397 personer (2,3 procent) var öppet arbetslösa.

Jämfört med september har antalet öppet arbetslösa ökat med 74 personer.

För att möta den vikande konjunkturen satsar regeringen bland annat på ett tredje steg med jobbavdrag. Skattesänkningen motsvarar 15 miljarder kronor i statsbudgeten. Regeringen satsar också 16 miljarder i skattesänkningar för företagen. Syftet är att stärka drivkrafterna till investeringar och nyanställningar i företagen. Bolagsskatten ska sänkas från 28 till drygt 26 procent och socialavgifterna ska sänkas med en procentenhet. Därtill minskar den administrativa bördan för företagen genom ett antal förenklingar som ett led i regeringens mål att minska företagens administrativa börda med 25 procent till 2010.

Fler nöjda med politisk återställare

Även Svenskt Näringsliv är nöjda med den politiska återställaren om förmånsrätten. Så här kommenterar Anne Wigart beslutet på Svenskt Näringslivs webbplats:

Riksdagen har nu – äntligen – beslutat att återställa förmånsrätten för företagsinteckning. Svenskt Näringsliv har länge arbetat för att få en "återgång" av företagsinteckningens förmånsrätt till de regler som gällde före den så kallade förmånsrättsreformen 2003.

Det är glädjande att företag nu ges förbättrade kreditmöjligheter. De nya reglerna som börjar gälla den 1 januari 2009 ger dem möjlighet att omförhandla sina krediter och få bättre villkor. Detta i och med att företagsinteckningen stärks som säkerhet för företags lån.

torsdag 13 november 2008

Företagarorganisation positiv till återställare

FöretagarFörbundet är mycket positiva till gårdagens beslut om den återställda förmånsrätten som riksdagen klubbade igenom igår. Det handlar om företagshypotek, som jag skriver om nedan.

Så här säger företrädare för FöretagarFörbundet i ett pressmeddelande:
– I praktiken innebär det att uppskattningsvis150 000 företag, de flesta småföretag, nu kan omförhandla sina krediter och få bättre villkor. Det ökar deras chanser att överleva finanskrisen och lågkonjunkturen, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.

[...]

– Beslutet är mycket välkommet. Det innebär bättre villkor för småföretagarna och därmed är det också bra för Sverige. Småföretagen har en enorm betydelse för landets fortsatta utveckling, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.
I mitt inledningsanförande i kammaren igår sa jag bland annat följande:
Ett led i att förbättra för företagen är det lagförslag vi debatterar i dag, lagen om företagshypotek. Lagförslaget innebär en reformering av det regelverk som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån.

Den nya säkerhetsrätten företagshypotek föreslås från och med den 1 januari 2009 ersätta den så kallade företagsinteckningen som infördes 2004. Reglerna om företagsinteckning försämrade säkerhetsrättens värde i jämförelse med det dessförinnan gällande företagshypoteket. Enligt en utvärdering från Institutet för tillväxtpolitiska studier var försämringen så påtaglig att reformens nackdelar måste anses ha överstigit fördelarna. I allt väsentligt innebär de nya reglerna för företagshypotek en återgång till de regler som gällde före 2004. Äldre företagsinteckningar kommer dock att fortsätta att gälla under en övergångsperiod.

[...]

I motsats till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser vi att lagstiftningsåtgärder måste vidtas för att förstärka företagsinteckningens värde som kreditsäkerhet och på så sätt underlätta för företag att låna pengar. Förstärkningen bör ske på ett sådant sätt att säkerhetsrätten får ett värde som motsvarar det värde som den hade före förmånsrättsreformen.
Här, här och här kan du läsa mina tre inlägg i debatten.

onsdag 12 november 2008

Debatt och artikel om företagshypotek

Om en stund ska jag in i kammaren för att debattera Lagen om företagshyptotek (Civilutskottets betänkande här och regeringens proposition här). I grunden handlar det om att Alliansen återställer de regler som gällde före 2004. Lagändringen ger företagen bättre möjligheter till krediter.

I dagens nummer av Dagens Industri har jag en artikel publicerad om detta. Artikeln ligger inte ute på nätet, varför jag publicerar den i sin helhet nedan.

Företagen får en återställare
I dag, onsdag, kommer riksdagen att debattera och fatta beslut om propositionen om företagshypotek. Lagförslaget innebär en reformering av det regelverk som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån. Den nya säkerhetsrätten, företagshypotek, föreslås från och med den 1 januari 2009 ersätta den så kallade företagsinteckningen som infördes 2004.

Syftet är att förstärka säkerheten för långivare så att det blir lättare för företag att låna pengar.

Företagshypoteket föreslås omfatta en näringsidkares lösa egendom som hör till näringsverksamheten, men inte kassa- eller bankmedel,finansiella instrument avsedda för allmän omsättning, egendom som kanintecknas på annat sätt eller egendom som varken kan utmätas elleringå i en konkurs.

Företagshypoteket ska ge särskild förmånsrätt vid konkurs och utmätning. Regeringen föreslår vidare att statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti avskaffas. Detta innebär dock inga försämringar i det sociala skyddet för arbetstagarna. De nya reglerna innebär att ytterligare ett vallöfte infrias. Detta framstår som särskilt viktigt i en tid när företagen står inför svåra utmaningar med en vikande konjunktur.

Alliansen återställer förmånsrätten, vilket innebär att ytterligareett vallöfte infrias. Det är angeläget för alla att vi nu görsärskilda ansträngningar för både företagare och företagande i detglobala ekonomiska läge som vi befinner oss i.

Anti Avsan, riksdagsledamot (m)

tisdag 11 november 2008

Ägarlägenheter på gång

Ekot rapporterar idag om den lagrådsremiss som regeringen idag presenterar om införandet av ägarlägenheter. Det är en välkommen reform som jag skrivit om tidigare (läs alla inlägg här)

Enligt det förslag som regeringen presenterat ska den som köper en ägarlägenhetsfastighet söka lagfart med tillämpning av samma regler som gäller för andra fastigheter. Ägaren ska också kunna inteckna och belåna sin fastighet.

Initialt kommer ägarlägenheter bara att skapas i nyproduktion.

Socialdemokraterna har tidigare varit motståndare till ägarlägenheter med argumentet att de inte behövts. Senaste året har man dock ändrat sig på den punkten och säger sig nu välkomna den nya boendeformen.

Propositionen för införande av ägarlägenheter är inte datumsatt men beräknas hamna på riksdagens bord under december månad. Första maj nästa år träder lagstiftningen i kraft, i så fall.

Mångfald på bostadsmarknaden är viktigt. Det ska finnas möjlighet att välja olika typer av boenden i olika skeden av livet. Att införa en ny upplåtelseform ökar mångfalden på marknaden, därför är det en viktig reform.

Regeringens pressmeddelande (med länk till lagrådsremissen).

torsdag 6 november 2008

På besök i Syrianska ortodoxa kyrkan

I tisdags var jag på besök i Södertälje, där jag träffade företrädare för Syrianska ortodoxa kyrkan. Kyrkan i Södertälje är den syrianska ortodoxa kyrka i Sverige som har flest medlemmar, ungefär 6 000. Kyrkan uppfördes för första gången på 1980-talet men byggdes om till sin nuvarande form 2003.

Medlemmarna har själva stått för hela renoveringen, antingen genom ekonomiska gåvor eller genom eget arbete. Det var en imponerande och vacker kyrkosal.

Från vänster: Tony Ataseven, Marita Lärnestad (oppositionsråd, Södertälje), jag, Silva Gunduz, Maro samt Hanna Varli.

Företrädarna för kyrkan ville diskutera möjligheten för dem att ta ut uppbörd från sina medlemmar i kyrkan, vilket närmast kan ses som en form av kyrkoskatt. Man har en ansökan om detta liggande hos Kulturdepartementet. Man ville också veta vad den nya äktenskapslagen och vigselrätten kommer att innebära för församlingen. Idag har man inte vigselrätt men uppfyller, såvitt jag kunde bedöma, de flesta av de krav som ställs i den (grund)proposition som kommer att läggas fram av regeringen.

Om andrahandsuthyrning

I ett inslag i Ekot i dag får Alliansens bostadspolitik beröm av Hans Lind på en viktig punkt: förändrade regler för andrahandsuthyrning. Alliansen har ändrat gränsen för beskattningsbar inkomst på hyresintäkter, från 4 000 till 12 000 kronor per år. Detta kommer troligen att bidra till att fler lägenheter och andra bostäder kommer ut på en andrahandsmarknad.

Redan idag finns bostäder på en andrahandsmarknad, påpekar Hans Lind, vilket är positivt inte minst för ungdomar.

tisdag 4 november 2008

Kampanjbesök i Tyresö

Igår var jag på kampanjbesök i Tyreö tillsammans med mina riksdagskollegor Isabella Jernbeck och Björn Hamilton. Dessutom medverkade också Berit Assarsson och Mats Fält från moderaterna i Tyresö.

Vi besökte företaget Lium, som ägs och drivs av Richard Lium. Richard är en oerhört entusiastisk entreprenör inom telemarketingbranschen. Lium är marknadsledare i branschen i sitt segment.

Föruom att företaget är framgångsrikt så har företaget hjälpt många människor tillbaka till arbetslivet genom sitt mod att anställa personer som i många fall har olika typer problem i sitt bagage. Många av dem blir kvar hos Lium, arbetar hårt och når så småningom olika chefsbefattningar inom företaget.

Bengt Matsson, CSR- och miljöchef på Pfizer, deltog i gårdagens möte och har bloggat om detta. Richard Liums egen blogg hittar du här.

måndag 3 november 2008

Uppdaterad presentation

För ett par veckor sedan lanserades en ny version av moderat.se. Webbplatsen innehåller en hel del nyheter och ökade möjligheter, både för partiet som organisation men också för enskilda aktivister.

En av de mindre nymodigheterna på webbplatsen är en något fylligare, åtminstone jämfört med tidigare, presentation av de moderata riksdagsledamöterna. Den uppdaterade presentationen av mig hittar du här.