onsdag 12 november 2008

Debatt och artikel om företagshypotek

Om en stund ska jag in i kammaren för att debattera Lagen om företagshyptotek (Civilutskottets betänkande här och regeringens proposition här). I grunden handlar det om att Alliansen återställer de regler som gällde före 2004. Lagändringen ger företagen bättre möjligheter till krediter.

I dagens nummer av Dagens Industri har jag en artikel publicerad om detta. Artikeln ligger inte ute på nätet, varför jag publicerar den i sin helhet nedan.

Företagen får en återställare
I dag, onsdag, kommer riksdagen att debattera och fatta beslut om propositionen om företagshypotek. Lagförslaget innebär en reformering av det regelverk som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån. Den nya säkerhetsrätten, företagshypotek, föreslås från och med den 1 januari 2009 ersätta den så kallade företagsinteckningen som infördes 2004.

Syftet är att förstärka säkerheten för långivare så att det blir lättare för företag att låna pengar.

Företagshypoteket föreslås omfatta en näringsidkares lösa egendom som hör till näringsverksamheten, men inte kassa- eller bankmedel,finansiella instrument avsedda för allmän omsättning, egendom som kanintecknas på annat sätt eller egendom som varken kan utmätas elleringå i en konkurs.

Företagshypoteket ska ge särskild förmånsrätt vid konkurs och utmätning. Regeringen föreslår vidare att statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti avskaffas. Detta innebär dock inga försämringar i det sociala skyddet för arbetstagarna. De nya reglerna innebär att ytterligare ett vallöfte infrias. Detta framstår som särskilt viktigt i en tid när företagen står inför svåra utmaningar med en vikande konjunktur.

Alliansen återställer förmånsrätten, vilket innebär att ytterligareett vallöfte infrias. Det är angeläget för alla att vi nu görsärskilda ansträngningar för både företagare och företagande i detglobala ekonomiska läge som vi befinner oss i.

Anti Avsan, riksdagsledamot (m)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar