fredag 31 oktober 2008

Ökad flexibilitet på hyresmarknaden

Idag presenterade Tillvalsutredningen sitt betänkande Tillval i hyresrätt (SOU 2008:94) till Justiedepartementet. Utredningens uppdrag var att förbättra möjligheterna att göra till- och frånval för hyresgästerna i hyresrätter.

Utredningen föreslår ett system som innebär att hyresvärden får ta täckning för de ökade kostnader som hyresgästens tillval eventuellt innebär. Den ökade kostnaden tas ut genom ett tillägg på hyresgästens hyra. I praktiken betyder detta att fler tillval betyder högre hyra och färre tillval möjlighet till en lägre hyra genom ett avdrag.

Fördelen med dessa möjligheter är att det ökar flexibiliteten på hyresmarknaden. Hyresgäster och hyresvärdar kan genom reglerade överenskommelser påverka hyran för den enskilde.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet kan läsas här.

onsdag 29 oktober 2008

Bilder från Nykvarn

Samling på parkeringen utanför Alcro-Beckers. Från vänster: Karl Sigfrid, Effe Östman, jag, Göran Petterssons rygg samt Lembit Vilidu.
Göran Pettersson och Karl Sigfrid.

Lembit Vilidu.


tisdag 28 oktober 2008

Grattis Daniel!

Igår nominerade moderaternas styrelse i Huddinge Daniel Dronjak Nordqvist till posten som kommunstyrelsens ordförande. Daniel kommer att efterträda Bosse Trygg, som lämnar samma post vid årsskiftet.

Stort grattis, Daniel!

Läs mer på huddingemoderaternas hemsida.

På besök i Nykvarn

På måndagar åker vi moderatledamöter från Stockholms län ut på kampanjbesök. Det innebär att vi besöker kommuner i Stockholms län och besöker verksamheter och ibland också kampanjar i anslutning till något centrum eller annan knutpunkt.

Igår hade turen kommit till Nykvarns kommun. Förutom undertecknad deltog också mina riksdagskollegor Karl Sigfrid och Göran Pettersson. Tack vare Effe Östman, gruppledare för moderaterna i Nykvarn, så blev programmet mycket intressant.

Dagen inleddes i kommunhuset där Effe Östman tillsammans med Lembit Vilidu höll en kort genomgång om Nykvarns kommun.

Efter genomgången satte vi oss i bilarna och åkte ner till Alcro-Beckers färgfabrik. Där mötte produktionschefen och distributionschefen upp och berättade om företaget. Vi fick också gå runt i fabriken och se hur produktionen går till och vi fick också se hur företagets interna logistik och lagerhållning fungerar.

Utöver att företaget har en stark ställning på marknaden, även i dåliga tider, så arbetar man ambitiöst med att minska miljöpåverkan. Konkret innebär det bland annat att man i allt högre grad arbetar med vattenbaserade färger. Alcro-Beckers flyttade produktionen från Lövön i Stockholm till Nykvarn i våras. Flytten i sig har också inneburit färre transporter minskade utsläpp av koldixid. Detta beror på att produktion och lager numer ligger på samma ställe. Förut tillverkades färgen på Lövön, transporterades därefter till Nykvarn för att sedan – i många fall – transporteras tillbaka till Stockholm.

Lunchen intogs hos Årets företagare 2008 i Nykvarns kommun, Alla tiders matlagare. Vi hann också med en stunds samtal om hur det är att vara småföretagare.

Dagen avslutades med ett besök hos Volkswagen Logistics. Volkswagen Logistics är lager för VAG:s bilar på marknaderna Sverige, Finland och de baltiska staterna. Lagret är en stor nyetablering i Nykvarns kommun. Intressant med anläggningen är att mycket av godset går på järnväg. Kommunen bidrog ekonomiskt till att spåren kom på plats och enligt Effe Östman så får Nykvarn tillbaka pengarna med råge.

För min del var det en intressant och givande dag. Jag vill rikta ett speciellt tack till Effe Östman som hjälpte till så att verksamhetsbesöken kom till stånd.

torsdag 23 oktober 2008

Uppföljning av radiomedverkan

Här kan du lyssna när jag diskuterar för- och nackdelar med registrering av testamenten i programmet "Plånboken" i P1. Frågan om registrering av testamenten har aktualiserats redan 2005 av tidigare generaldirektören för Kammarkollegiet, Anders Eriksson. Här finns en länk till hans debattartikel på DN-debatt. Anledningen till att programmet "Plånboken" tog upp frågan om testamentsregister är dock att skrupelfria personer har tillskansat sig pengar efter avlidna genom att upprätta falska testamenten. De aktuella personerna har därigenom kunnat få tillgång till pengar som annars skulle ha tillfallit allmänna arvsfonden. Detta har varit möjligt genom att en av de inblandade var anställd på Kammarkollegiet.

Min medverkan börjar ungefär 13.40 in i programmet.

tisdag 21 oktober 2008

Radiomedverkan

Imorgon medverkar jag i programmet Plånboken i radions P1. Programmet kommer bland annat att ta upp registrering av testamenten och det är under den programpunkten jag kommer att medverka.

Programmet sänds kl 10.03 i morgon, onsdag 22/10, i P1.

torsdag 16 oktober 2008

Bostäder i den allmänpolitiska debatten

Igår, liksom idag och imorgon, är det allmänpolitisk debatt i kammaren. Igår avhandlades dock bostadspolitiken, som bereds av Civilutskottet. För egen del bestämde jag mig sent för att delta i debatten. Innan jag går vidare och kommenterar själva debatten måste jag kommentera ett par viktiga bakgrundsfaktorer, oppositionens olika budgetförslag.

Socialdemokraterna lovar storslaget i sin budget en satsning om 15 miljarder under sex till åtta år för att rusta upp miljonprogrammet. Hur ska då detta finansieras? Jo, genom att använda andras pengar! Socialdemokraterna menar att staten skar gå in med fem miljarder och övriga parter - kommuner och näringsliv - med lika mycket var. Detta väcker naturligtvis frågor; är detta förankrat hos kommunerna? Är detta förankrat hos näringslivet? Det är inte svårt att lova 15 miljarder i satsningar när man själv bara behöver stå för en tredjedel. Är detta prov på socialdemokratisk matematik?

Allmänt sett är oppositionens olika budgetförslag inom området mycket spretiga. Nu vet ju ingen med säkerhet om socialdemokraterna och vänsterpartiet ska samarbeta eller inte, men sett till deras budgetmotioner kan betydande svårigheter uppstå. Det skiljer exempelvis 96 miljarder - jo, 96 - i respektive budgetmotion på hur mycket investeringsbidrag som de båda partierna anslår på tio år. Gemensamt är att båda partierna vill att staten ska pumpa in pengar i välmående byggbolag genom subventioner. I grunden finns dock ingen gemensam politik och inget gemensamt alternativ.

Ytterligare en faktor som kan bara besvärande är att socialdemokraterna successivt accepterar Alliansens politik i allt högre grad. Socialdemokraterna vill fortfarande ha investeringsbidrag (vilket Alliansen avskaffat) men trappar ner dem i en allt i snabbare takt. Socialdemokraterna har nu också accepterat boendeformen ägarlägenheter, bara för att nämna ett par exempel inom bostadspolitiken.

I själva debatten begärde jag för första gången replik på min socialdemokratiske utskottskollega Johan Löfstrand. Här pekade jag på just på detta faktum att socialdemokraterna ställer löften om satsningar men gör det med andras pengar.
Vad som förvånar mig något är att Socialdemokraterna har inriktat sig på subventioner för att renovera miljonprogrammet. Man kallar det för en miljardsatsning för miljonprogrammet. Den satsningen består till två tredjedelar av andras pengar än statens. Man kan fråga sig hur man kan utlova det.
I min andra replik ställde jag frågan om socialdemokraterna gjort upp med övriga parter i den överenskommelse de tänkt sig.

Fru talman! Jag noterar att Johan Löfstrand undviker att svara på frågan. Det är kanske just av rädsla för att inte vinna nästa val som man inte talar om vad man egentligen tänker göra. Det är ingen bra början att lova subventioner med i huvudsak andras pengar. Har ni förhandlat med näringslivet och kommunerna om att de ska tillskjuta 5 miljarder vardera till er opreciserade satsning under sex–åtta år?
Johan Löfstrand mäktade inte med att lämna några besked alls om den socialdemokratiska bostadspolitiken, utöver att man vill satsa på "stimulanser".

Mina två repliker med Johan Löfstrand hittar du här (1), (2).

Vänsterpartiets Egon Frid, också kollega i Civilutskottet, kunde heller inte riktigt svara på en ganska given frågeställning:
Jag undrar därför: I vilken mån överensstämmer det som Egon Frid säger med vad Socialdemokraterna vill?
Trots två försök kom det aldrig något svar. Mina två repliker med Egon Frid hittar du här (1), (2).

I vår kommer boendeformen ägarlägenheter att införas i Sverige. Mitt replikskifte med Ameer Sachet om ägarlägenheter kan du läsa här (1), (2).

I replikskiftet med socialdemokraten Gunnar Sandberg påpekade jag just bristen på samstämmighet inom oppositionen. Oppositionen försvarar sig gärna med just det faktum att de är i opposition. För egen del menar jag att väljarna ändå ska kunna få besked. Läs gärna mina repliker här (1), (2).

måndag 13 oktober 2008

Pressklipp om en motion

- De föreslagna ändringarna passar väl in i dagens påföljdssystem och fordrar inte speciellt genomgripande ändringar av detta. Utredningsarbetet borde av den anledningen inte behöva bli så omfattande. Rent teoretiskt skulle reglerna kunna börja tillämpas inom ett eller ett par år, säger Anti Avsan
Så säger jag i en intervju till webbtidningen Dagens Juridik. Dagens Jurikdik har uppmärksammat min motion om förändrade - mycket mer restriktiva - regler av den obligatoriska frigivningen vid fängelsestraff. Läs hela artikeln här.

fredag 10 oktober 2008

Mina motioner

I tisdags eftermiddag avslutades allmänna motionsperioden. Allmänna motionsperioden innebär att riksdagens ledamöter fritt får motionera om både stort och smått. Motionerna behandlas sedan i respektive utskott. Utskottets beslut rörande motionen i fråga kommer i ett motionsbetänkande.

I år har jag lämnat in fyra motioner, varav en tillsammans med min parti- och utskottskollega Andreas Norlén. Det är motionen om livstidsstraff för mord. Om du vill läsa motionerna kan du klicka på länkarna nedan.

onsdag 8 oktober 2008

Insändare om regeringens budget

Igår presenterade de tre oppositionspartierna sina budgetmotioner. Mest slående är att oppositionen spretar betänkligt i den ekonomiska politiken. Summan av budgetmotionerna innebär att det lönar sig mindre att arbeta och att utanförskapet kommer att öka. Mot detta står en regering som är enad och som för en ansvarsfull ekonomisk politik.

I veckans nummer av Mitt i Huddinge har jag en insändare med som beskriver lite om vad regeringens budgetproposition betyder för Huddinge och oss som bor där. Eftersom det är svårt att länka till Mitt i Huddinges insändarsidor återger jag insändaren i sin helhet nedan.

Årets budget ger många i Huddinge bättre villkor
Måndagen den 22 september lade regeringen fram budgeten för 2009. Det viktigaste i budgeten är satsningarna på jobb och företagande. För att göra det ännu mer lönsamt att arbeta vill regeringen sänka skatten med, i genomsnitt, ytterligare 200 kronor per månad. Detta blir jobbskatteavdragets tredje steg, som tillsammans med de nu redan genomförda stegen, innebär att exempelvis en förskollärare i Huddinge får sammanlagt 1 340 kronor mer kvar i plånboken varje månad jämfört förra mandatperioden.

Alliansregeringen föreslår även sänkta arbetsgivaravgifter i budgeten. Detta ökar intresset att anställa fler människor. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna innebär en minskad kostnad för Huddinge kommun med drygt 18,5 miljoner kronor. Pengar som i stället kan användas i de kommunala verksamheterna.

En grupp som det satsas särskilt på är pensionärerna. I genomsnitt sänks pensionärernas skatt med ungefär 2 500 kronor per år. Sänkningen riktar sig i första hand till de pensionärer som har lägst pension, de som har garantipension eller låg inkomstpension. Utöver skattesänkningen räknas basbeloppet för pensionerna upp. Uppräkningen innebär en ökning med 3 834 kronor per år för ett ensamhushåll med full garantipension. Skattesänkningen och uppräkningen motsvarar en inkomstökning med ungefär 500 kronor per månad för samma hushåll.

Vidare höjs äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget för pensionärer så att de som har hela eller delar av sin försörjning tillgodosedd genom dessa system också får del av förbättringen.

Satsningar på välfärden är centrala och viktiga åtgärder för Alliansregeringen, men det krävs resurser för att genomföra satsningarna. Resurserna skapas genom att så många som möjligt arbetar. Det är därför det är så viktigt att det är lönsamt att arbeta. Alliansregeringen genomför en politik som syftar till att så många som möjligt ska arbeta. Av den anledningen har vi också en politik för välfärden. Fler i arbete och en ökad välfärd hänger intimt samman.

Anti Avsan (m)
Riksdagsledamot, Huddinge