måndag 13 oktober 2008

Pressklipp om en motion

- De föreslagna ändringarna passar väl in i dagens påföljdssystem och fordrar inte speciellt genomgripande ändringar av detta. Utredningsarbetet borde av den anledningen inte behöva bli så omfattande. Rent teoretiskt skulle reglerna kunna börja tillämpas inom ett eller ett par år, säger Anti Avsan
Så säger jag i en intervju till webbtidningen Dagens Juridik. Dagens Jurikdik har uppmärksammat min motion om förändrade - mycket mer restriktiva - regler av den obligatoriska frigivningen vid fängelsestraff. Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar