måndag 17 mars 2008

Pressklipp om fakturabluff

I lördagens Svenska Dagbladet Näringsliv fanns en artikel om hur ohederliga företag skickar bluffakturor till företagare. Organisationen Svenska Handel påpekar att detta är ett stort problem för många företagare.

På enkätfrågan "Hur vill du stoppa fakturaskojarna?" svarade jag följande:
Det finns redan förhållan­de­vis goda möjligheter att undgå detta, även om tillämpningen av de regler som finns i många fall kan bli bättre. Om denna typ av brottslighet blir vanligare borde polisen visa större intresse för den.

Läs hela artikeln här.

onsdag 12 mars 2008

Favorit i repris: minskad arbetslöshet i Huddinge

275 personer. Så många fler har jobb i min hemkommun Huddinge i februari i år jämfört med samma månad 2007. Det visar månadsstatistiken från AMS för februari månad. När AMS nyligen presenterade sin månadsstatistik för februari 2008 var det 1383 personer arbetslösa i Huddinge. Motsvarande siffra för februari 2007 var 1659 personer.

De 275 personerna motsvarar en minskning med ungefär 15 procent av antalet arbetslösa på bara ett år. Både Sverige och Huddinge är stora vinnare på regeringens politik men de största vinnarna är de 275 personer i Huddinge som fått ett arbete att gå till.

Politiken, trenden och resultaten är desamma som förra månaden: Alliansen sänker skatter för människor med låga och medelstora inkomster och skapar arbetstillfällen.

I kontrast till detta står en socialdemokratisk politik som innebär att utanförskapet börjar öka igen istället och för att som nu minska. Den socialdemokratiska politiken innebär också höjda skatter för låginkomsttagare.

söndag 9 mars 2008

Lika möjligheter för kvinnor och mänFör en tid sedan skrev jag här på min blogg att fönyelsearbetet fortsätter inom moderaterna och att jag ingår i arbetsgruppen lika möjligheter för kvinnor och män. Den arbetsgruppen är i sin tur indelad i två delarbetsgrupper, nämligen "Familj och arbetsliv" i vilken jag är ordförande och "Välfärd" i vilken min civilutskottskollega Ewa Thalén Finné är ordförande. Framförallt Svenska Dagbladet har uppmärksammat ett antal frågor som ligger inom arbetsgruppens (och då främst min delarbetsgrupps) område.

Svenska Dagbladets första artikel är från den 26 februari. Här finns den. Den senaste artikeln i samma tidning kom den 6 mars. Här finns den.

Den första artikeln handlar om "delade vab-dagar". Söker man på dessa ord hittar man en stor mängd mediarapportering och kommentarer. Utfallet kan du se här - klicka bara vidare. Den andra artikeln handlar om "jämställt barnbidrag". Vid motsvarande sökning på dessa ord får man också ett stort utfall. Resultatet kan du se här. Arbetsgruppens frågor har med andra ord fått stor uppmärksamhet redan innan några förslag har presenterats. Vad artiklarna har utgått från är i första hand huvudarbetsgruppens direktiv och kommentarer kring dessa.

Moderat migrationspolitik

Seminariet om migrationspolitiken under kommunala rikskonferensen drog många deltagare. De migrationspolitiska frågorna ansågs uppenbarligen vara intressanta, så pass intressanta att ett antal journalister var närvarande på seminariet och det fotograferades mycket. Tur att det inte längre behövs blixtar med modern kamerateknik. Jag satt ju i mitten i egenskap av moderator på seminariet.

Jag har inte hunnit kolla vilket avtryck seminariet har gett i media, men Svenska Dagbladet hade en artikel om seminariet i gårdagens tidning. I tidningens nätupplaga finns två artiklar från seminariet här hittar du den första och här hittar du den andra artikeln.

onsdag 5 mars 2008

Kommunal rikskonferens

Med start under fredagen och med avslutning runt lunch på lördagen har vi inom moderaterna kommunal rikskonferens i Göteborg. Inbjudna är ett stort antal moderater från hela landet, med uppdrag i kommuner, landsting, regioner och i riksdagen, men även föreningsledare och andra föreningsaktiva. Ungefär 1 800 moderater väntas till Göteborg. Jag är en av dem.

Det arrangeras ett stort antal seminarier och föreläsningar. Jag kommer att fungera som moderator vid ett seminarium och vara med i panelen vid ytterligare ett. Så här presenteras seminarierna i programmet.

1:3 Asyl och migrationspolitiken – hur gör vi det till en för (m) positiv fråga?


Delarbetsgrupp till arbetsgruppen Mot utanförskap och segregation
Vad vill alliansen med asylpolitiken och övriga frågor inom det migrationspolitiska området inför 2010. Hur möter vi väljarna 2010 så att asylpolitiken blir en vinnarfråga?

Moderator:
Riksdagsledamot och rådman Anti Avsan, Huddinge

Medverkande:
Migrationsminister Tobias Billström, Malmö
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson, Helsingborg

4:7 Överförmyndare – ideella krafter som förvaltar miljarder


Kommunen är skyldig att utse överförmyndare, men det ansvar som följer med uppdraget är ofta oklart. Överförmyndarna arbetar ideellt och har ett mycket stort ansvar. Sveriges överförmyndare förvaltar ett stort kapital, närmare 20 miljarder kr. Överförmyndare utses för de människor som är i störst behov av samhällets stöd. Seminariet visar på en del praktiska problem som överförmyndare möter i vissa kommuner och hur dessa problem kan förebyggas. Det är viktigt att vi uppmuntrar människor att engagera sig i detta arbete.

Moderator:
Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström, Österåker

Medverkande:
Statssekreterare Magnus Graner, Uppsala
Förvaltningsjurist vid Göteborgs överförmyndarförvaltning samt styrelseledamot i Föreningen Sveriges överförmyndare Gunnar Jonsson, Göteborg
Riksdagsledamot och rådman Anti Avsan, Huddinge


Hela seminarieprogrammet hittar du här.