fredag 30 oktober 2009

Kommentar till förslag

Tidigare idag har jag på bloggen Moderater i riksdagens Civilutskott kommenterat dagens artikel -om behov av och lösningar för fler hyreslägenheter i Stockholm - på DN Debatt. Läs hela min kommentar.

tisdag 27 oktober 2009

Jag kandiderar

Mina föräldrar flydde från Estland under andra världskriget och kom till Sverige 1944 för att börja ett nytt liv.
Så börjar min kandidatpresentation för provvalet för Moderaternas riksdagslista i Stockholms län. Hela min presentation finns att läsa på moderaterna.net. Hör av dig till mig om du har frågor och om det är någonting du undrar över.

Att ha ägarlägenheter eller inte

Socialdemokraterna inleder sin kongress imorgon. Med anledning av detta tittade jag lite på vad de skriver i sina kongresshandlingar om ägarlägenheter. Resultatet av detta finns att läsa på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott.

torsdag 22 oktober 2009

Mer om förvärvslagen

Barbro Engman adresserar mig i en bloggpost på hennes blogg. Mitt svar finns att läsa på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott. Barbro Engmans bloggpost går att läsa här.

Uppdatering:
Barbro Engmans inlägg i debatten går också att läsa på svd.se.

onsdag 21 oktober 2009

Konferens imorgon

Med start imorgon kommer jag att delta i konferensen En gemensam referensram för europeisk avtalsrätt. Avtalsrätten ligger inom civilutskottets beredningsområde.

Konferensen ligger inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU. En introduktion av konferensen hittar finns att läsa här, på det svenska ordförandeskapets webbplats.

Debattreplik på svd.se

Idag publicerar svd.se (endast på webben) en replik som jag skrivit, med anledning av en artikel som Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman skrivit. Min artikel förklarar varför vi avskaffar den så kallade förvärvslagen. Min artikel finns att läsa här. För den intresserade finns en länk till Barbro Engmans artikel i anslutning till min.

tisdag 20 oktober 2009

Hänt idag

Min utskottskollega Ewa Thalén Finné har på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott sammanfattat en del av min förmiddag. Läs.

måndag 19 oktober 2009

Kulturupplevelser

Vad är din största musikupplevelse?
Den i vart fall efter omständigheterna största musikupplevelsen fick jag nog i mitt tidigare arbete som polis. Jag och mina kollegor i pikétgruppen fick – någon gång i mitten av 1980-talet – rycka ut till Gröna Lund i Stockholm där det pågick en rockkonsert. Stämningen var kaotisk och folkmassan tryckte på fram mot scenen. Situationen var akut, ljudnivån var hög och vi hade inte tillgång till hörselskydd, men fick tränga oss in mellan scenen och folkmassan för att hålla tillbaka människorna. Trots dessa omständigheter kändes musiken starkt medryckande och förvånansvärt bra. Jag fick en upplevelse av att det här är riktigt bra musik. Det var "Europe" som spelade.
Ovanstående kommer från en enkätintervju som Helsingborgs Dagblad genomfört med samtliga riksdagsledamöter. Samtliga har fått lista ett mindre antal kulturupplevelser. Jag svarade på enkäten i våras. Svaren publicerades för ett par veckor sedan men jag upptäckte dem i helgen. Samtliga mina svar finns här.

Hur andra riksdagsledamöter svarat finns att läsa här.

fredag 16 oktober 2009

"Jämställdhet - en frihetsfråga"

Verklig jämställdhet handlar om att analysera och åtgärda orsakerna, inte att plåstra om symptomen. Vi vill förändra grundmönstret, inte dölja det bakom bidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
(...)
Vi är medvetna om att vi ännu inte har nått alla de mål som vi har satt upp, men vi anser att inkomstskillnader utjämnas bäst genom en god arbetsmarknadspolitik som bygger på egna möjligheter i stället för på bidrag. Vi vill hjälpa fler människor att komma tillbaka i arbete från långa sjukskrivningar och därigenom också ge dessa människor möjligheter till ökade inkomster. Jämställdhet och goda möjligheter att leva på sina egna inkomster är viktiga och centrala frihetsfrågor.
Så skriver Hillevi Engström och jag tillsammans i en artikel som idag publiceras på SVT Opinion. Läs gärna hela artikeln.

torsdag 15 oktober 2009

Anförande idag

Svenska Inkasso är en branschorganisation för företag på den svenska inkassomarknaden. Alldeles strax ska jag åka till Svensk Inkassos årsmöte och hålla ett anförande om pågående lagstiftningsarbete som är aktuell för branschen.

Avrapportering

Jag bloggade kort igår om att Civilutskottet skulle träffa Stockholms Byggmästareförening under sen eftermiddag och kväll. Läs min avrapportering på Moderater i riksdagens civilutskott.

onsdag 14 oktober 2009

I väntan på votering

I väntan på dagens votering passar jag på att blogga kort om en uppgift inom ett av mina uppdrag. Ett av mina uppdrag är ordförandeskapet i Huddinge kommuns fastighetsbolag, Huge Fastigheter AB.

En av de mer tidskrävande uppgifterna den senaste tiden, inom ramen för uppdraget, har varit att rekrytera en ny vd till Huge. Igår offentliggjordes att Åsa Hedenberg blir ny vd i Huge. Åsa kommer närmast från samma befattning hos Uppsalahem.

Ett pressmeddelande från Huge, där jag uttalar mig, finns att läsa här.

Planer

Mina planer för sen eftermiddag och kväll hittar du här.

Insändare om pengar till Huddinge

I veckans nummer av Mitt i Huddinge finns en insändare som jag skrivit. Insändaren handlar om vad regeringens budget för nästa år innebär för Huddinge kommun. Insändaren nedan i sin helhet.
Nya miljoner till Huddinge i välfärdssatsning

Skolan och sjukvården ska inte drabbas av den ekonomiska krisen. Det är syftet med de extra tio miljarder som regeringen anslår till välfärdens kärna i höstens budget.

Den finansiella krisen har slagit hårt mot Sverige. Stora insatser krävs nu för att vända den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden som är en följd av krisen.

Kvaliteten i sjukvården, i äldreomsorgen och i skolan ska alltid vara hög oavsett hur konjunkturläget ser ut. Uppsägningar i kommuner och landsting skulle i dag riskera att ytterligare fördjupa lågkonjunkturen och öka risken för att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Nedskärningar skulle dessutom innebära en försämring av kvaliteten och tillgängligheten till de grundläggande välfärdstjänster som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla.

Regeringen anslår därför 10 miljarder extra till kommuner och landsting i höstens budget. Vi moderater och övriga allianspartier tycker inte att det är rimligt att skära i välfärdsverksamheterna på grund av krisen. En ansvarsfull krishantering får därför inte innebära att välfärden och människors grundläggande trygghet drabbas.

För Huddinges del innebär satsningen 71 miljoner kronor. Genom tillskottet kan vi upprätthålla verksamheternas kvalitet och samtidigt dämpa lågkonjunkturens negativa effekter. Till dessa 71 miljoner ska läggas de 121 miljoner som kom Huddinge till godo redan i vårpropositionen. Tillsammans ger detta nära 193 miljoner kronor extra.

Utöver satsningen tillför regeringen en miljard kronor i statsbidrag till landstingen för att hantera vaccinationer mot svininfluensan, i hela landet.

Genom välfärdssatsningen i höstens budget tar vi fortsatt ansvar för att hantera den ekonomiska krisen. Vi förstärker åtgärderna för att dämpa sysselsättningsfallet och vi motverkar arbetslösheten samtidigt som vi värnar välfärden för alla.

Det viktigaste i vår politik är att värna välfärdens kärnverksamheter och att lägga en långsiktig grund för att Sverige ska kunna återhämta sig ur krisen.

Anti Avsan, riksdagsledamot (M), Huddinge

fredag 9 oktober 2009

Vallöftet om antalet poliser

Tidigare har Allians för Sverige presenterat förslag om att öka polisnärvaron, öka polisens utredningskapacitet och öka antalet poliser i yttre tjänst, bland annat genomatt till år 2010 öka antalet poliser till 20 000.
Så står det i Allians för Sveriges valmanifest från 2006 (finns att ladda ner här, tillsammans med ett antal andra dokument). Vi har sedan en god tid tillbaka vetat att målet skulle uppnås inom mandatperioden men det är alltid skönt att få fakta verifierade.

Under rubriken Nästa år kommer målet om 20 000 poliser vara uppnått skriver Rikspolisstyrelsen på sin hemsida:
Tidigare har Allians för Sverige presenterat förslag om att öka polisnärvaron, ökapolisens utredningskapacitet och öka antalet poliser i yttre tjänst, bland annat genomatt till år 2010 öka antalet poliser till 20 000.
Läs hela nyhetsnotisen här.

Ytterligare ett vallöfte att bocka av.

torsdag 8 oktober 2009

Stärkt skydd för hyresgäster

Läs gärna min bloggpost Vad menade Barbro Engman?, om förstärkt skydd för hyresgäster. Finns att läsa på bloggen Moderater i riksdagens civilutskott.

tisdag 6 oktober 2009

Årets motioner

Kl 16.30 idag avslutades allmänna motionsperioden för i år. Här listas de motioner som jag lämnat in under årets allmänna motionsperiod. Åtta stycken egna och en tillsammans med min tidigare utskottskollega Andreas Norlén (hemsida/blogg).

Beskatta Sverige kvar i krisen

Tidigare i eftermiddags var jag och lyssnade på statssekreteraren på Finansdepartementet, Hans Lindblad, som gick igenom den spretiga oppositionens olika budgetar. Det var en intressant genomgång.

Budgetarna spretar åt olika håll och en av mycket få gemensamma nämnare är att alla budgetarna är dåliga för Sverige. Man kan konstatera att oppositionens politik leder till lägre disponibla inkomster, högre kostnader och mindre marginaler för merparten av Sveriges befolkning, företag, kommuner och landsting.

Sammantaget kommer höjda skatter på arbete och försvagad arbetslinje innebära ungefär 10 000 färre jobb. Effekten av det försämrade företagsklimatet och att det blir dyrare att anställa innebär ungefär 30 000 färre jobb.

Oppositionen vill i olika grad avskaffa jobbskatteavdraget, antingen i delvis eller helt. Effekten av detta blir att man höjer skatterna för dem med lägst inkomster.

I det virrvarr av förslag av höjda skatter och bidrag som oppositionen leverar finns det några lika intressanta som oroande delar att lyfta fram.

Över en mandatperiod förlorar ett vårdbiträde knappt 11 000 kronor i disponibel inkomst med Socialdemokraternas skattepolitik. Med Vänsterpartiets skattepolitik blir förlusten drygt 70 000 kronor.

Effekten för en normalfamilj där jobbskatteavdraget tas bort, sänkta brytpunkter för statlig inkomstskatt och återinförd fastighetsskatt är tuff. Nota: 6 000 kr per år i ökade skatter, för det socialdemokratiska förslaget. Mycket pengar kan tyckas men det är ändå goda nyheter jämfört med den nota som Lars Ohly lämnar till samma familj: 38 000 kronor per år.

Oppositionen vill göra det dyrare att anställa ungdomar genom att ta bort halveringen av socialförsäkringsavgiften. Detta i en tid när många unga har det svårt på arbetsmarknaden.

Ovanstående är bara tre exempel på försämringar. Det finns ytterligare att ta av.

Ohly-effekten i den Socialdemokratiska budgeten är påtaglig. Med hårt politiskt arbete kan vi få det att förbli dåliga effekter i en motion, inte dåliga effekter i vanliga människors plånböcker.

fredag 2 oktober 2009

Inte slutat

Mycket kortfattat vill jag bara meddela att jag inte slutat att blogga. För tillfället är jag inne i en mycket intensiv period, både vad gäller riksdagsuppdraget och på kommunal nivå.

Om en liten stund början dagens möte i EU-nämnden, där jag ska delta. Föredragningslista för mötet finns här (pressmeddelande här). För civilutskottets del bevakar jag punkten Fartygspassagerares rättigheter. En promemoria, ställd till riksdagen, om fartygspassargerarförordningen finns att läsa här.