fredag 30 maj 2008

Studieresa

Under veckan har jag varit på studieresa i Skåne och Danmark tillsammans med mina moderata kollegor i Civilutskottet. Katarina Brännström har skrivit en bloggpost om resan på sin blogg.

tisdag 27 maj 2008

Bostadspolitisk omprövning hos (s)?

Ekot rapporterar idag om att socialdemokraternas bostadspolitiska grupp lägger fram ett förslag till ny bostadspolitik. Nu är det som redovisas av Ekot snarare en testballong än ett färdigt förslag men av det som kommer fram kan man ändå dra några slutsatser.

En slutsats är att socialdemokraterna accepterar att många människor, dock inte alla, vill äga sina bostäder. Socialdemokraterna visar också att de, åtminstone i högre grad än hittills, accepterar att människor faktiskt vill bestämma över sitt boende och sin boendeform.

Boendeformerna i Sverige är "politiserade" på ett olyckligt sätt men nu visar socialdemokraterna tendenser till att lätta på politiseringen runt boendeformerna. Det är positivt.

Det övergripande intrycket är, trots allt, att det som presenterats ännu är ganska så tunt. Att socialdemokraterna vill återinföra investeringsbidragen för byggande av hyresrätter känns dock inte särskilt nytänkande.

fredag 23 maj 2008

Sjöfylleri

Ikväll ska jag tillsammans med min riksdagskollega Helena Bouveng åka med sjöpolisen i Stockholm för att se hur de arbetar i kampen mot sjöfylleri.

Kustbevakningen har fått utökade befogenheter att ingripa mot sjöfylleri men det är minst lika viktigt att sjöpolisen får förstärkta resurser för sin verksamhet. Det är viktigt för att kunna följa upp att gällande regler följs. Vi moderater dock emot införandet av en nedre promillegräns som innebär att sjötrafik jämställs med vägtrafik.

Jag har också skrivit en artikel om detta som publicerats i Västerviks Tidningen.

onsdag 21 maj 2008

Stor del av min vecka

Som jag skrev nedan så var jag på besök i Södertälje i måndags. Tisdag, onsdag och torsdag är jag i Karlstad, på konferensen Brand 2008.

Studie- och kampanjbesök i Södertälje

I måndags var jag tillsammans med flera riksdagskollegor på studie- och kampanjbesök i Södertälje. Eftermiddagen inleddes med att kommunalrådet Marita Lärnestad (m) och två tjänstemän berättade om Södertäljes introduktionsprogram för flyktingar. Efter det besökte jag polisen i Södertälje. De berättade bland annat om ett mentorsprogram för ungdomar som de håller på att arbeta fram.

Mina riksdagskollegor gjorde besök på verksamheter kopplade till introduktionsprogrammet.

Läs om dagen och se bilder på Kampanjbloggen.

fredag 16 maj 2008

Möt mina kollegor

Nästa vecka finns möjlighet att träffa några av mina moderata riksdagsledamöter från Stockholms stad och län. Detta kan du göra genom att ta dig till Riksdagens Infocenter. Läs mer här.

Pressklipp från pensionsdebatt i Huddinge

Under våren har det i den lokala tidningen Mitt i Huddinge pågått en debatt om pensionärernas ekonomiska situation. Debatten initierades av att jag skrev en insändare om att pensionärernas gynnades av regeringens framgångsrika jobbpolitik.

En av den som svarade på min insändare var signaturen "Pensionär". Skribenten hävdade, bland annat, att hans eller hennes bostadsbidrag försämrats med 150 kronor. Nedan publicerar jag mitt svar till signaturen "Pensionär". Insändaren finns också publicerad i veckans nummer av Mitt i Huddinge (utgivningsdatum 13 maj).

Regeringen fortsätter att förbättra för pensionärer
Signaturen ”Pensionär” ber mig att förklara hur han eller hon kan få mer i plånboken under 2008. Det är omöjligt för mig att överblicka varje enskild persons ekonomi och veta varför bostadsbidraget sänkts med 150 kronor, som i just detta fall. För att få klarhet i denna fråga måste jag be dig att vända dig till Försäkringskassan.

Exemplet i min insändare (Mitt i Huddinge 25/3) bygger på en pensionär som har inkomstpension. Sådan pension har den som har arbetat under stora delar eller hela sitt yrkesverksamma liv. En person som har 12.000 kronor i (inkomst)pension får sin pension höjd med i genomsnitt 4.000 kronor under 2008. Detta för att regeringen framgångsrikt har bedrivit en politik för att få fler människor i arbete.

Den andra typen av pension är garantipension. Sådan pension har den som inte har arbetat eller har arbetat mycket måttligt. Garantipensionerna räknas upp med konsumentprisindex.
Särskilt äldre ensamstående kvinnor som lever på garantipension har en kärv ekonomisk situation. I vårpropositionen som presenterades den 15 april fastställer regeringen att ytterligare steg kommer att tas för att förbättra villkoren för i första hand de pensionärer som har det sämst ställt.

Anti Avsan
Riksdagsledamot (m), Huddinge

torsdag 15 maj 2008

Internt utvecklingsarbete

Idag har jag varit på besök hos JämO. Det är ett del av det utvecklingsarbete som pågår inom moderaterna, genom arbetsgruppen Lika möjligheter för kvinnor och män.

Här kan du läsa lite "inför-information" till dagens besök hos JämO. Jag avser att återkomma med en lite längre redogörelse för hur besöket löpte av när tiden medger.

Kampanjrapport från Botkyrka

I måndags var jag på kampanjbesök i Botkyrka tillsammans med ett antal riksdagskollegor. En rapport från besöket finns att läsa på moderaternas kampanjblogg.

tisdag 13 maj 2008

Fortfarande bra siffror i Huddinge

Igår presenterades arbetslösheten för april månad av Arbetsförmedlingen. Statistiken visar att arbetslösheten i Huddinge är fortsatt låg. I april var 1 449 personer i Huddinge arbetslösa. Det är en minskning från 1 610 personer samma månad förra året, det vill säga en minskning med 161 personer. Detta motsvarar en minskning med tio procent av antalet arbetslösa.

Antalet nyanmälda platser i Huddinge till Arbetsförmedlingen under april var 1 436 stycken. I april 2007 anmäldes 514 platser.

Jämfört med mars månad har dock arbetslösheten ökat något. Från 1 373 arbetslösa i mars till, som framgår ovan, 1 449 personer i april.

fredag 9 maj 2008

Kommande besök i Botkyrka

På måndag, 12 maj, kommer jag tillsammans med mina moderata riksdagskollegor Malin Löfsjögård, Eliza Roszkowska Öberg och Nils Oskar Nilsson att besöka Botkyrka för kampanj och verksamhetsbesök.

Klockan 11.30-12.45 kommer vi att kampanja tillsammans med moderaterna Botkyrka i Hallunda Centrum, på "innetorget". Efter en lunch kommer vi sedan att besöka Lugna Gatan i Ungdomens hus och avsluta med ett besök på Fittja vårdcentral.

Kom gärna och prata med oss och ställ frågor.