onsdag 27 juni 2012

Seminarier under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan i Visby på Gotland kommer ett stort antal seminarier med anknytning till byggande och boende att äga rum. Det är nog helt klart att antalet sådana seminarier har ökat förhållandevis kraftigt. Här nedan finns en sammanställning (som inte gör anspråk på att vara fullständig) över seminarier som anknyter till byggande, boende och fastigheter.

Jag kommer senare att presentera de seminarier närmare där jag själv medverkar.

******************************************************************
Hur kan vi energieffektivisera och förbättra inomhusklimatet i Sverige?
Svensk Ventilation

2/7 2012, 10:00 - 18:00 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Mötes- och debattplats Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Miljonprogrammet Rosengård - Är energieffektivisering en myt eller en möjlighet?

Svensk Ventilation och HSB

2/7 2012, 10:00 - 10:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Föreläsning Energi, Byggande

******************************************************************
Hur ska vi energieffektivisera bostäderna så miljömålen nås?

Socialdepartementet

2/7 2012, 11:30 - 12:30 Länsstyrelsens trädgård, residenset, Korsgatan 2, "Trädgården" Lunchseminarium Byggande, Energi

******************************************************************
Vem betalar den hållbara staden? Hur fyller vi gapet mellan verklighet och mål?

Sust (Sustainable Innovation)

2/7 2012, 13:30 - 14:30 Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, "Kajplats 10" Debatt Byggande, Energi

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

2/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena Almedalen" Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Miljonprogrammet - nu är det dags att investera!

Trä- & Möbelföretagen och VVS Företagen

2/7 2012, 14:30 - 15:45 Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, "Lilla Matsalen på Teaterskeppet" Seminarium Byggande

******************************************************************
Vad är bäst med hyresrätten? Kom och diskutera bostadsfrågor!

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen

2/7 2012, 15:00 - 16:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, "Uteserveringen" Mötes- och debattplats Byggande, Regionfrågor

******************************************************************
Hur ska bostadsbyggandet lyfta till de nivåer som behövs?

Business Arena och tidningen Fastighetsnytt

3/7 2012, 08:00 - 17:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, Debatt & mingel Näringsliv

******************************************************************
Vad händer med jobben på den svenska byggarbetsmarknaden?

Sveriges Byggindustrier

3/7 2012, 08:15 - 09:30 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen , "Viklau" Frukostseminarium Sysselsättning/arbetsmarknad, Byggande

******************************************************************
Allmännyttiga samtal om bostadens roll för arbetslinjen

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

3/7 2012, 08:30 - 09:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Byggande, Sysselsättning/arbetsmarknad

******************************************************************
Hur kan stålet bidra till byggandet av ett hållbarare samhälle?

Ruukki

3/7 2012, 09:00 - 10:00 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen , Frukostseminarium Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Miljömål 2020 - javisst - men resultat kräver åtgärder

Svensk Ventilation och Astma- och Allergiförbundet

3/7 2012, 10:00 - 11:00 Specksrum 3, Seminarium Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Hur kan vi energieffektivisera och förbättra inomhusklimatet i Sverige?

Svensk Ventilation

3/7 2012, 10:00 - 18:00 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Mötes- och debattplats Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Tyskt bostadsbyggande - snabbare, billigare, bättre? Vad kan vi lära för att lösa bostadsbristen?

NCC AB

3/7 2012, 10:00 - 10:45 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Seminarium Byggande, Näringsliv

******************************************************************
Attraktiva bostäder för äldre

Hjälpmedelsinstitutet

3/7 2012, 10:15 - 11:00 Gotlands Museum, Strandgatan 14, "Sävesalen" Seminarium Äldre, Byggande

******************************************************************
Forskning för hållbart samhällsbyggande

IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Byggindustrier, Delegationen för hållbara städer

3/7 2012, 10:30 - 11:45 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Seminarium Byggande, Forskning

******************************************************************
Storstad vs. landsbygd: Den enes bröd den andres död?

JM AB

3/7 2012, 12:00 - 13:30 Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, Lunchseminarium Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Riksutställningar

3/7 2012, 13:00 - 14:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Vad är affärsmässighet för bostadsföretag?

IPD Norden

3/7 2012, 13:30 - 14:30 Björngränd 8, "50 m norr om Södertorg" Samtal Ekonomi, Byggande

******************************************************************
Hur ser svenska folket på boende för äldre?

Hemsö

3/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Fastighetsnytts arena" Seminarium Byggande, Äldre

******************************************************************
Värmeåtervinning i bostäder - hur når vi EU:s nollvision?

Svensk Ventilation och HSB

3/7 2012, 14:00 - 14:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Föreläsning Byggande, Energi

******************************************************************
Vad är bäst med hyresrätten – kom och diskutera bostadsfrågor!

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen

3/7 2012, 15:00 - 16:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, "Uteserveringen" Mötes- och debattplats Byggande, Regionfrågor

******************************************************************
Mer infrastruktur i storstadsregionerna med nya finansieringsmodeller

Stockholms Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt Västsvenska Handelskammaren

3/7 2012, 15:00 - 16:30 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, "D20" Seminarium Infrastruktur, Byggande

******************************************************************
Bostadsspelet - om en bostadsmarknad i obalans

Stockholms studentkårers centraloganisation - SSCO, Jagvillhabostad.nu, ArkitektStudenterna

3/7 2012, 15:30 - 16:45 Björkanderska, Skeppsbron, Seminarium Byggande, Infrastruktur

******************************************************************
Hållbar stadsutveckling - så funkar det

Peab

3/7 2012, 16:00 - 17:30 S:t Nicolai kyrkoruin, Debatt & mingel Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Kan spårvagnar utveckla staden?

Spårvagnsstäderna & Spårvagnar i Skåne

3/7 2012, 16:00 - 17:10 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, "Stora lokalen (ingång direkt från Almedalen)" Seminarium & mingel Infrastruktur, Byggande

******************************************************************
Byggande och klimat - kan det gå ihop?

Sveriges Träbyggnadskansli

3/7 2012, 20:15 - 21:15 Skeppsbron 8, "Kalas" Samtal Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Vad betyder samhällsfastigheter för välfärden?

Hemsö

4/7 2012, 07:30 - 08:30 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Fastighetsnytts arena" Frukostseminarium Byggande

******************************************************************
Kan e-förvaltning effektivisera fastighetsmarknaden?

Lantmäteriet

4/7 2012, 08:15 - 09:45 Gotlands Museum, Strandgatan 14, "Sävesalen" Workshop Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Hur ser framtidens arkitektur ut i den hållbara staden?

Västsvenska Handelskammaren

4/7 2012, 08:15 - 09:00 Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, "Foajen" Samtal Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Allmännyttiga samtal om nyproduktion av hyresrätter – hur ska det gå till?

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

4/7 2012, 08:30 - 09:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Byggande

******************************************************************
Hyresreglering och välfärd i otakt?

Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier

4/7 2012, 08:30 - 09:30 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "Spegelsalen" Frukostseminarium Annat, Byggande

******************************************************************
Gröna lån! Är den tyska modellen med energieffektivisering till låg ränta rätt för Sverige?

Byggnads

4/7 2012, 09:30 - 10:30 Specksrum 3 , Debatt Byggande

******************************************************************
Har politiken hamnat i baksätet vad gäller hållbart byggande och grön upphandling?

Miljömärkning Sverige (Svanen och EU Ecolabel)

4/7 2012, 10:00 - 11:30 Science Park, Strandgatan 1, "Sessionssalen" Seminarium Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Kan modernt träbyggande ge alla kommuner möjligheter att bygga, för alla?

Trästad 2012

4/7 2012, 10:00 - 11:00 Skeppsbron 8, "Kalas" Seminarium & mingel Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?

Svensk Ventilation

4/7 2012, 10:00 - 10:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Föreläsning Friskvård/hälsa, Byggande

******************************************************************
Hur kan vi energieffektivisera och förbättra inomhusklimatet i Sverige?

Svensk Ventilation

4/7 2012, 10:00 - 18:00 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Mötes- och debattplats Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Stationsområden – regionens framtidsplatser för boende och jobb

Jernhusen

4/7 2012, 10:00 - 11:20 Hästgatan 1, "Öresundshuset" Seminarium Infrastruktur, Byggande

******************************************************************
Så skapar vi 100 000 nya bostäder

HSB och Fastighetsägarna

4/7 2012, 10:30 - 11:45 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "Spegelsalen" Seminarium Byggande, Sysselsättning/arbetsmarknad

******************************************************************
Hållbart boende – så här gör man

Riksbyggen

4/7 2012, 12:15 - 15:30 Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, "Teaterskeppet, SUST, kajplats 10" Debatt & mingel Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Kan miljonprogrammet bli en god affär?

Sveriges Träbyggnadskansli

4/7 2012, 13:00 - 14:00 Kalas, "Skeppsbron 8" Seminarium & mingel Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Från grått till grönt! Se miljonprogrammen byta färg!

Byggnads

4/7 2012, 13:00 - 14:00 Specksrum 3 , Debatt Byggande

******************************************************************
Solvärme - från symbolvärde till hållbar energiförsörjning

VVS Företagen, Entreprenörföretagen, Svensk Solenergi

4/7 2012, 13:15 - 14:15 Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, "Lilla Matsalen" Seminarium Energi, Byggande

******************************************************************
Nollvision för CO2-utsläpp - nästa steg för cementindustrin?

Cementa

4/7 2012, 14:00 - 14:45 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Seminarium Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Kan man tjäna miljoner på miljonprogrammen?

Telge AB

4/7 2012, 14:00 - 15:30 Science Park,Strandgatan 1, "Sessionssalen" Seminarium Sysselsättning/arbetsmarknad, Byggande

******************************************************************
Så skapas bättre boendemiljö genom ökad makt för hyresgästerna

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

4/7 2012, 14:00 - 15:30 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, "E35", Seminarium Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

4/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena", Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Energismart – går det att renovera och förbättra inomhusklimatet?

Svensk Ventilation

4/7 2012, 14:00 - 14:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82", Föreläsning Energi, Byggande

******************************************************************
Ung och grön! Vi bygger ungt, smått och billigt?

Byggnads

4/7 2012, 14:30 - 15:30 Specksrum 3, Debatt Byggande

******************************************************************
Vad är bäst med hyresrätten – kom och diskutera bostadsfrågor!

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen

4/7 2012, 15:00 - 16:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, "Uteserveringen", Mötes- och debattplats Byggande, Regionfrågor

******************************************************************
Hur står det till med rörligheten på bostadsmarknaden?

Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier

4/7 2012, 15:00 - 17:00 Almedalens Hotell, Strandvägen 8 , "Frukostmatsalen" Seminarium & mingel Byggande

******************************************************************
Är det verkligen kommunernas fel att det byggs för få bostäder?

Sveriges Kommmuner och Landsting (SKL)

4/7 2012, 15:00 - 16:00 Donnerska huset, Donnersplats, "Hörsalen" Seminarium Byggande

******************************************************************
Plantera ett höghus! Klarar vi klimatet utan träbyggande?

Trästad 2012 och Sveriges Träbyggnadskansli

4/7 2012, 15:00 - 16:00 Skeppsbron 8, "Kalas", Seminarium & mingel Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Paraboler och plastpalmer i världsarvet Visby - ett vandrande samtal om hur man brukar en unik miljö

Svenska byggnadsvårdsföreningen

4/7 2012, 15:00 - 16:00 Samling vid Burmeisterska Huset, Donners plats 3, Samtal Kultur, Byggande

******************************************************************
Vad är bra lokaler för inlärning?

Hemsö

4/7 2012, 15:15 - 16:15 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Seminarium Byggande, Utbildning

******************************************************************
Bostaden – social rättighet eller marknadsvara?

Vänsterpartiet

4/7 2012, 16:00 - 17:00 Almedalen, "Vänsterpartiets tält", Frågestund/utfrågning Annat

******************************************************************
Grönt kort! Hur ser kravlistan ut för fler schysta byggjobb?

Byggnads

4/7 2012, 16:00 - 17:00 Specksrum 3, Debatt Byggande

******************************************************************
Vad är affärsmässighet för bostadsföretag?

IPD Norden

4/7 2012, 16:00 - 17:00 Björngränd 8, "50 m norr om Södertorg", Samtal Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Bakåtsträvare lyckas ofta stoppa bostadsbyggen! Är det fel på plan- och bygglagen?

Incit AB

4/7 2012, 16:30 - 17:30 Hamnplan (hyrd gatumark), "Ullman PR:s tält", Debatt Byggande

******************************************************************
Vem tar ledartröjan i arbetet för hållbart byggande – företagen eller politikerna?

Sweden Green Building Council

4/7 2012, 18:00 - 18:45 Gotlands Museum, Strandgatan 14, "Miljöaktuellt Arena", Seminarium Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Kommunerna och den kommersiella fastighetsbranschen - fungerar samspelet?

Business Arena och tidningen Fastighetsnytt

5/7 2012, 08:00 - 17:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, Debatt & mingel Näringsliv

******************************************************************
Allmännyttiga samtal om hur vi möter äldres bostadsbehov

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

5/7 2012, 08:30 - 09:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Äldre, Byggande

******************************************************************
Bostadspolitik, samhällsfastigheter och gestaltning

NAI Svefa och Fastighetsvärlden

5/7 2012, 09:00 - 22:00 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "Trädgården" Seminarium & mingel Byggande

******************************************************************
Miljonprogrammet Rosengård - är energieffektivisering en myt eller möjlighet?

Svensk Ventilation och HSB

5/7 2012, 10:00 - 10:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Föreläsning Energi, Byggande

******************************************************************
Nätboende, friskboende eller flockboende

Fastighetsägarna Sverige AB, Sveriges Byggindustrier, Hjälpmedelsinstitutet - Bo bra på äldre dar

5/7 2012, 10:00 - 11:00 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, "Frukostmatsalen" Mötes- och debattplats Äldre, Näringsliv
 
******************************************************************
Varför vinner Norge alltid bostadsmatchen?

Bostadsrätterna

5/7 2012, 10:00 - 11:30 Konstmuseet , S:t Hansgatan, "lokal Det gotländska ljuset", Seminarium Byggande, Internationella frågor

******************************************************************
Äga eller hyra?

Villaägarna

5/7 2012, 10:30 - 12:30 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen, Seminarium Annat

******************************************************************
Bostadspolitik - en outnyttjad tillväxtkälla i svensk ekonomi?

Hyresgästföreningen

5/7 2012, 12:00 - 13:30 Wallers terrass, Wallers plats 2, Lunchseminarium Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Hur kan skogs- och trärikessatsningarna skapa växande regioner?

Möbelriket AB i samverkan med Träcentrum och Viserums konsthall

5/7 2012, 12:00 - 13:30 GRASP studio, Norra kyrkog. 3, "Vid Helge Ands ruin", Lunchseminarium Byggande

******************************************************************
Vad är bra lokaler för äldreboende och för demensboende?

Hemsö

5/7 2012, 12:30 - 13:30 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Seminarium Byggande, Vård och omsorg

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

5/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?

Svensk Ventilation

5/7 2012, 14:00 - 14:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82", Föreläsning Friskvård/hälsa, Byggande

******************************************************************
Dags för en stadsminister?

Sveriges Arkitekter

5/7 2012, 15:00 - 16:30 Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, "Stora Salen" Seminarium & mingel Byggande, Infrastruktur

******************************************************************
Vad är bäst med hyresrätten – kom och diskutera bostadsfrågor!

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen

5/7 2012, 15:00 - 16:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6 , "Uteserveringen" Mötes- och debattplats Byggande, Regionfrågor

******************************************************************
Bolånetaket - en succé för vem?

SKANSKA och Mäklarsamfundet

5/7 2012, 15:00 - 17:00 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Seminarium & mingel Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Varför byggs så få bostäder – egentligen?

Svenska Teknik&Designföretagen

6/7 2012, 08:00 - 09:30 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen, "Almegatältet" Frukostseminarium Byggande, Regionfrågor

******************************************************************
Allmännyttiga samtal om vägen till energieffektiva bostäder

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

6/7 2012, 08:30 - 09:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Energi, Byggande

******************************************************************
Vad är fel med Stockholms bostadsmarknad? Och hur bör Sveriges framtida bostadspolitik utformas?

Socialdepartementet

6/7 2012, 09:00 - 12:00 Länsstyrelsens trädgård, residenset, Korsgatan 2, "Trädgården" Seminarium Byggande

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

6/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?

Svensk Ventilation

6/7 2012, 14:00 - 14:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Föreläsning Friskvård/hälsa, Byggande

******************************************************************
Hjälp, min värd vill renovera!

Hyresgästföreningen region Stockholm

6/7 2012, 16:00 - 17:00 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen, "Lojsta 1" Seminarium Byggande

******************************************************************
Hur vill svensken ha sin bostad?

Business Arena och tidningen Fastighetsnytt

7/7 2012, 08:00 - 17:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, Debatt & mingel Näringsliv

******************************************************************
Hur bygger vi hållbara bostäder?

Malmö stad

7/7 2012, 08:30 - 10:00 Hästgatan 1, "Öresundshuset", Frukostseminarium Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Allmännyttiga samtal om vad regeringen vill med sin bostadspolitik

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

7/7 2012, 08:30 - 09:15 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Byggande

******************************************************************
Allmännyttiga samtal kring hyresrättens roll för regional utveckling

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

7/7 2012, 09:15 - 10:15 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Regionfrågor, Byggande

******************************************************************
Bostäder för unga, finns det?

Malmö stad

7/7 2012, 10:00 - 13:00 Hästgatan 1, "Öresundshuset" Lunchseminarium & mingel Byggande

******************************************************************
Mjuka metoder i samhällsbyggnad

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

7/7 2012, 10:00 - 11:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Samtal Byggande, Kultur

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

7/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Miljonprogramsområdena – hur formar vi stadsdelar som alla vi vill bo i?

Öresundshuset

7/7 2012, 15:30 - 17:00 Öresundshuset, Hästgatan 1, vid Donners plats, "Entré från Hästgatan" Seminarium Byggande, Klimat/miljö

tisdag 26 juni 2012

Hur bra är nya plan- och bygglagen?

I morgon ska jag delta i Boverkets Forum Planering 2012 som är en mötesplats för samhällsbyggnadssektorn. Denna så kallade mötesplats består av olika diskussionsdagar och i morgon ska det handla om god planering och nya plan- och bygglagen. Syftet med mötesplatsen är tillvarata ideér och kunskaper för att åstadkomma en effektivare planeringsprocess och bättre planer.

Morgondagens frågeställningar är: "Hur kan vi hjälpas åt att på ett bättre sätt möta utmaningarna i samhällsbyggandet?", "Hur får vi fram goda miljöer?", och "Varför blir inte det tänkta det byggda?"

En av utgångspunkterna är att det är för tidigt att bedöma effekterna av den nya plan- och bygglagen, eftersom det bara har gått ungefär ett år sedan ikraftträdandet. Jag håller inte riktigt med om detta utan vill påstå att det redan nu går att peka på i vart fall ett uppenbart problem, nämligen tillämpningen av regelverket om byggsanktionsavgifter.

Konsekvenserna ska jag inte redovisa ingående här och nu, men vad som är uppenbart är att det nya systemet har lett till orimliga konsekvenser. Om exempelvis en bygglovpliktig åtgärd sätts igång utan startbesked kan konsekvensen bli att en tidigare sanktionsavgift om 1 000 kr med den nya plan- och byggförordningen i stället hamnar på 2 200 000 kr. Vilka konsekvenser detta kan få för enskilda och mindre aktörer, som bostadsrättsföreningar, är inte speciellt svårt att föreställa sig. Problemet bygger bland annat på att byggsanktionsavgifterna regleras i förordning och att det därmed saknas förarbeten till reglerna. Härutöver är reglerna i vissa delar motstridiga och inkonsekventa. Med tillämpning av allmänna rättsprinciper kan man vid rättstillämpningen ändå hamna rätt, men detta fordrar nog domarkompetens. I vart fall klarar inte kommunernas tjänstemän av detta. De orimliga konsekvenserna med de nya byggsanktionsavgifterna är för närvarande föremål för översyn i regeringskansliet. Avsikten är att inkonsekvenserna ska rättas till. Detta brådskar.

Andra saker som jag tycker är viktiga är hanteringen av själva planprocessen. Den är ofta alldeles för fyrkantig och enskilda upplever att de inte får komma till tals, att de inte blir lyssnade på och att de inte får svar på berättigade frågor. Det är här problemet till stora delar ligger med de överklaganden som många ondgör sig över. I första hand ska planprocesser inte hanteras på ett sådant sätt att sakägare överklagar. Det handlar därmed om att överbrygga motstridiga intressen och att lösa konflikter. Det är nästan så att jag överväger att föreslå någon form av medlingsfunktion på samma sätt som jag har gjort när det gäller föräldrar som tvistar om sina barn. Min uppfattning är att man inte ska inskränka talerätten för sakägare. Rätten att överklaga som sakägare är i många fall en fråga om enskildas äganderätt.

Slutligen finns det åtskilliga argument för att avskaffa länsstyrelseledet när planer och bygglov överklagas. Jag ska inte redovisa dessa argument här och nu, utan kan återkomma till dessa frågor vid senare tillfälle.

tisdag 19 juni 2012

Debatt om nära-nollenergibyggnader

I går debatterade jag Civilutskottets betänkande "Vägen till nära-nollenergibyggnader" i riksdagens kammare. Till grund för betänkandet ligger en av regeringen redovisad handlingsplan för nära-nollenergibyggnader. I handlingsplanen redovisas regeringens bedömningar av hur antalet nära-nollenergibyggnader ska kunna öka i Sverige. Handlingsplanen bör ses som det första steget på vägen till nära-nollenergibyggnader i enlighet med direktivet om byggnaders energiprestanda.

I mitt anförade sade jag i huvudsak följande.

Jag anser i likhet med regeringen att en svensk tillämpning av begreppet nära-nollenergibyggnad måste innebära skärpta krav på energihushållning jämfört med de krav som gäller enligt dagens byggregler. Däremot är det viktigt att framhålla att det i dag inte finns tillräckligt underlag för att ange en kvantifierad riktlinje för hur långtgående skärpning som skulle kunna bli aktuell. En sådan riktlinje eller miniminivå i Boverkets byggregler måste ha sin grund i ett gediget underlag baserat på bland annat utvärdering av befintliga lågenergibyggnader, vissa demonstrationsprojekt av nya energieffektiva byggnader, ekonomiska analyser och en hel del annat.

Det är inte komplicerat att bygga energieffektivt, men det är komplicerat att finna exakt rätt miniminivå och att beakta alla andra saker som har betydelse i sammanhanget. Om det inte vore så vore det som att räkna på kostnaden för en fruktkorg och bara välja ut en sorts frukt, bara räkna vad päronen kostar men glömma bort allt annat som finns där i helheten. Kommentaren om fruktkorgen var föranledd av Jan Lindholms (MP) inlägg.

Fram till den så kallade kontrollstationen 2015 ska det ske en del arbete. År 2015 ska ses som ett etappmål inför de krav som ska gälla från 2021.

Det finns fyra övergripande frågeställningar i de motstående motionerna.

# Den första frågeställningen gäller med vilken grad av konkretion som det i dag är möjligt att ange de krav som ska gälla för nära-nollenergibyggnader vid olika tidpunkter och om det är möjligt att redan i dag ställa upp en kvantitativ riktlinje för hur direktivet om nära-nollenergi ska tillämpas i Sverige efter 2020.

# Den andra frågeställningen handlar om regeringens bedömning att endast skärpningar som är miljömässigt, fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt motiverade ska genomföras.

# Den tredje frågeställning som motionärerna tar upp är regeringens ställningstagande när det gäller primärenergiaspekterna och kraven på användning av förnybara energikällor.

# Den fjärde frågeställningen handlar om förslag som tar sikte på att energikraven i byggreglerna i olika avseenden ska vara teknikneutrala och inte missgynna vissa former av energidistribution.

Mitt bemötande av de aktuella frågeställningarna ser ut på följande sätt.

"Man kan till att börja med säga att det i dag saknas tillräckligt underlag och egentligen också kunskap för att ange en kvantitativ riktlinje för hur långtgående skärpning som skulle kunna bli aktuell. I de fyra motionerna görs det olika bedömningar när det gäller möjligheten att redan i dag fastställa vilka krav som ska gälla från 2021. Vad som är helt uppenbart är att Sverigedemokraternas motion avviker från de andra genom att man inte tycker att det ska göras någonting.

I övrigt kan man säga att regeringen anger att det ska ske skärpningar i kraven på energihushållning i förhållande till de krav som ställs upp i dagens byggregler. Kritiken handlar om att man inte konkretiserar vilka kravnivåer som ska kunna gälla vid olika tidpunkter. Då är det viktigt att notera att det inte heller i motionerna förs fram några konkreta förslag om vilka krav som bör gälla under de närmaste åren, inte heller på längre sikt. Det är bara synpunkter rent allmänt men ingen konkretion i någon av motionerna."

De två expertmyndigheterna på området, Boverket och Energimyndigheten, gör olika bedömningar i väsentliga frågor. Det blir nog så om man har olika utgångspunkter för sitt arbete därför att man har helt olika ansvarsområden. Jag tror nog att de olika myndigheterna i första hand beaktar de utgångspunkter som finns för det som är respektive myndighets uppgift.

Boverkets byggregler sätter inte några som helst gränser för vad byggherrar kan beställa. Som byggherre kan du beställa byggnader med vilka energikrav som helst. Men det tycks finnas en uppfattning, som i varje fall framgår tydligt av vad Kent Persson säger, att det skulle finnas något utrymme för kommuner i Sverige att skapa egna regler som de kan tillämpa vid myndighetsutövning. Det är fel. Däremot kan kommunerna ställa dessa krav när de till exempel beställer kommunala byggnader eller i andra sammanhang där man är part i ett avtal. Det tycker jag personligen är positivt, för det befrämjar utvecklingen på detta område, vilket behövs.

Sedan är frågan vad som är fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt effektivt. I det perspektivet kan man konstatera att om man bara skulle utgå från vad som i dag är tekniskt möjligt att uppnå när det gäller energieffektivitet är det helt klart att kraven på energieffektivitet skulle kunna skärpas avsevärt. Men det är andra faktorer som spelar in. För egen del kan jag tro att man inte har tittat på tillräckligt många demonstrationsexempel och goda lösningar. Det finns möjligheter att räkna hem investeringar, kanske på ett bättre sätt än vad många har trott.

Ett miljöanpassat byggande ska utgå från de övergripande klimatmålen, behovet av energibesparing och effektivt resursutnyttjande men inte på bekostnad av en god inomhusmiljö. När det gäller att isolera hus kan man ställa sig frågan om man behöver isolera huset väldigt mycket om man till exempel har en egen tillförsel av energi från solen, det vill säga solenergi. Det är en fråga var man väljer att lägga kostnaden. Man måste kanske ha en anläggning som är dimensionerad för att producera mer energi om man minskar på isoleringen i väggarna medan det blir tvärtom om man har en anläggning som inte kan prestera så mycket energi. Då får man isolera mer i huset.

De svenska byggreglerna föreskriver inte vilka energikällor eller uppvärmningsformer som ska användas i den enskilda byggnaden. Avsikten med det är just att medge flexibilitet i valet av tekniska lösningar och att säkerställa att inte byggreglerna i sig hämmar teknisk utveckling i byggandet. Jag tycker inte att det är lämpligt att man som politiker ska ha en uppfattning om vilket energislag man ska välja annat än att man ska vara öppen för att åstadkomma förutsättningar för den bästa samhällsutvecklingen.

Det skulle kunna finnas en utvecklingspotential i avsikt att både redovisa och beakta primärenergiaspekterna på ett ännu tydligare sätt än vad som görs i dag och också beakta förnybara energikällor på ett mer konsekvent sätt. Om en analys skulle påvisa möjligheter att förbättra byggreglernas teknikneutralitet, på ett sätt som inte ger andra nackdelar, kan den typen av förändringar bli aktuella. Dessa frågor kan analyseras under åren fram till kontrollstationen 2015.

Här finns en länk till riksdagens hemsida där man kan följa hela debatten och läsa inläggen i protokollet.

måndag 18 juni 2012

Behövs bygglov?

I senaste numret av tidningen Byggindustrin har tre forskare från KTH skrivit en artikel med rubriken: ”Lägg ner bygglovet”.
De hävdar att det borde räcka med ett enda ”byggbeslut” och fortsätter: "Har man klubbat en detaljerad detaljplan så behövs knappast ytterligare en prövning för bygglov." De ställer frågan om det inte verkar lite överflödigt att besluta, med överklaganderätt, om både detaljplan och bygglov när bägge besluten i princip avser samma sak.
Jag delar uppfattningen i artikeln om att det låga bostadsbyggandet riskerar att blockera tillväxten, inte bara i Stockholm utan hela landet. För egen del tror jag dock knappast att bygglovprövningen är något egentligt problem i sammanhanget, inte minst med tanke på att huvudregeln med nya plan- och bygglagen är att bygglov ska meddelas inom 10 veckor. Precis som anges i artikeln tar detajplaneprocesserna i allmänhet oftast betydligt mycket längre tid. Dessutom har jag svårt att se hur så kallade mindre avvikelser skulle kunna hanteras utan en bygglovprövning.

I artikeln framhåller man att tidsåtgången varierar kraftigt i planprocesserna, men landar någonstans runt ett medelvärde på tre år. Detta borde kunna minskas men det är enligt artikelförfattarna svårt att identifiera något enskilt moment som är avgörande, där det skulle gå att sätta in ett snabbt alexanderhugg. Man konstaterar att mycket handlar om hur planarbetet är organiserat och detta påverkas bara i vissa delar av själva lagstiftningen.

Här finns en länk till artikeln.

söndag 17 juni 2012

Ökat antal arbetade timmar = 120.000 jobb

Det omfattande arbetet som har pågått sedan valet 2006 i syfte att göra det mer lönsamt att arbeta har gett resultat. Det har blivit lönsammare att arbeta och i många avseenden också mer lönsamt att anställa arbetskraft. Svenskt Näringsliv har nyligen presenterat en rapport av vilken det framgår att Alliansregeringens reformer har gett effekt. Rapporten har rubriken ”Reformer lönar sig – fler arbetade timmar än någonsin sedan 1990”.

I den aktuella rapporten har antalet arbetade timmar på arbetsmarknaden undersökts för människor i åldrarna 20 till 64 år. Man har således räknat bort personer som typiskt sett går i gymnasieskolan och pensionärer. Härefter har slutsatsen kunnat dras att reformerna som genomförts har haft en tydlig effekt på arbetsmarknaden – antalet arbetade timmar per person i befolkningen är trots pågående finanskris högre än någonsin sedan 1991.

2006-2011 ökade antal arbetade timmar per person med 3,4 procent. Det motsvarar omkring 120 000 jobb. Så mycket har svenskarna inte arbetat sedan 90-talskrisen inleddes. Internationellt sett är skatterna på arbete – enligt Svenskt Näringsliv – fortfarande höga. I rapporten sägs också att mer återstår att göra för att komma tillrätta med problemen som fortfarande finns på arbetsmarknaden, såsom hög arbetslöshet särskilt hos ungdomar och invandrare.

Ökningen under åren 2006-2011 kan jämföras med åren 2001-2005 då antalet arbetade timmar minskade med 3,3 procent trots draghjälpen från en snabbare världsmarknadstillväxt.

I rapporten anges också följande:

”Slutsatsen att reformerna gett genomslag bekräftas också av en internationell jämförelse. Fram till 2006 krympte antal arbetade timmar i Sverige, medan de ökade ganska kraftigt i EU15. Sedan dess är det tvärtom. Sverige har i själva verket den tredje bästa utvecklingen av antal arbetade timmar under finanskrisen. Enbart Tyskland och Nederländerna klarade sig bättre, som också är länder som reformerat kraftigt, om än något tidigare än Sverige.”

Här finns en länk till rapporten och här finns en länk till en artikel på Svenskt Näringslivs hemsida.

fredag 15 juni 2012

Energieffektiva lösningar

I tisdags (den 13 juni) var jag på besök i Sigtuna, närmare bestämt på Steningehöjden, tillsammans med mina parti- och riksdagkollegor Lars Hjälmered och Lars-Arne Staxäng. Anledningen till besöket var att vi skulle studera de uppvärmningslösningar man hade valt inom det aktuella området.

Trots att det passerar en fjärrvärmeledning precis i kanten på området har man inte valt en fjärrvärmelösning. Uppvärmningen har i stället lösts med att man laddar solvärme i berggrunden som man sedan använder under den kalla delen av året med hjälp av värmeväxlare. Man har borrat ett antal hål i cirklar i berggrunden för varje anläggning. Eftersom man har använt specialbetong som varje borrhål fyllts med kan varje hål ge full effekt utan att man är beroende av grundvatten som i äldre bergvärmelösningar. Denna lösning klarar hela uppvärmningen av den byggnadsyta varje anläggning har dimensionerats för och detta även under riktigt kalla vintrar.

Nättidningen Märsta.nu var med under en del av besöket och resultatet av detta har blivit en artikel där jag uttalar mig om den energilösning man har valt på Steningehöjden.

Här finns en länk till artikeln.

torsdag 14 juni 2012

Interkulturell kommunikation

Torsdagen den 14 juni mellan kl. 08.00 och 09.30 anordnar Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen ett frukostseminarium om interkulturell kommunikation och påverkansarbete i en politisk kontext.


Syftet med seminariet är att skapa förståelse för varför människor med olika kulturell bakgrund agerar och reagerar som de gör i olika situationer. Vi som själva tillhör en "skuldkultur" reagerar ofta på hur människor som tillhör en "skamkultur" exempelvis förhåller sig till brott de misstänks för. Vi upprörs lätt över att "det helt uppenbara" förnekas utan att förstå bevekelsegrunderna för detta och vad som i övrigt ligger bakom. Detta är ett exempel där ökad förståelse kan vara till hjälp och också kan motverka fördomar och schablonbedömningar. Dessutom kan interkulturell kunskap vara till stor hjälp när politiska frågor ska förankras i internationella sammanhang och när påverkansarbete ska bedrivas i någon mening.

Några av frågeställningarna som ska behandlas är: Hur driver vi parlamentariker svenska frågor på internationella arenor? Hur kan vi agera för att få större genomslag för våra idéer och för att skapa opinion för våra förslag i en alltmer globaliserad värld?

För att kommunicera i ett mångkulturellt sammanhang måste vi skapa nätverk och bygga relationer, även utanför vår bekvämlighetszon, som gör att våra budskap förankras.

Gäster och föredragshållare under seminariet är:
  • Lotta Adelstål, kommunikationskonsult, specialist inom påverkansarbete på policy- och individnivå, samt
  • Mats Åberg, ambassadör och tidigare chef för riksdagens internationella kansli

Modererar seminariet gör jag själv i egenskap av ordförande för den svenska delegationen till Interparlamentariska unionen.

onsdag 13 juni 2012

Bostadspolitiska samtal i Almedalen


Under årets politikervecka i Almedalen i Visby kommer jag att medverka i många bostadspolitiska semi​narier och andra aktiviteter. En av dessa aktiviteter är de bostadspolitiska samtal som SABO anordnar.

SABO beskriver detta på följande sätt: "SABO storsatsar under årets politikervecka i Almedalen, Visby, med en serie frukostseminarier: Allmännyttiga samtal. Måndag till och med lördag, den 2 juli-7 juli erbjuder vi en naturlig start på dagen för besökare intresserade av samhällsbyggnadsfrågor i allmänhet och bostadsfrågor i synnerhet. Dagens parti i Almedalen står i fokus liksom SABOs utmaningar."

Man kommenterar även dagens situation på följande sätt: "- Bostadsfrågorna har klättrat på de politiska partiernas agenda, vilket verkligen är på tiden. Det möter vi nu upp genom att satsa på rejäla bostadspolitiska samtal under Almedalsveckan, samtidigt som vi lyfter fram de allmännyttiga bostadsbolagens mycket viktiga roll i samhällsbygget."

Temat för respektive partis dag är noga utvalt för att matcha partiets frågor och väljarbas med SABOs utmaningar om nyproduktion, renovering, balanserade ekonomiska villkor och den nya lagen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag.

På tisdag under Almedalsveckan är det min och Moderaternas tur. Presentationen för den dagen ser ut på följande sätt:


Tisdag (M): Bostadens roll för arbetslinjen
Kurt Eliasson, SABO, Anti Avsan, bostadspolitisk talesperson (M), Lotta Gröning, krönikör i Expressen


Seminariet hålls kl 8.30-9.30, på Restaurang Friheten på Donners plats och frukost serveras från klockan 8.

Här finns en länk till SABOs hemsida där också kan se övriga bostadspoloitiska samtal.

måndag 11 juni 2012

Något mer om skuldsanering

Torsdagen den 31 maj debatterade jag frågor om skuldsanering i riksdagens kammare. Jag har i ett tidigare blogginlägg redogjort för de viktigaste delarna i den debatten och i Civilutskottets betänkande. Här finns en länk till det blogginlägget.

Det är viktigt att se frågorna om skuldsanering i ett helhetsprespektiv. Anledningen till detta är att problembilden är komplex och att den tangerar ett antal olika intressen. Utredningen som ska undersöka hur situationen ser ut när det gäller överskuldsättning och orsakerna till att människor hamnar i sådana situationer ska göra en bred analys. Utredaren ska också föreslå en mängd olika åtgärder på detaljnivå. Då är det rimligt att utredaren i den andra utredningen, som gäller motsidan av detta och som ska föreslå ändringar i lagstiftningen beträffande skuldsanering, har ett ganska nära samarbete med den som gör kartläggningen av den rådande situationen.

Det är vad dessa två utredningar kan komma fram som blir avgörande för vilka lagändringar som kan bli aktuella. Det kan dock finnas vissa delar är enklare att lösa därför att det - exempelvis - finns material från den tidigare insolvensutredningen. Av betydelse i sammanhanget är också att den ändring i skuldsaneringslagen som senast genomfördes, och som innebär utökade möjligheter för näringsidkare att få skuldsanering, också måste beaktas i sammanhanget.

Att frågorna som har aktualiserats kring överskuldsättning och regelverket avseende skuldsanering måste utredas noggrannt är helt logiskt. Man måste kunna överblicka följdkonsekvenserna om man ändrar lagstiftningen på en viss punkt. Därför gäller det att hålla sig till ett helhetsperspektiv också när man tar ställning i enskilda frågor.

Det är naturligtvis ett starkt intresse att människor ska komma ur en situation där de är hårt skuldsatta. Det är bra om människor "kan komma på banan igen och kunna arbeta och bidra i positiv mening" i ett bredare samhällsperspektiv. Samtidigt finns det en aspekt som gäller den allmänna betalningsmoralen och hur lätt det ska vara att bli kvitt sina skulder. Dessa intressen måste balanseras på bästa sätt för att åstadkomma det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bästa resultat. Problemet med skulder är att det alltid är någon som betalar i slutändan, och förhoppningsvis är det rätt gäldenär.

lördag 9 juni 2012

Bostadsbyggande måste ses i ett helhetsperspektiv

Jag har vid flera tillfällen kommenterat problemen med att se bostadsbyggande isolerat från övrig samhällsutveckling. Det handlar inte bara om att bygga bostäder utan om människor ska kunna flytta till bostäder som finns i fungerande samhällen. Urbaniseringen är en stark global trend och det är inte bara så att människor flyttar dit där jobben finns utan det är även så att företag flyttar efter männsikor som väljer att bo på platser där det finns så många plusvärden som möjligt. Städer är attraktiva därför att där finns det mycket att välja på för människor.

Olika uttalanaden från bostadsminister Stefan Attefall (KD) har - framförallt i går - rört upp känslorna hos många. Jag har förståelse för vissa av de synpunkter och kommentarer som har lämnats från olika kommunala företrädare. Jag är ju för övrigt själv - i allra högsta grad - också verksam i kommunalpolitiken.

Ett stort problem är samfärdseln i Stockholmsregionen. Om efterfrågeunderskottet avseende bostäder ska byggas bort ställer det helt andra krav på fungerande kollektivtrafik i regionen. Vid samtal med många människor framkommer en frustration, ett missnöje och en bristande tilltro till kollektivtrafikens funktionssätt. Att det föreligger kapacitetsbrist är inte någon hemlighet. Detta leder i sin tur till överbelastning på vägarna i regionen. Jag vill nog - lite förenklat - påstå att många väljer timmar i bilköer i stället för den kollektivtrafik man har bristande tilltro till.

Att tro att kraven på åtgärder för att motverka buller från statens sida skulle sättas lägre är inte särskilt troligt. Med tanke på den forskning som pågår är det snarare troligt att kraven kommer att skärpas i någon mån i framtiden. Buller påverkar människor och är hälsovådligt i fler fall än man tidigare har trott. I detta avseende gäller det i stället att hitta smarta lösningar och att vidta kompensatoriska åtgärder för att minska de negativa effekterna i sådana fall där avvikelser från kraven är motiverade enligt Boverkets allmänna råd. En annan sak är att dagens bullerregler måste samordnas så den typen av effekter inte längre kan uppkomma som innebär att exempelvis buller som är klassat som industribuller inte kan accepteras samtidigt som det inte finns begränsningar för precis samma slags buller från exempelvis vägtrafik. Det pågår därför arbete med att samordna de regler som i dag beslutas av Naturvårdsverket respektive Boverket.

En annan sak är att den kommunala servicen måste fungera. Det måste exempelvis finnas tillräckligt med förskolor och skolor för att inflyttande barnfamiljer ska kunna få sina behov tillgodosedda. Detta kräver ett helhetsansvar från kommunernas sida. Sammantaget är det för tidigt att dra stora växlar på regeringens ambitioner att skärpa kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Här finns en länk till en artikel i gårdagens DN och här finns en länk till ett TV-inslag på SVT, ABC:s hemsida.

torsdag 7 juni 2012

Arbetslinjen förutsätter hyresrätter

En artikel med rubriken "Arbetslinjen förutsätter hyresrätter" har jag fått publicerad på Newsmill i dag. Artikeln är ett bidrag i en temadebatt som handlar om hyresrättens roll i ekonomin. Frågeställningen är följande: "Vilken roll spelar egentligen hyresrätten för arbetsmarknaden och för den reala och finansiella ekonomin?"

Ingressen till min artikel har följande lydelse: Med tanke på det svenska skattesystemets utformning är hyresrätten den boendeform som ger minst inlåsningseffekter och därför bäst kan svara mot kraven på ökad rörlighet och flexibilitet.

En utgångspunkt för Moderaternas bostadspolitik är att människor ska kunna flytta till jobb och studier. Detta är en förutsättning för att vår arbetslinje ska kunna fungera fullt ut och därför är den rådande bostadsbristen i våra storstäder och på många tillväxtorter ett allvarligt samhällsproblem. Det krävs ökad rörlighet på bostadsmarknaden vilket är viktigt både för arbetsmarknaden och tillväxten, men också för de enskilda människor som av olika anledningar kan vilja byta bostadsort. För att kunna uppnå ökad tillväxt genom att ännu fler människor kan få ett jobb krävs en flexibel bostadsmarknad där boendeformen hyresrätt är särskilt betydelsefull.

Här finns en länk till artikeln.

söndag 3 juni 2012

Utredningar om skuldsanering

I torsdags deltog jag i en kammardebatt gällande frågor om skuldsanering. Regeringen har tillsatt två utredningar som gäller den aktuella problematiken.

Civilutskottets betänkande gällande skuldsanering rörde bland annat frågor om skuldsanering, överskuldsättning, översyn av insolvensrätten, så kallade fordonsmålvakter, förbehållsbelopp vid löneutmätning och Kronofogdemyndighetens försäljning av utmätt fast egendom.

Jag talade om tre frågor, närmare bestämt frågan om skuldsanering som hänger nära samman med frågan om överskuldsättning och frågan om så kallade fordonsmålvakter.

Jag passade också på att påpeka att det finns många saker som är angelägna att utreda. I det perspektivet är det bra att det inte finns någon besparing på Regeringskansliet, något som tidigare drevs igenom av Socialdemokraterna och som ledde till att utredningsresurserna begränsades.

I mitt huvudanförande sade jag bland annat följande:

"Jag tycker att det är bra att regeringen har tagit initiativ till en utredning som ska föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för den som har rätt till skuldsanering att också få det. Utredningsdirektiven omfattar frågan om kravet på kvalificerad insolvens som behandlades i riksdagens tillkännagivande till regeringen från våren 2011. Direktiven tar också upp andra frågor som har aktualiserats genom motioner till riksdagen. Utredaren ska följa och beakta det arbete som pågår inom ramen för den utredning som har i uppdrag att föreslå en strategi för att motverka överskuldsättning. ...

Förslaget har varit att uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013. Även utredningen som ska föreslå en strategi för att motverka överskuldsättning ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2013. Efter det att 2007 års insolvensutredning överlämnade sitt delbetänkande har riksdagen beslutat om ändringar i skuldsaneringslagen som inte hade föreslagits av utredningen. Det innebär att nya överväganden måste göras. Med hänvisning till just detta och till att frågorna är komplexa framstår den föreslagna utredningstiden som rimlig. Att förkorta utredningstiden innebär en risk för att utredarens redovisning av uppdraget inte håller önskvärd kvalitet, vilket kan medföra förseningar i senare led av beredningen av ett lagstiftningsärende. Dessutom är det olämpligt att förkorta utredningstiden eftersom utredaren ska samordna sina förslag med de förslag som läggs fram av utredningen om en strategi för att motverka överskuldsättning. På grund av det jag nu har framhållit bör resultatet av det pågående arbetet inte föregripas genom någon åtgärd från riksdagen. ...

Överskuldsättning är ett stort och växande problem som har diskuterats under lång tid. Det har också förts en diskussion om orsakerna till att människor hamnar i sådana situationer. Väldigt många gånger är det olyckliga omständigheter som leder till att människor har fått en inskränkt förmåga att handla. De har inte möjlighet att rättsligt förfoga över sin situation därför att de sitter fast. Flera försök har gjorts att kartlägga orsakerna bakom allvarlig skuldsättning och konsekvenserna av att enskilda hamnar i sådana situationer, men det saknas en samlad och aktuell bild av läget. Mot den bakgrunden tycker jag att det är glädjande att regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning. Direktiven ligger helt i linje med riksdagens tillkännagivande från våren 2011. Resultatet av det pågående arbetet bör inte föregripas genom någon åtgärd från riksdagens sida. ...

Slutligen när det gäller fordonsmålvakter kan jag säga att personer som agerar som så kallade fordonsmålvakter är ett växande problem. Att vidta åtgärder mot detta är en mycket angelägen och prioriterad fråga. Det har skett ett arbete under förhållandevis lång tid för att kartlägga problemet, och det senaste ledet i det arbetet är en departementspromemoria som innehåller förslag som bland annat syftar till att minska incitamenten att använda fordonsmålvakter. De här förslagen kommer att presenteras inom kort. Det finns ingen anledning att utgå från något annat än att regeringen därefter kommer att bereda den frågan skyndsamt och återkomma till riksdagen med förslag."

Här finns en länk till Riksdagens hemsida där man kan läsa hela mitt anförande om mina repliker. Gå in under fliken "Protokoll" och scrolla ned till mina anföranden.