onsdag 27 juni 2012

Seminarier under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan i Visby på Gotland kommer ett stort antal seminarier med anknytning till byggande och boende att äga rum. Det är nog helt klart att antalet sådana seminarier har ökat förhållandevis kraftigt. Här nedan finns en sammanställning (som inte gör anspråk på att vara fullständig) över seminarier som anknyter till byggande, boende och fastigheter.

Jag kommer senare att presentera de seminarier närmare där jag själv medverkar.

******************************************************************
Hur kan vi energieffektivisera och förbättra inomhusklimatet i Sverige?
Svensk Ventilation

2/7 2012, 10:00 - 18:00 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Mötes- och debattplats Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Miljonprogrammet Rosengård - Är energieffektivisering en myt eller en möjlighet?

Svensk Ventilation och HSB

2/7 2012, 10:00 - 10:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Föreläsning Energi, Byggande

******************************************************************
Hur ska vi energieffektivisera bostäderna så miljömålen nås?

Socialdepartementet

2/7 2012, 11:30 - 12:30 Länsstyrelsens trädgård, residenset, Korsgatan 2, "Trädgården" Lunchseminarium Byggande, Energi

******************************************************************
Vem betalar den hållbara staden? Hur fyller vi gapet mellan verklighet och mål?

Sust (Sustainable Innovation)

2/7 2012, 13:30 - 14:30 Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, "Kajplats 10" Debatt Byggande, Energi

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

2/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena Almedalen" Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Miljonprogrammet - nu är det dags att investera!

Trä- & Möbelföretagen och VVS Företagen

2/7 2012, 14:30 - 15:45 Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, "Lilla Matsalen på Teaterskeppet" Seminarium Byggande

******************************************************************
Vad är bäst med hyresrätten? Kom och diskutera bostadsfrågor!

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen

2/7 2012, 15:00 - 16:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, "Uteserveringen" Mötes- och debattplats Byggande, Regionfrågor

******************************************************************
Hur ska bostadsbyggandet lyfta till de nivåer som behövs?

Business Arena och tidningen Fastighetsnytt

3/7 2012, 08:00 - 17:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, Debatt & mingel Näringsliv

******************************************************************
Vad händer med jobben på den svenska byggarbetsmarknaden?

Sveriges Byggindustrier

3/7 2012, 08:15 - 09:30 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen , "Viklau" Frukostseminarium Sysselsättning/arbetsmarknad, Byggande

******************************************************************
Allmännyttiga samtal om bostadens roll för arbetslinjen

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

3/7 2012, 08:30 - 09:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Byggande, Sysselsättning/arbetsmarknad

******************************************************************
Hur kan stålet bidra till byggandet av ett hållbarare samhälle?

Ruukki

3/7 2012, 09:00 - 10:00 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen , Frukostseminarium Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Miljömål 2020 - javisst - men resultat kräver åtgärder

Svensk Ventilation och Astma- och Allergiförbundet

3/7 2012, 10:00 - 11:00 Specksrum 3, Seminarium Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Hur kan vi energieffektivisera och förbättra inomhusklimatet i Sverige?

Svensk Ventilation

3/7 2012, 10:00 - 18:00 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Mötes- och debattplats Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Tyskt bostadsbyggande - snabbare, billigare, bättre? Vad kan vi lära för att lösa bostadsbristen?

NCC AB

3/7 2012, 10:00 - 10:45 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Seminarium Byggande, Näringsliv

******************************************************************
Attraktiva bostäder för äldre

Hjälpmedelsinstitutet

3/7 2012, 10:15 - 11:00 Gotlands Museum, Strandgatan 14, "Sävesalen" Seminarium Äldre, Byggande

******************************************************************
Forskning för hållbart samhällsbyggande

IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Byggindustrier, Delegationen för hållbara städer

3/7 2012, 10:30 - 11:45 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Seminarium Byggande, Forskning

******************************************************************
Storstad vs. landsbygd: Den enes bröd den andres död?

JM AB

3/7 2012, 12:00 - 13:30 Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, Lunchseminarium Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Riksutställningar

3/7 2012, 13:00 - 14:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Vad är affärsmässighet för bostadsföretag?

IPD Norden

3/7 2012, 13:30 - 14:30 Björngränd 8, "50 m norr om Södertorg" Samtal Ekonomi, Byggande

******************************************************************
Hur ser svenska folket på boende för äldre?

Hemsö

3/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Fastighetsnytts arena" Seminarium Byggande, Äldre

******************************************************************
Värmeåtervinning i bostäder - hur når vi EU:s nollvision?

Svensk Ventilation och HSB

3/7 2012, 14:00 - 14:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Föreläsning Byggande, Energi

******************************************************************
Vad är bäst med hyresrätten – kom och diskutera bostadsfrågor!

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen

3/7 2012, 15:00 - 16:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, "Uteserveringen" Mötes- och debattplats Byggande, Regionfrågor

******************************************************************
Mer infrastruktur i storstadsregionerna med nya finansieringsmodeller

Stockholms Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt Västsvenska Handelskammaren

3/7 2012, 15:00 - 16:30 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, "D20" Seminarium Infrastruktur, Byggande

******************************************************************
Bostadsspelet - om en bostadsmarknad i obalans

Stockholms studentkårers centraloganisation - SSCO, Jagvillhabostad.nu, ArkitektStudenterna

3/7 2012, 15:30 - 16:45 Björkanderska, Skeppsbron, Seminarium Byggande, Infrastruktur

******************************************************************
Hållbar stadsutveckling - så funkar det

Peab

3/7 2012, 16:00 - 17:30 S:t Nicolai kyrkoruin, Debatt & mingel Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Kan spårvagnar utveckla staden?

Spårvagnsstäderna & Spårvagnar i Skåne

3/7 2012, 16:00 - 17:10 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, "Stora lokalen (ingång direkt från Almedalen)" Seminarium & mingel Infrastruktur, Byggande

******************************************************************
Byggande och klimat - kan det gå ihop?

Sveriges Träbyggnadskansli

3/7 2012, 20:15 - 21:15 Skeppsbron 8, "Kalas" Samtal Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Vad betyder samhällsfastigheter för välfärden?

Hemsö

4/7 2012, 07:30 - 08:30 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Fastighetsnytts arena" Frukostseminarium Byggande

******************************************************************
Kan e-förvaltning effektivisera fastighetsmarknaden?

Lantmäteriet

4/7 2012, 08:15 - 09:45 Gotlands Museum, Strandgatan 14, "Sävesalen" Workshop Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Hur ser framtidens arkitektur ut i den hållbara staden?

Västsvenska Handelskammaren

4/7 2012, 08:15 - 09:00 Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, "Foajen" Samtal Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Allmännyttiga samtal om nyproduktion av hyresrätter – hur ska det gå till?

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

4/7 2012, 08:30 - 09:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Byggande

******************************************************************
Hyresreglering och välfärd i otakt?

Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier

4/7 2012, 08:30 - 09:30 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "Spegelsalen" Frukostseminarium Annat, Byggande

******************************************************************
Gröna lån! Är den tyska modellen med energieffektivisering till låg ränta rätt för Sverige?

Byggnads

4/7 2012, 09:30 - 10:30 Specksrum 3 , Debatt Byggande

******************************************************************
Har politiken hamnat i baksätet vad gäller hållbart byggande och grön upphandling?

Miljömärkning Sverige (Svanen och EU Ecolabel)

4/7 2012, 10:00 - 11:30 Science Park, Strandgatan 1, "Sessionssalen" Seminarium Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Kan modernt träbyggande ge alla kommuner möjligheter att bygga, för alla?

Trästad 2012

4/7 2012, 10:00 - 11:00 Skeppsbron 8, "Kalas" Seminarium & mingel Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?

Svensk Ventilation

4/7 2012, 10:00 - 10:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Föreläsning Friskvård/hälsa, Byggande

******************************************************************
Hur kan vi energieffektivisera och förbättra inomhusklimatet i Sverige?

Svensk Ventilation

4/7 2012, 10:00 - 18:00 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Mötes- och debattplats Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Stationsområden – regionens framtidsplatser för boende och jobb

Jernhusen

4/7 2012, 10:00 - 11:20 Hästgatan 1, "Öresundshuset" Seminarium Infrastruktur, Byggande

******************************************************************
Så skapar vi 100 000 nya bostäder

HSB och Fastighetsägarna

4/7 2012, 10:30 - 11:45 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "Spegelsalen" Seminarium Byggande, Sysselsättning/arbetsmarknad

******************************************************************
Hållbart boende – så här gör man

Riksbyggen

4/7 2012, 12:15 - 15:30 Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, "Teaterskeppet, SUST, kajplats 10" Debatt & mingel Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Kan miljonprogrammet bli en god affär?

Sveriges Träbyggnadskansli

4/7 2012, 13:00 - 14:00 Kalas, "Skeppsbron 8" Seminarium & mingel Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Från grått till grönt! Se miljonprogrammen byta färg!

Byggnads

4/7 2012, 13:00 - 14:00 Specksrum 3 , Debatt Byggande

******************************************************************
Solvärme - från symbolvärde till hållbar energiförsörjning

VVS Företagen, Entreprenörföretagen, Svensk Solenergi

4/7 2012, 13:15 - 14:15 Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, "Lilla Matsalen" Seminarium Energi, Byggande

******************************************************************
Nollvision för CO2-utsläpp - nästa steg för cementindustrin?

Cementa

4/7 2012, 14:00 - 14:45 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Seminarium Klimat/miljö, Byggande

******************************************************************
Kan man tjäna miljoner på miljonprogrammen?

Telge AB

4/7 2012, 14:00 - 15:30 Science Park,Strandgatan 1, "Sessionssalen" Seminarium Sysselsättning/arbetsmarknad, Byggande

******************************************************************
Så skapas bättre boendemiljö genom ökad makt för hyresgästerna

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

4/7 2012, 14:00 - 15:30 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, "E35", Seminarium Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

4/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena", Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Energismart – går det att renovera och förbättra inomhusklimatet?

Svensk Ventilation

4/7 2012, 14:00 - 14:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82", Föreläsning Energi, Byggande

******************************************************************
Ung och grön! Vi bygger ungt, smått och billigt?

Byggnads

4/7 2012, 14:30 - 15:30 Specksrum 3, Debatt Byggande

******************************************************************
Vad är bäst med hyresrätten – kom och diskutera bostadsfrågor!

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen

4/7 2012, 15:00 - 16:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, "Uteserveringen", Mötes- och debattplats Byggande, Regionfrågor

******************************************************************
Hur står det till med rörligheten på bostadsmarknaden?

Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier

4/7 2012, 15:00 - 17:00 Almedalens Hotell, Strandvägen 8 , "Frukostmatsalen" Seminarium & mingel Byggande

******************************************************************
Är det verkligen kommunernas fel att det byggs för få bostäder?

Sveriges Kommmuner och Landsting (SKL)

4/7 2012, 15:00 - 16:00 Donnerska huset, Donnersplats, "Hörsalen" Seminarium Byggande

******************************************************************
Plantera ett höghus! Klarar vi klimatet utan träbyggande?

Trästad 2012 och Sveriges Träbyggnadskansli

4/7 2012, 15:00 - 16:00 Skeppsbron 8, "Kalas", Seminarium & mingel Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Paraboler och plastpalmer i världsarvet Visby - ett vandrande samtal om hur man brukar en unik miljö

Svenska byggnadsvårdsföreningen

4/7 2012, 15:00 - 16:00 Samling vid Burmeisterska Huset, Donners plats 3, Samtal Kultur, Byggande

******************************************************************
Vad är bra lokaler för inlärning?

Hemsö

4/7 2012, 15:15 - 16:15 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Seminarium Byggande, Utbildning

******************************************************************
Bostaden – social rättighet eller marknadsvara?

Vänsterpartiet

4/7 2012, 16:00 - 17:00 Almedalen, "Vänsterpartiets tält", Frågestund/utfrågning Annat

******************************************************************
Grönt kort! Hur ser kravlistan ut för fler schysta byggjobb?

Byggnads

4/7 2012, 16:00 - 17:00 Specksrum 3, Debatt Byggande

******************************************************************
Vad är affärsmässighet för bostadsföretag?

IPD Norden

4/7 2012, 16:00 - 17:00 Björngränd 8, "50 m norr om Södertorg", Samtal Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Bakåtsträvare lyckas ofta stoppa bostadsbyggen! Är det fel på plan- och bygglagen?

Incit AB

4/7 2012, 16:30 - 17:30 Hamnplan (hyrd gatumark), "Ullman PR:s tält", Debatt Byggande

******************************************************************
Vem tar ledartröjan i arbetet för hållbart byggande – företagen eller politikerna?

Sweden Green Building Council

4/7 2012, 18:00 - 18:45 Gotlands Museum, Strandgatan 14, "Miljöaktuellt Arena", Seminarium Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Kommunerna och den kommersiella fastighetsbranschen - fungerar samspelet?

Business Arena och tidningen Fastighetsnytt

5/7 2012, 08:00 - 17:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, Debatt & mingel Näringsliv

******************************************************************
Allmännyttiga samtal om hur vi möter äldres bostadsbehov

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

5/7 2012, 08:30 - 09:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Äldre, Byggande

******************************************************************
Bostadspolitik, samhällsfastigheter och gestaltning

NAI Svefa och Fastighetsvärlden

5/7 2012, 09:00 - 22:00 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "Trädgården" Seminarium & mingel Byggande

******************************************************************
Miljonprogrammet Rosengård - är energieffektivisering en myt eller möjlighet?

Svensk Ventilation och HSB

5/7 2012, 10:00 - 10:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Föreläsning Energi, Byggande

******************************************************************
Nätboende, friskboende eller flockboende

Fastighetsägarna Sverige AB, Sveriges Byggindustrier, Hjälpmedelsinstitutet - Bo bra på äldre dar

5/7 2012, 10:00 - 11:00 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, "Frukostmatsalen" Mötes- och debattplats Äldre, Näringsliv
 
******************************************************************
Varför vinner Norge alltid bostadsmatchen?

Bostadsrätterna

5/7 2012, 10:00 - 11:30 Konstmuseet , S:t Hansgatan, "lokal Det gotländska ljuset", Seminarium Byggande, Internationella frågor

******************************************************************
Äga eller hyra?

Villaägarna

5/7 2012, 10:30 - 12:30 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen, Seminarium Annat

******************************************************************
Bostadspolitik - en outnyttjad tillväxtkälla i svensk ekonomi?

Hyresgästföreningen

5/7 2012, 12:00 - 13:30 Wallers terrass, Wallers plats 2, Lunchseminarium Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Hur kan skogs- och trärikessatsningarna skapa växande regioner?

Möbelriket AB i samverkan med Träcentrum och Viserums konsthall

5/7 2012, 12:00 - 13:30 GRASP studio, Norra kyrkog. 3, "Vid Helge Ands ruin", Lunchseminarium Byggande

******************************************************************
Vad är bra lokaler för äldreboende och för demensboende?

Hemsö

5/7 2012, 12:30 - 13:30 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Seminarium Byggande, Vård och omsorg

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

5/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?

Svensk Ventilation

5/7 2012, 14:00 - 14:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82", Föreläsning Friskvård/hälsa, Byggande

******************************************************************
Dags för en stadsminister?

Sveriges Arkitekter

5/7 2012, 15:00 - 16:30 Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, "Stora Salen" Seminarium & mingel Byggande, Infrastruktur

******************************************************************
Vad är bäst med hyresrätten – kom och diskutera bostadsfrågor!

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen

5/7 2012, 15:00 - 16:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6 , "Uteserveringen" Mötes- och debattplats Byggande, Regionfrågor

******************************************************************
Bolånetaket - en succé för vem?

SKANSKA och Mäklarsamfundet

5/7 2012, 15:00 - 17:00 Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Seminarium & mingel Byggande, Ekonomi

******************************************************************
Varför byggs så få bostäder – egentligen?

Svenska Teknik&Designföretagen

6/7 2012, 08:00 - 09:30 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen, "Almegatältet" Frukostseminarium Byggande, Regionfrågor

******************************************************************
Allmännyttiga samtal om vägen till energieffektiva bostäder

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

6/7 2012, 08:30 - 09:30 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Energi, Byggande

******************************************************************
Vad är fel med Stockholms bostadsmarknad? Och hur bör Sveriges framtida bostadspolitik utformas?

Socialdepartementet

6/7 2012, 09:00 - 12:00 Länsstyrelsens trädgård, residenset, Korsgatan 2, "Trädgården" Seminarium Byggande

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

6/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?

Svensk Ventilation

6/7 2012, 14:00 - 14:30 Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), "Plats 82" Föreläsning Friskvård/hälsa, Byggande

******************************************************************
Hjälp, min värd vill renovera!

Hyresgästföreningen region Stockholm

6/7 2012, 16:00 - 17:00 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen, "Lojsta 1" Seminarium Byggande

******************************************************************
Hur vill svensken ha sin bostad?

Business Arena och tidningen Fastighetsnytt

7/7 2012, 08:00 - 17:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, Debatt & mingel Näringsliv

******************************************************************
Hur bygger vi hållbara bostäder?

Malmö stad

7/7 2012, 08:30 - 10:00 Hästgatan 1, "Öresundshuset", Frukostseminarium Byggande, Klimat/miljö

******************************************************************
Allmännyttiga samtal om vad regeringen vill med sin bostadspolitik

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

7/7 2012, 08:30 - 09:15 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Byggande

******************************************************************
Allmännyttiga samtal kring hyresrättens roll för regional utveckling

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

7/7 2012, 09:15 - 10:15 Restaurang Friheten, Strandgatan 6, Frukostsamtal Regionfrågor, Byggande

******************************************************************
Bostäder för unga, finns det?

Malmö stad

7/7 2012, 10:00 - 13:00 Hästgatan 1, "Öresundshuset" Lunchseminarium & mingel Byggande

******************************************************************
Mjuka metoder i samhällsbyggnad

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

7/7 2012, 10:00 - 11:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Samtal Byggande, Kultur

******************************************************************
Hur kan gränsöverbryggande samarbeten inspirera och utveckla olika branscher?

Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering AB

7/7 2012, 14:00 - 15:00 Restaurang Burmeister, Strandgatan, "Business Arena" Seminarium & mingel Kultur, Byggande

******************************************************************
Miljonprogramsområdena – hur formar vi stadsdelar som alla vi vill bo i?

Öresundshuset

7/7 2012, 15:30 - 17:00 Öresundshuset, Hästgatan 1, vid Donners plats, "Entré från Hästgatan" Seminarium Byggande, Klimat/miljö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar