söndag 17 juni 2012

Ökat antal arbetade timmar = 120.000 jobb

Det omfattande arbetet som har pågått sedan valet 2006 i syfte att göra det mer lönsamt att arbeta har gett resultat. Det har blivit lönsammare att arbeta och i många avseenden också mer lönsamt att anställa arbetskraft. Svenskt Näringsliv har nyligen presenterat en rapport av vilken det framgår att Alliansregeringens reformer har gett effekt. Rapporten har rubriken ”Reformer lönar sig – fler arbetade timmar än någonsin sedan 1990”.

I den aktuella rapporten har antalet arbetade timmar på arbetsmarknaden undersökts för människor i åldrarna 20 till 64 år. Man har således räknat bort personer som typiskt sett går i gymnasieskolan och pensionärer. Härefter har slutsatsen kunnat dras att reformerna som genomförts har haft en tydlig effekt på arbetsmarknaden – antalet arbetade timmar per person i befolkningen är trots pågående finanskris högre än någonsin sedan 1991.

2006-2011 ökade antal arbetade timmar per person med 3,4 procent. Det motsvarar omkring 120 000 jobb. Så mycket har svenskarna inte arbetat sedan 90-talskrisen inleddes. Internationellt sett är skatterna på arbete – enligt Svenskt Näringsliv – fortfarande höga. I rapporten sägs också att mer återstår att göra för att komma tillrätta med problemen som fortfarande finns på arbetsmarknaden, såsom hög arbetslöshet särskilt hos ungdomar och invandrare.

Ökningen under åren 2006-2011 kan jämföras med åren 2001-2005 då antalet arbetade timmar minskade med 3,3 procent trots draghjälpen från en snabbare världsmarknadstillväxt.

I rapporten anges också följande:

”Slutsatsen att reformerna gett genomslag bekräftas också av en internationell jämförelse. Fram till 2006 krympte antal arbetade timmar i Sverige, medan de ökade ganska kraftigt i EU15. Sedan dess är det tvärtom. Sverige har i själva verket den tredje bästa utvecklingen av antal arbetade timmar under finanskrisen. Enbart Tyskland och Nederländerna klarade sig bättre, som också är länder som reformerat kraftigt, om än något tidigare än Sverige.”

Här finns en länk till rapporten och här finns en länk till en artikel på Svenskt Näringslivs hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar