fredag 15 juni 2012

Energieffektiva lösningar

I tisdags (den 13 juni) var jag på besök i Sigtuna, närmare bestämt på Steningehöjden, tillsammans med mina parti- och riksdagkollegor Lars Hjälmered och Lars-Arne Staxäng. Anledningen till besöket var att vi skulle studera de uppvärmningslösningar man hade valt inom det aktuella området.

Trots att det passerar en fjärrvärmeledning precis i kanten på området har man inte valt en fjärrvärmelösning. Uppvärmningen har i stället lösts med att man laddar solvärme i berggrunden som man sedan använder under den kalla delen av året med hjälp av värmeväxlare. Man har borrat ett antal hål i cirklar i berggrunden för varje anläggning. Eftersom man har använt specialbetong som varje borrhål fyllts med kan varje hål ge full effekt utan att man är beroende av grundvatten som i äldre bergvärmelösningar. Denna lösning klarar hela uppvärmningen av den byggnadsyta varje anläggning har dimensionerats för och detta även under riktigt kalla vintrar.

Nättidningen Märsta.nu var med under en del av besöket och resultatet av detta har blivit en artikel där jag uttalar mig om den energilösning man har valt på Steningehöjden.

Här finns en länk till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar