torsdag 14 juni 2012

Interkulturell kommunikation

Torsdagen den 14 juni mellan kl. 08.00 och 09.30 anordnar Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen ett frukostseminarium om interkulturell kommunikation och påverkansarbete i en politisk kontext.


Syftet med seminariet är att skapa förståelse för varför människor med olika kulturell bakgrund agerar och reagerar som de gör i olika situationer. Vi som själva tillhör en "skuldkultur" reagerar ofta på hur människor som tillhör en "skamkultur" exempelvis förhåller sig till brott de misstänks för. Vi upprörs lätt över att "det helt uppenbara" förnekas utan att förstå bevekelsegrunderna för detta och vad som i övrigt ligger bakom. Detta är ett exempel där ökad förståelse kan vara till hjälp och också kan motverka fördomar och schablonbedömningar. Dessutom kan interkulturell kunskap vara till stor hjälp när politiska frågor ska förankras i internationella sammanhang och när påverkansarbete ska bedrivas i någon mening.

Några av frågeställningarna som ska behandlas är: Hur driver vi parlamentariker svenska frågor på internationella arenor? Hur kan vi agera för att få större genomslag för våra idéer och för att skapa opinion för våra förslag i en alltmer globaliserad värld?

För att kommunicera i ett mångkulturellt sammanhang måste vi skapa nätverk och bygga relationer, även utanför vår bekvämlighetszon, som gör att våra budskap förankras.

Gäster och föredragshållare under seminariet är:
  • Lotta Adelstål, kommunikationskonsult, specialist inom påverkansarbete på policy- och individnivå, samt
  • Mats Åberg, ambassadör och tidigare chef för riksdagens internationella kansli

Modererar seminariet gör jag själv i egenskap av ordförande för den svenska delegationen till Interparlamentariska unionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar