torsdag 7 juni 2012

Arbetslinjen förutsätter hyresrätter

En artikel med rubriken "Arbetslinjen förutsätter hyresrätter" har jag fått publicerad på Newsmill i dag. Artikeln är ett bidrag i en temadebatt som handlar om hyresrättens roll i ekonomin. Frågeställningen är följande: "Vilken roll spelar egentligen hyresrätten för arbetsmarknaden och för den reala och finansiella ekonomin?"

Ingressen till min artikel har följande lydelse: Med tanke på det svenska skattesystemets utformning är hyresrätten den boendeform som ger minst inlåsningseffekter och därför bäst kan svara mot kraven på ökad rörlighet och flexibilitet.

En utgångspunkt för Moderaternas bostadspolitik är att människor ska kunna flytta till jobb och studier. Detta är en förutsättning för att vår arbetslinje ska kunna fungera fullt ut och därför är den rådande bostadsbristen i våra storstäder och på många tillväxtorter ett allvarligt samhällsproblem. Det krävs ökad rörlighet på bostadsmarknaden vilket är viktigt både för arbetsmarknaden och tillväxten, men också för de enskilda människor som av olika anledningar kan vilja byta bostadsort. För att kunna uppnå ökad tillväxt genom att ännu fler människor kan få ett jobb krävs en flexibel bostadsmarknad där boendeformen hyresrätt är särskilt betydelsefull.

Här finns en länk till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar