tisdag 29 april 2008

Ägarlägenheter på remiss

Jag har tidigare under året skrivit om ägarlägenheter och införandet av dessa vid några tillfällen tidigare i år (bland annat här, här och här). Igår skickade regeringen ut en promemoria på remiss med förslaget att ägarlägenheter skall införas från och med första april 2009. Remisstiden går ut i juni i år.

Regeringens pressmeddelande med mer information hittar du här. Promemorian kan laddas ner här.

måndag 28 april 2008

Ekonomiska övergrepp mot barn

Det finns föräldrar som försvårar sitt eller sina barns inträde i vuxenlivet väsentligt. De gör detta genom att ingå avtal i barnets namn och sedan missköter föräldern dessa åtaganden. Detta innebär att barnen inleder sitt vuxenliv med ett skuldberg som någon annan skapat. Regeringen har nu tagit initiativ till lagstiftning som sätter stopp för dessa ekonomiska övergrepp mot barn.

Tidningen City publicerar idag (28/4 -08) en insändare jag skrivit om detta problem. Jag återger insändaren i dess helhet nedan.

Barn ska inte kunna bli skuldsatta av föräldrar
Det finns ungdomar som möts av ett inkassokrav i brevlådan när de fyller 18 år. Att inleda sitt vuxenliv med ett skuldberg som någon eller några av föräldrarna har skapat innebär stora bekymmer och många gånger betydande svårigheter för den som exempelvis ska ta ett lån, teckna sitt första hyreskontrakt eller sitt första telefonabonnemang.

För att sätta stopp för dessa ekonomiska övergrepp och för att ge barnen bättre skydd föreslår regeringen att föräldrar inte ska kunna ingå avtal för sina barns räkning utan att kommunens överförmyndare godkänner avtalet.

Efter att riksdagen har tagit ställning till förslaget kan reglerna börja gälla från och med första januari nästa år.

ANTI AVSAN
Riksdagsledamot, m, Stockholms län

onsdag 23 april 2008

Estniskt talmansbesök

I morgon kommer Estlands talman, Ene Ergma, på besök. Hon har också med sig sin vice talman samt tre parlamentariker. Besöket varar under två dagar.

Riksdagspartierna skickar varsin representant från respektive parti för ett möte och jag är moderaternas representant.

Här finns det officiella programmet för besöket.

måndag 21 april 2008

Pressklipp om äktenskapsdebatten

För snart en vecka sedan var det debatt i kammaren om betänkadet Äktenskap och partnerskap, vilket jag nämnde här.

Här har oppositionen bortsett från alla krav på normal beredning, trots att man i andra sammanhang har kritiserat regeringen för bristande beredning och att saker och ting har gått för snabbt. Som så ofta i andra sammanhang är det uppenbarligen så att ändamålet helgar medlen, även om det i det här fallet knappast har satts i främsta rummet att faktiskt åstadkomma en könsneutral äktenskapslagstiftning utan snarare att åstadkomma någon form av politiskt spektakel.
Så sa jag i kammaren om debatten. Med detta menar jag att oppositionens alla utspel bara var ett spel för galleriet och spektakel. Regeringen bereder redan frågan och en proposition ska komma före årets slut. Därför sa vi i majoriteten också nej oppositionens motion.

Vår hållning inom moderaterna är klar: vi säger ja till könsneutrala äktenskap. Av det skälet sa vi nej till oppositionens innehållslösa motionsförslag. Idag publicerar SVT Opinion en artikel av mig där jag utvecklar tankarna ovan. Läs artikeln här.

Huddinge fortsätter som enad kommun

I helgen var det omröstning i Skogås och Trångsund om hurvida dessa delar skulle bryta sig loss från Huddinge kommun och bilda en egen kommun. Endast boende i Skogås och Trångsund hade rösträtt. När rösterna räknats visade det sig att 58,2 procent av de röstande sa nej till delningen. Förutsättningen för att Skogås och Trångsund skulle skiljas från Huddinge var att 60 procent av rösterna sa ja till delningen.

Resultatet innebär en tydlig majoritet för ett fortsatt enat Huddinge. Av de 13 valdistrikten var det bara tre - Stortorp, Sjöängen och Länna - där delningsförespråkarna hade majoritet, går det att utläsa av röstsammanräkningen.

Jag ser resultatet som seger för det sunda förnuftet före populism. Skogås och Trångsund hade blivit Sveriges näst minsta kommun till ytan. Bara Sundbyberg är mindre.

Ett par artiklar i dagspress om omröstningen hittar du i bland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

tisdag 15 april 2008

Debatt om vårpropositionen idag och debatter imorgon

Som jag skrev igår så lägger regeringen fram Ekonomiska vårpropositionen för 2008 idag. Debatten startar i kammaren om en liten stund och jag ska dit och lyssna på Anders Borgs anförande och möjligen ytterligare några från oppositionern.

Jag vill samtidigt passa på att flagga för två debatter som jag kommer att delta i under morgondagen.

Den ena är Civilutskottets betänkande Äktenskap och partnerskap (motioner mm hittar du här). Betänkandet behandlar olika motioner kring könsneutrala äktenskap (men också ett par andra frågor relaterade till lagstiftningen kring äktenskapet). Majoriteten avslår samtliga motioner kring könsneutrala äktenskap med motiveringen att beredningsarbete pågår i regeringskansliet. Denna regering har för avsikt att lägga en proposition kring samkönade äktenskap, till skillnad från den förra.

Den andra debatten är ett motionsbetänkande som berör förhållandet mellan barn och föräldrar.

Nu till kammaren och Anders Borg!

måndag 14 april 2008

Några lästips

Tänkte i all enkelhet delge några lästips i artikelform kring aktuella händelser.

Imorgon, tisdag 15 april, lägger regeringen fram det som brukar kallas vårpropositionen. Redan nu finns dock ett par artiklar som delger några av satsningarna som regeringen kommer att göra.

Regeringen avser att ta tredje steget med jobbavdraget. Detta skrev Alliansens fyra partiledare i en artikel på DN Debatt i torsdags, den 10 april. Detta innebär fortsatta skattesänkningar för människor med små och medelstora inkomster.

Det kommer också att göras en satsning på pensionärerna, skriver de fyra partiledarna en artikel på Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet. Budskapet är att de satsningar som signaleras i vårpropositionen kommer att konkretiseras i budgetpropositionen i höst.

Kommande helg, söndagen 20 april, är det omröstning i Skogås och Trångsund om dessa områden ska bryta sig loss från Huddinge och bilda en egen kommun. I lördags var det debatter och kampanjarbete från båda sidor i Skogås Centrum.

Dagens Nyheter hade en stor artikel i helgen kring omröstningen, precis som Svenska Dagbladet.

Vi moderater i Huddinge menar att Skogås och Trångsund ska vara kvar i Huddinge kommun.

torsdag 10 april 2008

Kammardebatt om försäkringsrättsliga frågor

Igår hade Civilutskottet debatt i kammaren om motionsbetänkandet Försäkringsrättsliga frågor. Jag talade för moderaterna i denna debatt.

Betänkandet behandlade ett trettiotal olika motioner inom det försäkringsrättsliga området. En av de frågor som debatterades de framtida förändringarna av trafikförsäkringen. Så här beskrev jag de viktigaste punkterna i trafikförsäkringen i mitt första anförande i debatten

Vad som är viktigt att påpeka i sammanhanget är för det första att det allmännas ansvar för sjukvårdskostnader inte ska förändras. En utgångspunkt i arbetet är vidare – för det andra – att trafikskadelagens tillämpningsområde inte ändras. Trafikförsäkringen ska alltså, liksom tidigare, ersätta skador som uppkommer till följd av trafik. Vidare ska – för det tredje – som utgångspunkt gälla att ersättning från trafikförsäkringen även fortsättningsvis ska utges enligt principen om full ersättning. I utredningens arbete ska det slutligen läggas särskild vikt vid att skyddet för dem som drabbas av trafikskador inte försämras.

[...]

Vår utgångspunkt är att en reform av trafikförsäkringen kommer att medföra stora samhällsekonomiska vinster i form av ökad trafiksäkerhet, förbättrad rehabilitering och minskade skadekostnader. Vår bedömning är att både staten och fordonsägarna tjänar på att trafikförsäkringen tar över ansvaret för skadekostnaderna. Genom att försäkringsbolagen hanterar hela skadekostnaden premieras försäkringstagare med lågt riskbeteende samtidigt som premierna kan hållas nere.


Mitt första anförande hittar du här. Mina repliker i debatten hittar du här, här, här och här. Vill du läsa hela debatten klickar du här (en bit ner på sidan).

Arbetslösheten i Huddinge

Idag presenterade Arbetsförmedlingen arbetslöshetssiffrorna för mars. I min hemkommun Huddinge har arbetslösheten fortsatt att sjunka. I mars 2008 rapporterades 1 373 personer arbetslösa, jämfört med 1 606 personer i mars förra året. Jämfört med förra månaden, februari, har arbetslösheten minskat med tio personer.

I Huddinge ligger arbetslösheten på 2,3 procent, något under riksgenomsnittet på 2,5 procent. I Stockholms län ligger arbetslösheten på 2,0 procent.

onsdag 9 april 2008

Dokumenterat kampanjbesök

Läs gärna om mitt och mina riksdagskollegors besök på Östra Gymnasiet och Skogås Centrum i måndags. Vår eftermiddag finns dokumenterad på moderaternas kampanjblogg.

Uppdaterat
Noterar att min kollega Göran Pettersson skrivit om besöket på Östra Gymnasiet på sin blogg.

fredag 4 april 2008

Kom och prata!

På måndag, 7 april klockan 16, kommer jag och två kollegor från riksdagen att finnas i Skogås Centrum för att träffa människor. Mina två kollegor är Nils Oskar Nilsson och Göran Pettersson.

Det kommer också att finnas lokala moderater på plats för att diskutera kommundelningsfrågan.

Tidigare samma dag kommer vi att besöka Östra Gymnasiet.

Kom och prata med oss om både stort och smått!