onsdag 8 oktober 2008

Insändare om regeringens budget

Igår presenterade de tre oppositionspartierna sina budgetmotioner. Mest slående är att oppositionen spretar betänkligt i den ekonomiska politiken. Summan av budgetmotionerna innebär att det lönar sig mindre att arbeta och att utanförskapet kommer att öka. Mot detta står en regering som är enad och som för en ansvarsfull ekonomisk politik.

I veckans nummer av Mitt i Huddinge har jag en insändare med som beskriver lite om vad regeringens budgetproposition betyder för Huddinge och oss som bor där. Eftersom det är svårt att länka till Mitt i Huddinges insändarsidor återger jag insändaren i sin helhet nedan.

Årets budget ger många i Huddinge bättre villkor
Måndagen den 22 september lade regeringen fram budgeten för 2009. Det viktigaste i budgeten är satsningarna på jobb och företagande. För att göra det ännu mer lönsamt att arbeta vill regeringen sänka skatten med, i genomsnitt, ytterligare 200 kronor per månad. Detta blir jobbskatteavdragets tredje steg, som tillsammans med de nu redan genomförda stegen, innebär att exempelvis en förskollärare i Huddinge får sammanlagt 1 340 kronor mer kvar i plånboken varje månad jämfört förra mandatperioden.

Alliansregeringen föreslår även sänkta arbetsgivaravgifter i budgeten. Detta ökar intresset att anställa fler människor. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna innebär en minskad kostnad för Huddinge kommun med drygt 18,5 miljoner kronor. Pengar som i stället kan användas i de kommunala verksamheterna.

En grupp som det satsas särskilt på är pensionärerna. I genomsnitt sänks pensionärernas skatt med ungefär 2 500 kronor per år. Sänkningen riktar sig i första hand till de pensionärer som har lägst pension, de som har garantipension eller låg inkomstpension. Utöver skattesänkningen räknas basbeloppet för pensionerna upp. Uppräkningen innebär en ökning med 3 834 kronor per år för ett ensamhushåll med full garantipension. Skattesänkningen och uppräkningen motsvarar en inkomstökning med ungefär 500 kronor per månad för samma hushåll.

Vidare höjs äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget för pensionärer så att de som har hela eller delar av sin försörjning tillgodosedd genom dessa system också får del av förbättringen.

Satsningar på välfärden är centrala och viktiga åtgärder för Alliansregeringen, men det krävs resurser för att genomföra satsningarna. Resurserna skapas genom att så många som möjligt arbetar. Det är därför det är så viktigt att det är lönsamt att arbeta. Alliansregeringen genomför en politik som syftar till att så många som möjligt ska arbeta. Av den anledningen har vi också en politik för välfärden. Fler i arbete och en ökad välfärd hänger intimt samman.

Anti Avsan (m)
Riksdagsledamot, Huddinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar