torsdag 6 november 2008

Om andrahandsuthyrning

I ett inslag i Ekot i dag får Alliansens bostadspolitik beröm av Hans Lind på en viktig punkt: förändrade regler för andrahandsuthyrning. Alliansen har ändrat gränsen för beskattningsbar inkomst på hyresintäkter, från 4 000 till 12 000 kronor per år. Detta kommer troligen att bidra till att fler lägenheter och andra bostäder kommer ut på en andrahandsmarknad.

Redan idag finns bostäder på en andrahandsmarknad, påpekar Hans Lind, vilket är positivt inte minst för ungdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar