onsdag 4 juni 2008

Ny marknadsföringslag

Idag debatterar Civiliutskottet den nya marknadsföringslagen, som träder i kraft den första juli i år. Den nya marknadsföringslagen stärker konsumentens skydd i förhållande till näringsidkare. Nya marknadsföringslagen harmoniserar också bättre med motsvarande lagstiftning inom EU, vilket gör det lättare för både konsumenter och näringsidkare att veta vad som gäller i respektive länder.

En nyhet är att det i lagen hänvisas till en katalog med 31 stycken förbud som avser sådant som alltid ska anses vara otillåtet. Detta innebär att en del av dagens praxis blir en del av lagstiftningen i stället. Till katalogreglerna finns också kopplat en möjlighet att påföra en direktverkande sanktion i form av marknadsstörningsavgift.

Här hittar du Civilutskottets betänkande. Regeringens proposition hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar