måndag 4 juni 2007

Rersurser till domstolarna

Med tanke på min bakgrund som rådman i Stockholms tingsrätt är det inte konstigt att jag har ett stort intresse för domstolarnas möjligheter att utföra sitt arbete. Det handlar om domstolarnas funktion i samhället, om tillgången på resurser och om möjligheterna för de anställda att utföra sitt arbete på ett rimligt sätt. Ökade resurser till domstolarna är nödvändigt för att kunna värna kvalitén i dömandet, för ökad rättssäkerhet och för att det ska finnas en möjlighet för en rättssökande att få sin sak prövad inom acceptabel tid. En annan sak som är nog så viktig är domstolarnas konstitutionella självständighet. Om möjligheten att få sin sak prövad inom rimlig tid och om domstolarnas resurser har jag skrivit en debattartikel i City i dag. Om resurser och domstolars självständighet har jag bloggat och skrivit en artikel om tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar