tisdag 26 juni 2007

Nya lagar och förordningar

Vi närmar oss den 1 juli då ett antal nya lag- och förordningsregler börjar gälla. Ett aktuellt exempel som hämtats från regeringens hemsida är:

"Slopande av tillståndsprövning vid försäljning av allmännyttiga hyresrätter

Skyldigheten att söka tillstånd hos länsstyrelsen vid försäljningar av hyresfastigheter i kommunala allmännyttiga bostadsföretag upphör från den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:61). Därmed återförs ansvaret för den lokala bostadspolitiken till kommunerna och valfriheten för de boende ökar. Tillståndsplikten upphör den sista juni 2007."

Detta är resultatet av ett av de ärenden som vi har hanterat i Civilutskottet under våren. Konsekvensen av lagändringen framgår av citatet. Från och med den 1 juli är det de kommunala politikerna, valda av respektive kommuns invånare, som åter har makten över sina bostadsbolag. Detta innebär att statens makt minskar i motsvarande mån.

Alla nya lagar och förordningar som träder i kraft den 1 juli och som vi riksdagsledamöter har fattat beslut om, inklusive den ovan citerade, hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar