måndag 25 juni 2007

Mitt riksdagsår

Förra onsdagen var vårens sista egentliga arbetsdag i riksdagen. Det innebär inte att riksdagsarbetet därmed helt upphör, det finns fortfarande en hel del att läsa och människor att träffa. Här kan du läsa vad jag har sagt och gjort i kammaren under mitt första år i riksdagen. Härutöver har det förekommit en hel del arbete i civilutskottet där jag lägger ned det mesta av min arbetsinsats. Civilutskottet, som i princip har dubbla beredningsområden jämfört med andra utskott, har producerat ungefär dubbelt så många betänkanden som de flesta andra utskott.

Riksmötets öppnande sker den 18 september i höst.

För egen del kommer jag att skriva i bloggen till och från under sommaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar