måndag 18 juni 2007

Fredagens debatter

I fredags deltog jag i två interpellationsdebatter. Båda interpellationerna besvarades av justitieminister Beatrice Ask, även den om sms-lån som Egon Frid hade ställt till Mats Odell.

Egon Frid är upprörd över att det är för lätt att få sms-lån och kräver mer lagar och regler kring detta. Redan idag finns dock lagar och regler att följa, vilket jag pekade på i mitt första inlägg:

"Det finns ett antal olika möjligheter att redan i dag agera. Det utvecklas nya former för olika verksamheter. Det kan ske via Internet och via sms. Det är möjligen i viss mån nya miljöer. Men i allt väsentligt ska gällande lagstiftning gälla även på de nya områden som utnyttjar nya teknikmöjligheter."

Egon Frid verkar också mena att vuxna människor inte är rättsligt ansvariga för sina andlingar, vilket jag också påpekade i mitt andra inlägg:

"Fru talman! Egon Frid tycks mena att den enskildes ansvar även för sina egna rättshandlingar bör vara minimalt. Man ställer sig frågan om Egon Frid tror att människor i allmänhet skulle bli mindre benägna att ta sms-lån och andra liknande lån om det fanns statliga saneringslån – något som nämns i interpellationen."


"För egen del tycker jag nog att det är mycket viktigare att konsumenter, framför allt unga konsumenter, har tillräcklig kunskap om vad som krävs för att kunna ta ansvar för sin ekonomi. Det har tidigare bland annat talats om bättre utbildning i konsumentkunskap i skolan."


Jag deltog också i interpellationsdebatten om namnlagen, inetrpellationen ställd av Börje Vestlund, vilken menar att regeringen inte går fram tillräckligt snabbt med frågan om förändringar i namnlagen. Den socialdemokratiska regeringen lyckades inte göra någonting under en tid av fem år. Alliansregeringen har under alla omständigheter lyckats få ihop en tidplan för arbetet, vilket jag påpekade i mitt första inlägg:

"Nu har regeringen aviserat att man ska ta initiativ till en översyn av namnlagen, men det kan ske tidigast under 2008. Jag har respekt för det av det skälet att det finns en mängd olika lagar som behöver ses över och en mängd olika frågor att bereda i Regeringskansliet. Man kan säga att regeringen genom att ange när man ska ta tag i frågan om namnlagen också har prioriterat den frågan. Det tycker jag är väsentligt att framhålla i detta sammanhang."

Mitt andra inlägg hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar