tisdag 21 april 2009

Regeringens kommunsatsning

I veckans nummer av Mitt i Huddinge har jag en insändare publicerad om vad regeringens satsning på kommunerna innebär för Huddinge kommun.

Insändaren publiceras i sin helhet nedan.

121 miljoner till Huddinge

Drygt 121 miljoner kronor. Så mycket pengar får Huddinge kommun genom regeringens kommunsatsning under de kommande tre åren. Regeringen vill säkra viktiga välfärdsfunktioner i Huddinge och dämpa risken för uppsägningar nu när skatteintäkterna minskar i lågkonjunkturen. Detta besked lämnar regeringen i sin vårproposition.

Nästa år, 2010, betalas ett tillfälligt konjunkturstöd om 7 miljarder kronor ut till kommunerna i Sverige. Av dessa pengar får Huddinge kommun nära 50 miljoner kronor, vilket är mest i länet efter Stockholms kommun. Utbetalningarna baseras på kommunernas invånarantal.

År 2011 och 2012 tillkommer drygt 35 miljoner kronor per år. Dessa belopp är en höjning av de generella statsbidragen.

Regeringen har hittills gjort mycket för att stärka kommunernas ekonomi. Ett exempel på detta är sänkningen av arbetsgivaravgiften som presenterades i höstens budgetproposition. Sänkningen motsvarade en besparing på drygt 18 miljoner för Huddinge kommun. Ett annat exempel är värdeökningen av fastighetsavgiften som tillfaller kommunerna.

Regeringens politik har även i övrigt medfört betydande tillskott till kommunsektorn. Bland annat har skolan, sjukvården och äldreomsorgen fått väsentliga resurstillskott som kommit kommuner eller landsting till del. Nivåhöjningen för kommunsektorn, tillsammans med det tillfälliga konjunkturstödet på 7 miljarder kronor är – om man jämför 2010 med 2006 – cirka 27,6 miljarder kronor.

Den internationella konjunkturen är skoningslös och slår hårt. Ansvarsfulla satsningar med kontroll på statsfinanserna är rätt sätt att möta nedgången, inte populistiska utspel och förslag till ogenomtänkta utgiftsökningar.

Anti Avsan, riksdagsledamot (M), Huddinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar