torsdag 9 april 2009

Rättsliga frågor i EU - Moderaterna i Upplands Väsby


Förra torsdagen besökte jag Moderaterna i Upplands Väsby där jag höll ett föredrag om rättsliga frågor inom EU inför det kommande Europaparlamentsvalet. Det var ett trevligt besök där det ställdes många frågor.

Det finns ett starkt intresse hos våra förtroendevalda och medlemmar att kunna peka på förslag till konkreta åtgärder i vår europapolitik. Detta är betydelsefullt för att övertyga våra egna medlemmar och sympatisör att rösta i det kommande valet den 7 juni.

Även om det viktigaste med europasamarbetet och EU är det ursprungliga skälet för unionens tillkomst (närmare bestämt fred, säkerhet och stabilitet) så måste det gå att peka på konkreta förslag till förbättringar inom olika områden som leder till ett öppet Europa som fungerar ännu bättre.

Våra sammanfattande programpunkter inom detta område är följande:

•Värna den enskildes integritet

•Tuffare politik mot narkotikahandel

•Ökat polissamarbete i EU

•Samarbete mot terrorism

•Stärk rättssäkerheten

•Särskilda åtgärder mot människohandel

•Tydliga spelregler kring upphovsrätt och fildelning

•Familjerättsliga frågor inom EU

Här finns en länk till Upplands Väsby-Moderaternas hemsida där det finns ett referat från mitt föredrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar