måndag 20 februari 2012

(S) + bostadspolitik = subventioner

För den som inte har en bostadspolitik återstår endast subventioner. Så är läget lite kortfattat när det gäller Socialdemokraterna och deras bostadspolitik. Trots långvariga tillkortakommanden och bristande förmåga att lyssna på bostadsmarknadens aktörer, svårigheter att tänka nytt och att acceptera förändrade omvärldsförutsättningar, står man inom (S) kvar och stampar på samma ställe sedan 1990-talskrisen. Lång tid har gått sedan dess.

I tidningen Barometern har jag, tillsammans med min parti- och utskottskollega Eva Bengtson Skogsberg, en replik på en artikel skriven av Lena Hallengren (S). I den artikeln lyfts återigen den gamla skåpmaten (subventioner) fram, som har sett likadan ut sedan 1990-talet. Subventioner löser inga problem kan man sammanfatta vårt svar med.

Sluklämmen i vår artikel har följande lydelse: "Socialdemokraterna har inte någon
bostadspolitik utan endast förslag om subventioner som innebär att byggherrar kan stoppa mer pengar i sina fickor och att konkurrensen återigen snedvrids. Förslagen har kritiserats i det närmaste unisont av alla aktörer på bygg- och bostadsmarknaden och lär inte leda till att fler bostäder byggs."

Här finns en länk till ursprungsartikeln och här finns en länk till vårt svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar