fredag 24 februari 2012

Bristande konkurrens = brist på bostäder

DN hade i går en intressant artikel i ekonomidelen med rubriken ”De vill inte bygga bostäder”.

I artikeln sägs att: ”Det har inte byggts tillräckligt många bostäder på tjugo år. Byggjättarna gör miljardvinster – men ändå tar inte bostadsbyggandet fart. En förklaring är att de inte vill bygga mer och riskera att få sämre betalt, enligt forskare.”

Forskaren i fråga är professorn i fastighetsekonomi Hans Lind vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

I artikeln sägs vidare att: ”Den svenska marknaden domineras av fyra stora byggkoncerner, som är mycket vinstrika och starkt växande både i Sverige och utomlands. På fem år har de tillsammans gjort vinster på över 50 miljarder kronor.

Hans Lind att de stora byggjättarna medvetet stryper utbudet av bostäder. ”– Företagen är inte intresserade av att bygga mer och riskera att priserna faller. Det bästa för dem är att bibehålla en låg produktionsvolym och sina stora vinster, säger han.”

Sedan talas det en del om hur byggpriserna har ökat. Här kan sägas att kostnadsutvecklingen i den delen har varit klart över konsumentprisindex enligt sammanställningar som jag har sett tidigare.

Bostadsministern Stefan Attefall (KD) har kommenterat detta i en annan artikel i DN. Jag håller med honom i allt väsentligt och kan utifrån min praktiska erfarenhet från Huddinge kommun bekräfta att kommunens planavdelning definitivt är en trång sektor. Det är säkerligen mer eller mindre sant även i de flesta andra kommuner.

För egen del tror jag att ett stort problem är en "fyrkantig" hantering av planprocesser och att intressen ställs mot varandra i stället för att man försöker lösa konflikter. Färre konflikter som i sin tur leder till färre överklaganden leder rimligen till ett ökat bostadsbyggande. Dessutom hålls den delen av produktionskostnaderna nere som avser markinvesteringen. Detta genom att markinvesteringen kan ge avkastning fortare. Härutöver finns naturligtvis också behovet av fungerande infrastruktur i alla avseenden som motsvarar det behov som uppkommer med tillkommande bostäder. Bostadsbyggandet kan inte ses isolerat utan det handlar om att bygga ett fungerande samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar