söndag 26 februari 2012

Vad finns det under (S)tenarna?

Socialdemokraterna och Veronica Palm har tidigare sagt sig vilja vända på alla stenar för att hitta en ny bostadspolitik. Det är vällovligt i sig om det skulle ligga något allvar i detta, men tillåt mig att tvivla. Det kanske är så att man inom den socialdemokratiska rörelsen är så låst även i de bostadspolitiska frågorna att man inte förmår ompröva någonting gammalt.

Frågan är vad man nu eventuellt skulle ha hittat under stenarna fram till i dag? Svaret är absolut ingenting nytt. Att man inte är lyhörd överhuvudtaget visar det förhållandet att vad bostadmarknadens aktörer säger inte verkar spela någon roll, man vet helt enkelt bäst. Även om det absoluta flertalet aktörer på bygg- och bostadsmarknaden inte vill ha subventioner så är detta fortfarande den "stora bostadspolitiska lösningen" för socialdemokratin. I och för sig också kryddad med några andra ogenomtänkta detaljförslag, exempelvis parkeringsnormer som - såvitt kan förstås - skulle bli statligt reglerade, och ytterligare bestämmelser som skulle kunna tas in i detaljplaner, nämligen att att upplåtelseformer skulle bli en del i myndighetsutövningen. Här kan den retoriska frågan ställas: Är ytterligare detaljregleringar sådant som kommer att underlätta byggandet? Svaret är naturligtvis nej eftersom det är just subventioner och statlig detaljreglering som till stora delar ligger bakom att vi har den situation som vi har på bygg- och bostadsmarknaden i dag. Detta har europeiska analysinstitut påpekat, men återigen ... antagligen anser sig socialdemokraterna veta bättre.

I torsdags lät Veronica Palm SSU:s bostadspolitiske talesperson gästblogga på hennes blogg. Jag konstaterar att vederbörande skriver: "SSU vill att allmännyttan ska vara normgivande för hyressättningen och på det sättet sätta taket för hur höga hyrorna ska vara." Delar Veronica Palm denna uppfattning? Eftersom hon inte har kommenterat förslaget och samtidigt gett SSU utrymme att framföra förslaget på sin blogg kan jag inte dra någon annan slutsats än att hon verkar vara beredd att skrota de nya hyressättningsreglerna som är en väsentlig del av den så kallade trepartsöverenskommelsen mellan hyresbostadsmarknadens parter; Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO. Trepartsöverenskommelsen är ett resultat av uppoffringar från samtliga inblandade och har tillkommit för att ge hyresrätten en framtid.

Jag är förvånad. Mitt råd är: LÄGG OMEDELBART TILLBAKA STENEN ÖVER DETTA EXTREMT DÅLIGA FÖRSLAG. Häll gärna betong över och subventionera gärna åtgärderna genom bidrag från partikassan. I annat fall är det uppenbart att kräftgången fortsätter med en pinsam hastighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar