fredag 3 februari 2012

Bostadsbrist och andrahandsuthyrning i GT

I dagens GT har jag en artikel om andrahandsuthyrning. Rubriken är "Andra hand - en snabb lösning på bostadbristen".

Inledningsvis betonar jag att den enda långsiktiga lösningen på bostadsbristen är att det byggs fler bostäder. För unga handlar det inte enbart om studentbostäder, utan också om att kunna flytta till arbete eller att helt enkelt flytta hemifrån för att kunna starta sitt vuxenliv. Det krävs därför att det byggs bostäder som kan efterfrågas av unga med pris- och hyresnivåer som yngre människor kan klara av.

Alliansen tar bostadsfrågan på stort allvar och har målmedvetet arbetat för att skapa långsiktigt stabila villkor för bostadsmarknaden efter år av socialdemokratisk detaljstyrning och subventionspolitik. Vår utgångspunkt är i stället att det är människors behov och önskemål som ska vara styrande för hur bostads­beståndet utvecklas.

Förbättrade villkor för andrahandsuthyrning kommer inte att vara lösningen på problemen med bostadsbristen, men kan kortsiktigt leda till att fler bostäder frigörs.

Här finns en länk till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar