torsdag 23 februari 2012

Regeringen har en heltäckande bostadspolitik

Regeringen har en heltäckande bostadspolitik är rubriken på en artikel på SvD Brännpunkt (nätupplagan) i dag. Artikeln är skriven av bostadminister Stefan Attefall (KD) tillsammans med mig och några av mina allianskollegor i Civilutskottet.

Artikeln har följande inledning:

"Under de senaste decennierna har det byggts för få bostäder i Sverige. Resultatet ser vi i form av en allt mer påtaglig bostadsbrist i våra storstadsregioner och större städer.

För den som under många år har följt byggindustrin så har det varit en studie i ryckighet. Det har gått upp och det har gått ner. Ryckigheten kostar pengar. Byggjobbare måste varslas och sedan anställas igen. Planer tas fram. Planer läggas på hyllan.

Socialdemokraternas traditionella lösning har varit subventioner, något vi inte tror på. Subventioner gör både skattebetalarna och byggsektorn en otjänst. Kortsiktiga stimulanser skapar en ryckighet. Pengar som behövs bättre på andra ställen riskerar att hamna i byggherrarnas fickor. Dessutom kan vi se att det trots olika stödsystem har byggts mindre i Sverige än i våra nordiska grannländer."

I artikeln beskriver vi huvuddelen av det ramverk inom det bostadspolitiska området som har beslutats sedan 2006, men också de utredningar som tillsatts ganska nyligen. När det gäller energilösningar och frågan om nivån på energianvändningen i byggnadsbeståndet påpekar vi att byggindustrin kan bidra med utvecklade produkter och koncept – med hög kvalitet och energieffektivitet – vilka så långt som möjligt bör motsvara ”best-practice”. Användningen av sådana bygglösningar måste naturligtvis eftersträvas.

Artikeln avslutas med följande påpekande:

"Att steg för steg ta itu med de problem som finns och att arbeta långsiktigt kännetecknar en ansvarsfull bostadspolitik. För den som saknar bostadspolitik återstår bara subventioner."

Här finns en länk till den aktuella artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar