lördag 25 februari 2012

Är hyresrätten missgynnad?

Bilden är tagen i bankhallen i västra delen av riksdagshuset i onsdags av Kenneth Samuelsson.

Frågan i rubriken ska besvaras så småningom. Två utredningar ska beröra frågeställningen och därefter finns förhoppningsvis ett svar. Den ena utredningen är redan tillsatt och den andra kommer att tillsättas relativt snart.

Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna hävdar att dagens skatteregler missgynnar hyresrätten. Det är ungefär 2000 kronor dyrare per månad att bo i en normaltrea än i en villa eller bostadsrätt är deras utgångspunkt.

Tidningen Hem & hyra intervjuade mig i onsdags om bland annat hur jag ser på frågeställningen om hyresrätten är missgynnad. I fredags lades en artikel ut i webbversionen av tidningen. Här finns en länk till den artikeln.

Det finns en grundläggande svårighet när den aktuella frågan diskuteras. ... Kortfattat kan man säga att jämförelsen ofta innebär att man jämför "äpplen och päron". Det är skillnad mellan å ena sidan en nyttjanderättshavare och å andra sidan en fastighetsägare eller en bostadsrättshavare. Att boendeformerna ser olika ut och har olika förutsättningar är en del av valfriheten. Men ... det är samtidigt viktigt att framhålla att detta inte får innebära att någon av boendeformerna hålls tillbaka mer än någon annan därför att villkoren är sådana att behovet (av exempelvis hyresrätter) inte tillgodoses på grund av ogynnsamma förutsättningar trots att bostadskonsumenterna efterfrågar hyresrätter.

I den aktuella artikeln står bland annat att: "Moderaternas bostadspolitiska talesperson Anti Avsan anser att hyresrätten är missgynnad på vissa områden men gynnas på andra. När allt vägs samman så kan han inte säga att snacket om att hyresrätten är missgynnad stämmer.

– Jag tycker inte att man utan vidare kan säga att hyresrätten är missgynnad, säger Anti Avsan, som också är ordförande i Huddinge kommuns fastighetsbolag, Huge."

I artikeln kommenterar jag jämförelsen med ROT-avdrag och en del andra omständigheter som brukar föras fram i debatten och framhåller följande: "– Om hyresrätten är missgynnad och hur det egentligen förhåller sig får utredningarna utvisa".

I artikeln vidhåller Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, liksom Barbro Engman, ordförande för Hyresgästföreningen riksorganisationen, sin gemensamma uppfattning om att hyresrätten är missgynnad.

Vad är då min utgångspunkt? Svaret är att jag TROR inte att man kan påvisa att hyresrätten är missgynnad på något avgörande sätt, men hur det faktiskt förhåller sig får de aktuella utredningarna utvisa. Om det skulle visa sig att hyresrätten är missgynnad uppkommer frågan vad man i så fall kan göra åt saken. Under alla förhållanden har man genom de aktuella utredningarna kommit några steg närmare den dag då vi kommer att ha ett svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar