torsdag 2 februari 2012

Bolånen måste bli billigare

Flera tidningar skriver i dag om att storbankerna har fortsatt att höja sina redan omtvistade bolånemarginaler sedan mitten av december. Inlåningsräntorna faller drastiskt, men bankernas utlåningsräntor till hushåll och företag följer inte med nedåt. De aktuella uppgifterna kommer ursprungligen från TT.

Sedan mitten av december har räntan för lån över natten mellan svenska storbanker på interbank-marknaden, som kallas Stibor, fallit från 2,42 till 1,91 procent. Samma trend gäller tremånaders Stibor, som har fallit från 2,76 till 2,56 procent. Under perioden har även Riksbankens reporänta sänkts med 0,25 procentenheter till låga 1,00 procent.

Men de stora bolåneinstituten har trots kritik från såväl bedömare som regeringen, inte hängt med i utvecklingen. I stället har bankernas bolånemarginaler fortsatt att öka. Bankerna borde rimligen också ha ett intresse av att bostadsbyggandet ökar och att kredittagarna/konsumenterna även i fortsättningen kan ha förtroende för att bankerna inte tar ut omotiverat höga räntor.

För ett bolån på två miljoner kronor handlar det nu om ett omotiverat räntepåslag på kanske 20.000 kronor om året före avdrag, enligt Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas riksförbund.

Bolånejätten Swedbank har inte rört räntan på bolån med tre månaders löptid efter en sänkning på 0,15 procentenheter till 4,45 procent i mellandagarna. SEB sänkte också i mellandagarna och tog i lite mer, med en sänkning på 0,19 procentenheter till 4,43 procent. Men inte heller det motsvarar de sänkta räntekostnader bankerna har fått. Statliga SBAB har sänkt den rörliga boräntan i fyra steg, men det handlar ändå bara om 0,13 procentenheter, från 4,50 till 4,37 procent.

Detta är ju i stort sett ingenting. Det har krupit nedåt någon tiondel efter jul. Men en tremånadersränta ligger fortfarande en bra bit över 4 procent, säger Daniel Liljeberg. Detta ger en bolånemarginal på 1,7-1,8 procentenheter enligt Liljeberg. Jag kan för min del inte se varför bankerna skulle ha mer än kanske 0,7-0,8 procentenheter i påslag, säger han.

Enligt Daniel Liljeberg hänger bolåneräntornas orimliga nivåer samman med dålig konkurrens i det svenska banksystemet. Regeringen borde agera genom sitt helägande i SBAB och delägande i Nordea för att pressa räntorna, säger han.

DN, SvD, e24, GP, TV4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar