söndag 12 februari 2012

Bostadspolitiskt samtal hos Hyresgästföreningen

I dag har jag deltagit i ett bostadspolitiskt samtal hos Hyresgästföreningen, region Stockholm. Samtalet ägde rum under ledning av en samtalsledare som i första hand lät deltagarna i en av Hyresgästföreningens bostadspolitiska kurser ställa frågor. Frågorna var väl genomtänkta och relevanta och handlade bland annat om ROT-avdrag, behovet av fler bostäder, ombildningar till bostadsrätter och därutöver en hel del annat.

Samtalet ägde rum under 2 timmars tid och deltog gjorde även Veronica Palm (S). Tiden gick väldigt fort, även om 2 timmar faktiskt är lång tid. Det gavs utrymme att förklara Alliansens bostadspolitik och olika lagtekniska lösningar. Den vanliga politiska debatten uteblev av naturliga skäl.

För egen del är jag ju väl förankrad i verkligheten genom mitt ordförandeuppdrag i Huge Fastigheter AB vilket kom till uttryck genom att jag kunde beskriva hur jag, vi i bolaget och majoriteten i Huddinge kommun har resonerat när vi har hanterat olika frågor, exempelvis ombildningar till bostadsrätter (i de fall detta kan vara aktuellt enligt det av oss uppsatta regelverket), studentbostäder, bostäder för ungdomar och parkeringstal (som sattes till noll i samband med byggandet av studentbostadshuset i Flemingsberg med 169 lägenheter).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar