onsdag 15 februari 2012

Bostadspriser och skuldsättning

Under senare tid har vi tagit del av statistik som har visat sjunkande bostadspriser. Det har inte varit några dramatiska sänkningar, i vart fall inte när det gäller Stockholmsregionen. Statisktikuppgifter den senaste veckan har däremot visat på en återhämtning eller försiktig uppgång av prisnivåerna på vissa håll.

Med anledning av hushållens ökade skuldsättning och höga bostadspriser i Sverige kommer en närmare granskning av svenska förhållanden att ske av EU-kommissionen. Europaportalen skriver om detta i dag.

I den aktuella artikeln anges bland annat följande: I EU-kommissionens första ekonomiska varningsrapport, AMR, pekas i dagsläget tolv länder ut som särskilt intressanta för en fördjupad ekonomisk analys. Återkommande begrepp i rapporten är minskade exportandelar för länder och en allt för stor offentlig och privat skuldsättning. För svensk del handlar det i huvudsak om en vad EU-kommissionen ser som allt för hög privat skuldsättning i bostadssektorn men också ett fall i svenska exportandelar globalt sett.

Sverige hamnar på sjätte plats bland EU-länder med högst privat skuldsättning. Listan toppas av Irland.

I Sverige har bostadspriserna fortsatt uppåt efter den senaste eknomiska krisen 2007 och 2008. Den svenska prisutvecklingen har varit störst i hela EU de senaste tre åren. Detta bekymrar kommissionen. Finansminister Anders Borgs kommentar till situationen är att regeringen redan har åtgärdat en del av problemen. Han säger: "–Vi har sett till att det nu finns lånetak och riktlinjer från bankföreningen när det gäller amorteringar."

EU-kommissionens ekonomiska varningsrapport, AMR, är en del i en ny och tuffare övervakning av den ekonomiska utvecklingen i EU. Resultatet av granskningen kommer att utmynna i rekommendationer avseende situationen i Sverige.

Här finns en länk till artikeln på Europaportalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar