söndag 19 februari 2012

God ekonomi skapar mer pengar i plånboken

I prognoser som avser samtliga EU-länder ligger Sverige bäst till. Sverige är det enda landet som hamnar på plussidan. Att detta beror på en konsekvent ekonomisk politik och ansvarstagande kan nog ingen betvivla. Ansvarstagandet kommer till uttryck genom att regeringen och statsministern tydligt framhåller att reformutrymmet är begränsat, vilket bland annat har lett till att ytterligare ett jobbskatteavdrag har lagts i malpåse för framtiden.

Trots detta är det glädjande att ett genomsnittligt svenskt hushåll, tack vare löneökningar och låg inflation, kommer att få omkring en tusenlapp mer i månaden i hushållskassan i år.

Statliga Konjunkturinstitutet (KI) uppskattade i sin senaste prognos i december att den genomsnittliga timlönen stiger med 3,2 procent i snitt under 2012. Den reala timlönen, det vill säga den löneökning som återstår efter att inflationen har beaktats, blir 2 procent.

Som parentes kan man påpeka att de flesta bedömare håller med om att hushållen i snitt får en inkomstförstärkning i år, även om storleken varierar mellan bedömarna.

DN har en artikel om detta på ekonomisidorna i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar