fredag 10 februari 2012

Studentbostäder - goda exempel

Boverket har gett ut en publikation (bok) med sju goda exempel för studentbostäder. Ett av de goda exemplen är Huge Fastigheter AB:s studentbostadshus i Flemingsberg. Studentbostadsfrågan har varit i allra högsta grad aktuell i samband med terminsstarten under hösten och återkommer med särskild styrka åtminstone i samband med varje höstterminsstart.

Faktum är att antalet studerande har mer än fördubblats sedan år 1990. Bostadssituationen för studenter är på många sätt en viktig fråga inte bara för de enskilda studenterna utan också för samhället i stort. Enligt Boverket bor de flesta studenter i ”vanliga” bostäder, medan 25–30 procent bor i särskilda studentbostäder.

Boverket konsaterar följande: "Det är möjligt att bygga studentbostäder mindre än ordinarie bostäder genom att flytta ut vissa funktioner till gemensamma utrymmen. Det handlar om utrymme för samvaro, matlagning och måltider. Boken innehåller fakta och inspiration om just dessa gemensamhetsutrymmen för studenter."

Den höga standarden i Huges studentbostadshus redovisas på följande sätt: "Lägenheterna, som är mellan 23 och 26 m2, har genomgående hög boendestandard. Badrummen är helkaklade och det finns gott om förvaringsutrymmen. Alla har förråd i källaren och där finns också cykelrum med fiffiga ställningar där cyklarna parkeras i två våningar." Det förtjänar också att påpekas att varje lägenhet har stor kyl och frys och en rejäl spis med ugn.

Här
finns en länk till publikationen (boken).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar