lördag 2 februari 2013

Skärpningar i vapenlagstiftningen

Utredningen om skärpningar i vapenlagstiftningen lämnade i torsdags sitt betänkande Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7).

Rektorn för polishögskolan Doris Högne Rydheim har som särskild utredare haft uppdraget att analysera vissa frågor om skjutvapen och ta ställning till behovet av författningsändringar i vapenlagstiftningen.

Utredningen föreslår bland annat följande:

- Straffmaximum för grovt vapenbrott höjs och straffskalan för grovt vapenbrott delas upp i grovt vapenbrott, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, och synnerligen grovt vapenbrott, fängelse i lägst två och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om innehavet har avsett ett stort antal vapen.


- Tillstånd att inneha helautomatiska vapen får endast meddelas för samlingsändamål.


- Tillstånd att inneha halvautomatiska kulgevär för målskytte får inte meddelas för vapen som kan laddas med mer än sex patroner.

- Vapenmagasin ska jämställas med skjutvapen vid tillämpning av vapenlagen och den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha magasin till vapnet.

- Det ska införas ett nytt system för prövning av föreningar för jakt eller målskytte. Prövningen ska göras i två led, dels i ett auktorisationsförfarande och dels i tillståndsärendet.

- Intyg över aktivitet och skjutskicklighet ska lämnas av styrelsen i en auktoriserad förening eller i en ansluten förening.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

1 kommentar:

  1. Goddag Anti. Jag såg detta och tycker det är tragiskt då det ju som vanligt drabbar den lagliga delen av befolkningen. Eg är det ju inget problem om skötsamma har vapen, menar man kan ju inte förbjuda bilar för buset kör ihjäl folk. Ist ska man väl se fördelar med att ha en skötsam beväpnad befolkning, gärna en som ägnar sig åt rekreation på skjutbanan.

    Titta på denna och återkoppla gärna vad du tycker, är det inte en rätt smart animering:

    http://www.jonathangullible.com/PoL/philosophy_of_liberty.swf?language=Swedish

    SvaraRadera